Hlavní menu:


28.04.2018 [sobota], kategorie: Farnost

Farní pouť - Koclířov

Koclířov, Svitavy, Litomyšl
Farní pouť - Koclířov

V sobotu 28. dubna se uskuteční pouť naši farnosti do Koclířova. Při zpáteční cestě se zastavíme ve Svitavách, abychom si připomenuli blahoslaveného kněze P. Engelmara Unzeitiga (Anděla z Dachau) a společně v Litomyšli navštívíme hrob P. Františka Beneše.

Přihlásit se je možné zapsáním do tabulky v kostele sv. Bartoloměje, sv. Jana Křtitele a ve farní kanceláři nebo využít elektronické přihlášky.


PROGRAM POUTĚ:

07:30 hod. - ODJEZD z Pardubic (zastávka MHD Náměstí Republiky)

10:00 hod. - KOCLÍŘOV - Adorace, modlitba růžence           

10:30 hod. - Mše svatá (následně prohlídka místa)

12:30 hod. - Oběd (v areálu)

14:00 hod. - SVITAVY - návštěva kostela (informace o blahoslaveném

                                                                        P. Engelmarovi Unzeitigovi)

15:00 hod. - LITOMYŠL (společná modlitba u hrobu P. Františka Beneše, případně    

                                                                procházka po areálu zámku a okolí)

17:30 hod. - NÁVRAT do Pardubic (orientačně)

 

Cena: 250,- Kč (platí se až v autobuse, částka zahrnuje dopravu a oběd)

Ke stažení: 180428_Pout_Koclirov_plakat.doc, 89 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018