Hlavní menu:


13.06.2018 18:00 [středa], kategorie: Farnost

Přednáška: Sex, vztahy a rodina

Aneb Jak genderová teorie ohrožuje naše životy?

V posledních letech jsme svědky toho, že se v širší společnosti, ale i ve vzdělání a výchově, stále více prosazuje myšlenka, že si lidé svou pohlavní identitu volí, že není dána "od přírody" a nezávisí tak na biologickém pohlaví. Na pohlavní identitě je prý pak podobně nezávislá sexuální orientace. Proto vzniká nárok na společenské uznání svobodného vyjádření pohlavní identity a na rozšíření různých druhů práv ve shodě s těmito názory. 
Tyto myšlenky jsou na první pohled v rozporu s křesťanským pohledem na člověka a vzniká otázka, zda nejsou pro zdraví společnosti škodlivé. 
Přednáška ukazuje, kde se podobná pojetí berou, jaký dopad mají a budou mít na naše životy, na výchovu a vzdělání našich dětí, a že se jim nelze vyhnout. Každý křesťan se tedy bude muset k těmto názorům a snahám nějak postavit. Přednáška si klade za cíl poskytnout základní orientaci, aby se tak stalo ve shodě s Písmem svatým a moudrostí Církve.

Přednáška s diskuzí proběhne 13. června 2018 na faře v Pardubicích (Kostelní 92) 

Mgr. Petr Dvořák, PhD.
- přednášející na univerzitě Palackého v Olomouci
- vědecký pracovník filozofického ústavu av čr
- jeden z nejvýznačnějších žáků prof. Sousedíka
- věřící katolík a hrdý otec pětiletého syna

Ke stažení: 180613_Sex-vztahy-a-rodina_Gender.pdf, 4 MB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018