Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Ohlášky 32. týden v mezidobí)

Ohlášky 32. týden v mezidobí

BIBLICKÁ HODINA - pondělí 7. listopadu v 18:45 na faře. P. Tomáš Kvasnička rozebírá Izaiášovo proroctví.

PRAVIDELNÁ ADORACE - úterý 8. listopadu v 18:30 v kostele sv. Jana Křtitele

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ - úterý 8. listopadu ve 14:00 na evangelické faře v rámci Světového dne modliteb.

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE FARNOSTI – středa 9. listopadu.

SETKÁNÍ SENIORŮ – středa 9. listopadu v 14:30 na faře.

MODLITBY ZA KNĚZE - ve středu 9. listopadu v 16:00 v kostele sv. Václava. Modlitby před Nejsvětější svátostí se konají v rámci setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce.

SBÍRKA NA PODPORU KATOLICKÝCH MÉDIÍ – v neděli 13. listopadu po mši sv. u východu z kostela.

DOBROČINNÁ PRODEJNÍ VÝSTAVU OBRAZŮ – Vernisáž se uskuteční v neděli 6. listopadu v 17:00 v Salesiánském středisku. Výstava obrazů od neznámého krajináře potrvá v době 6. – 20. listopadu. Výtěžek z akce bude věnován na plánovanou rekonstrukci salesiánské budovy, kterou si můžete při výstavě naposledy prohlédnout. Bližší informace najdete na webu salesiánského střediska

VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE – v sobotu 19. listopadu od 14:00 na faře v Pardubicích. Na programu bude výlet a večer chval. Bližší informace naleznete na plakátku či na stránkách farnosti. Srdečně zve P. Piotr a mládež.

VEČER CHVAL – sobota 19. listopadu ve 20:00 v kostele sv. Bartoloměje. Akce se koná v rámci vikariátního setkání mládeže, ale zváni jsou všichni, kdo chtějí v předvečer svátku Krista Krále pokleknout před Pánem a písněmi a modlitbami mu vzdávat díky. Součástí večera bude kázání i adorace.

NEPŘÍTOMNOST P. JANA UHLÍŘE – ve dnech 7. – 13. listopadu bude otec Jan na exerciciích. Nebude tedy k dosažení ani na telefonu.

OHLÁŠKY ZE SALESIÁNSKÉHO KLUBU MLÁDEŽE

  • Tvoření s přespáním pro děti 6 – 11 let - 5. - 6. listopadu v salesiánském středisku
  • Víkend pro mládež od 11 let – 11. – 13. listopadu. Bližší informace na webu salesiánů
  • Brigáda u salesiánů – v sobotu 12. listopadu. Začíná se mši sv. v 8:00 a po snídani se začne pracovat.

Ostatní články

2023