Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Primice novokněze Tomáše Fialy 12a (2012)

Oznámení
Kostel sv. Jakuba
Mariánský sloup
Detail
Ve farním sále
Rozhovor
Poslední info
Hudba u kostela
Před farou
Ministranti
Drůžičky
Průvod
Presbytář kostela
Příchod do kostela
Primiciant
Pohled z presbytáře
Pozdrav místního kněze
Čtení
Evangelium
Kázání
Přímluvy
Bohoslužba oběti
Asistence
Poděkování rodičům
Požehnání
Závěr bohoslužby
Svatováclavský chorál
Primiciant Tomáš
Díkůvzdání
Po společném focení
Na dvoře fary
Sladkosti
Celkový pohled
Stánky
Stodola
Ve stodole
Nápoje
Kapela
Novokněžské požehnání
Zástup
Dort
Bohu díky

Přehled fotogalerií

2008