Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Poutní slavnost a svěcení nového oltáře (2008)

01 Kostel sv. Jana
02 Plánování
03 Nákres
04 Realita
05 Z dílny do kostela
06 V kostele
07 Stavění
08 Presbytář
09 Detail
10 Poslední informace
11 Začátek slavnosti
12 Žehnání oltáře
13 Pokropení
14 Žehnání ambonu
15 Pokropení
16 Čtení
17 Evangelium
18 Kázání
19 Detail
20 Litanie
21 Konsekrační modlitba
22 Pomazání olejem
23 Detail
24 Misky s kadidlem
25 Dosypávání
26 Modlitba
27 Okouření
28 Detail
29 Čištění
30 Strojení oltáře
31 Zapálení svící
32 Věřící
33 Paprsek
34 Bohoslužba oběti
35 U oltáře
36 Te Deum
37 Modlitba
38 Poděkování
39 Společné foto
40 Bohu díky

Přehled fotogalerií

2008