Hlavní menu:


29.05.2019 18:00 [středa], kategorie: Farnost

Filozofie revolučních myšlenek v Církvi

Roman Cardal

Žijeme v době neustálých změn, které jsou pro Církev výzvou k proměně jejího hlásání.

Mnohé populární osobnosti Církve, ať zahraniční či tuzemské (Halík, Petráček, Mons. Holub atd.), proto volají po rozsáhlých změnách církevní doktríny i jejího života. Z jakých filozofických pozic tyto argumenty vycházejí a jaké teoretické důsledky z nich plynou?

O tomto a souvisejících tématech bude hovořit a na otázky odpovídat PhDr. Roman Cardal, Ph.D. 

 

Roman Cardal je vzdělán v klasické filozofii na předních evropských univerzitách v Římě a v Boloni. V tomto oboru získal doktorát a publikoval celou řadu prací. Jen v tomto roce vydal dvě knihy Myslet v diktatuře korektnosti a Filosofie jako lék. Vyučuje na CEVRO Institutu v Praze. Je lektorem vzdělávací organizace Academia-Bohemica, o.p.s. a rovněž působí jako školitel a tvůrce učebních textů z filozofie pro střední školy v naší republice. Čtenáři časopisu RC-monitor jej znají jako autora filozofických článků.


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018