Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Primice novokněze Tomáše Fialy 12b (2012)

Před farou
Průvod
Primiciant
Přivítání
Čtení
Evangelium
Kázání
Pohled z kůru
Na kůru
Naslouchání
Přímluvy
Obětní dary
Okuřování
Bohoslužba oběti
U oltáře
Proměňování
Pozdravení pokoje
Přijímání
Celkový pohled
Poděkování za kázání
Poděkování rodičům
Rodina primicianta
Přání farníků
Před kostelem
Společné foto
Novokněžské požehnání

Přehled fotogalerií

2008