Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Články

Aktuální informace

V sobotu 13. dubna se uskuteční farní pouť do Kutné Hory. Cílem je nejen poznat krásné město a gotické chrámy, ale i být spolu a společně něco prožít. 

Blíží se slavnostní otevření zrekonstruovaného salesiánského domu, připadá na neděli 26. května 2024.

Pojeďte s námi na kurz Manželských setkání! Kurz se bude konat 20. - 27. 7. 2024 ve Volyni. Je zaměřený na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Účastnit se mohou manželské páry každého věku. 

V novém čísle farního Zpravodaje je uvedena informace, že v kostele sv. Jana Křtitele nebudou Velikonoční bohoslužby. Po uzávěrce Zpravodaje došlo ke změně. Tak jako v minulých letech bude v kostele sv. Jana Křtitele velikonoční vigilie. 

Společně se salesiány vás zveme na prožití velkopáteční křížové cesty v okolí lesní kaple P. Marie Lurdské v Končinách u Litomyšle.

Chcete zažít Poslední večeři Páně tak, jak jej prožívají Židé (ale z křesťanského pohledu)? Zveme vás na Květnou neděli na Seder.

Letos se opět uskuteční v sobotu před Květnou nedělí 23. března Diecézní setkání mládeže. Je určené pro mladé ve věku 14 - 26 let.

Jako minulý rok i letos bychom chtěli v úterý 19. března společně s muži farnosti prožít slavnost sv. Josefa.

Ostatní články

2023