Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Program setkání PRF 25. 4. 2024)

Program setkání PRF 25. 4. 2024

1. Informace o průběhu dnešního setkání PR

2. Zhodnocení Velikonoc

navrhuje: P. Jan Uhlíř, Peter Majerík | forma sdílecího kolečka

3. Rok modlitby - jak ho prožít

navrhuje: P. Jan Uhlíř | diskuze nad aktuálností, domluvení konkrétního konceptu

Na posledním setkání PR v rámci brainstormingu vznikly následující návrhy:

 • Ikona, kolující po rodinách.
 • Vytvořit novou skupinu živého růžence.
 • Společná modlitba v rodinách, která by se postupně přesouvala.
 • Společná modlitba v kostele s možností přidávání prosby a úmysly na lístečcích do nádoby. Pak společná modlitba za dané úmysly.
 • Společná modlitba po každé mši svaté - lístečky na lavicích.
 • Oživení úterních adorací a rozdělení organizace mezi skupiny.
 • Inovace modlitby, nabídnutí cca každý měsíc workshopu, který by ukazoval a nechal lidi zažít nový způsob modlitby (lectio divina, taizé, examen, tancem, …)
 • Je super, když se střídají společenství, které mají na starosti daný typ modlitby.
 • Modlitba za město, za každou ulici ve městě. Ulice přinést v obětním průvodu.
 • Do kázání zapojit rok modlitby a naučit lidi, jak se modlit. Klidně nechat prakticky zažít.
 • Pojmout rok modlitby jako nabídku pro lidi, kteří do kostela nechodí.
 • Zopakovat akci kostel otevřen - může být přitažlivá i pro lidi mimo farnost. Nabídnout lidem i naslouchání.
 • Je poptávka po pravidelných adoracích ve čtvrtek v kostele sv. Bartoloměje večer. Jsou lidi, kteří budou mít rádi stráž u adorace.

Kontext JU: Pokud se shodneme, že je užitečné, abychom ve farnosti prožívali Rok modlitby a domluvíme se na nějaké formě, je nezbytné, aby se jednalo opravdu o farní akci a ne o pár zapojených jednotlivců. Nejde o to, že se musí každý zapojit, ale musí se o tom vědět a připomínat. Například pokud bude kolovat ikona, tak si myslím, že je třeba, aby se také někdy objevila v kostele, dotyční dostali požehnání nebo se občas ohlásilo, že je možné se přihlásit, případně někdo vydal svědectví, jak to prožíval a co, to komu přineslo atd. Nutné je také počítat se společenstvími v různých kostelech. Určitě neopomenout okolní (námi spravované) farnosti.

Pokud se rozhodneme pro takovouto větší akci, tak navrhuji ji dobře připravit a začít ji až od září s přesahem do celého příštího roku, který bude Svatým rokem. Nejde o to něco udělat pro čárku, ale oživit víru a radost z modlitby … 

4. Vize farnosti

navrhuje: P. Jan Uhlíř | brainstorming toho, jakým způsobem chceme na vizi farnosti pracovat

Cílem diskuze nebude sestavovat vizi farnosti, nýbrž se shodnout a vymyslet způsob, jak ji vytvořit.

Kontext JU: Pro systematickou práci ve farnosti je nejprve důležité si popsat současnou situaci farnosti. Zjistit kdo navštěvuje bohoslužby, co se daří a co je dobré (nebo dokonce nezbytné) rozvíjet? Jaká kategorie lidí se cítí osamocená nebo opomenutá? Kteří naopak rádi naše společenství vyhledávají a proč? Jak slavíme i žijeme víru ve společenství – liturgie, charita, duchovní život, evangelizace, přesah do veřejného života, …? Najít silné a slabé stránky.

Dalším krokem je rozpoznat, jak chce Bůh, aby naše farnost fungovala a kam v budoucnu směřovala, aby mohlo (v nás i mimo nás) růst Boží království? Čemu věnovat čas a síly a co neřešit?

Jakými kroky dosáhnout stanoveného cíle? Jak využít dary jednotlivců, které máme? Jak připravovat druhé lidi na službu ve společenství, aby se cítili zapojeni a tím i spoluzodpovědní?

5. Jak se mohou dívky a ženy v našem místním společenstvím aktivně zapojovat do liturgie?

navrhuje: Gábina Pavlíková | diskuze

6. OteFEST

navrhuje: Jirka Caha (SDB) | informace

7. Informace ve farnosti

 • Informace JU
  • Oltář – prezentace návrhu
  • Oprava fasády
  • Pozvánka na konferenci o aktivizaci farnosti do Prahy 28.5,2024
  • Příprava na biřmování od září
 • Kalendář - Libor Wawrzacz
 • Informace od Salesiánů
 • Informace od Charity
 • jiné

8. Termín příštího setkání PR 

Ostatní články

2024

2023