Hlavní menu:


21.06.2019 [pátek] - 23.06.2019 [neděle], kategorie: Farnost

Z Pardubic na SKAM

 

Z Pardubic na SKAM
21.–23. 6. 2019
Na závěr školního roku chystáme opět na SKAM
PODRTIT PRAŽÁKY!
Můžeš se těšit na:
»» výlet po Praze
»» sportovní vyžití (fotbal, volejbal, florbal, běh
na 1000 a 60 metrů, skok do dálky)
»» mši svatou
»» grilování
»» koncert
»» přátelé
»» stolní fotbálek, chůdy, cukrovou vatu a tunu
dalších vychytávek za zvuku hudby
Pokud je ti mezi 13 a 26 lety (včetně), vyplň
PŘIHLÁŠKU ke stažení na http://www.farnost
-pardubice.cz nebo na http://pardubice.sdb.cz/
a pošli ji oskenovanou na vikariat.pardubice@
gmail.com nebo předej osobně NEJPOZDĚJI
DO NEDĚLE 12. KVĚTNA!
Taky připiš v jakých sportech se chceš účastnit
a jestli chceš oběd.
Do 12. května je rovněž nutno zaplatiti zálohu
150 Kč: buď hotově (Filipu Duškovi) nebo poslat
na účet 199740259/0300 a jako variabilní symbol
zadat své datum narození (den-měsíc-rok).
Na akci potom vybereme 300 Kč. (Dohromady
450 Kč.)
Více info ti pošleme po přihlášení.
Pořadatel:
Dotazy směřujte na: Petr Kučera, tel.:731 769
416, nebo P. Filip Dušek, tel.:739 463 215, nebo
Jiří (George) Woclawek SDB, tel.: 777 259 334.
Více info na http://iskam.cz
Pozor přihlašujeme se hromadně, proto

21.–23. 6. 2019

Na závěr školního roku chystáme opět na SKAM
PODRTIT PRAŽÁKY!

Můžeš se těšit na:

  • výlet po Praze
  • sportovní vyžití (fotbal, volejbal, florbal, běh na 1000 a 60 metrů, skok do dálky)
  • mši svatou
  • grilování
  • koncert
  • přátelé
  • stolní fotbálek, chůdy, cukrovou vatu a tunu dalších vychytávek za zvuku hudby

Hlas se ZDE
Veškeré další info Ti přijde na mail po přihlášení.
Deadline přihlašování - 12. 5. 2019.


Aby byla přihláška klasifikována jako platná, je třeba do 12. 5. zaplatit zálohu na ve výši 150,-Kč. Možno dvěma způsoby:
1) odesláním částky na b.ú. - 199740259/0300; jako variabilní symbol zadat své datum narození (den-měsíc-rok)
2) zaplacení částky v hotovosti Filipu Duškovi nebo Petru Kučerovi

STORNO
do 12. 5. vracíme celou částku
po 12. 5. storno = záloha -> 150,-Kč

Na akci vybereme cenu do celkové částky 450,-Kč, tj. vybereme 300,-Kč.

(V případě účasti jen na části programu, budeme cenu řešit individuálně, po přihlášení.)

Po odeslaní přijde na uvedený mail další info a papírová přihláška s pokyny k vyplnění.

Dotazy směřujte primárně na:
• Petr Kučera, tel.:731 769 416

Případně na:
• P. Filip Dušek, tel.:739 463 215
• Jiří (George) Woclawek SDB, tel.: 777 259 334.

Více info na http://iskam.cz

Pozor přihlašujeme se hromadně, proto se nehlaš do Prahy, ale nám do Pardubic!!!!

 


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 605 219 634 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2020