Hlavní menu:


27.04.2012 17:15 [pátek] - 27.04.2012 18:00 [pátek], kategorie: Farnost

CESTA SVĚTLA za duchovní povolání

Pardubice - kostel sv. Bartoloměje
CESTA SVĚTLA za duchovní povolání

V současné době se v různých oblastech rozšířila pobožnost nazývaná cesta světla (Via lucis), která je vytvořená po vzoru křížové cesty (Via Crucis).
Věřící během ní cestou rozvažují nad různými zjeveními zmrtvýchvstalého Ježíše, v nichž on od vzkříšení až  přijetí zaslíbeného Ducha posílil jejich víru, završil své učení o Království a nakonec určil svátostné a hierarchické uspořádaní církve.

Ve společnosti, která nezřídka nese stopy „kultury smrti“ a projevuje se úzkostí a zkázou, je Via lucis také vyzvou k vytváření „kultury života“, jež se otevírá očekáváním naděje a jistotám víry.

Zveme na tuto pobožnost v pátek 27. dubna ve 17:15 hod. v kostele sv. Bartoloměje.

Ke stažení: Modlitby_TMDP_2012.doc, 32 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018