Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Slavnost Seslání Ducha Svatého v Pardubicích (2008)

01 Příchod k oltáři
02 Biřmovanci
03 Biřmovanci
04 Biřmovanci
05 Čtení
06 Evangelium
07 Představení biřmovanců
08 Kázání
09 Detail
10 Vyznání víry
11 Detail
12 Modlitba
13 Biřmování
14 Biřmování
15 Před přímluvami
16 Přímluvy
17 Dary
18 Sbor
19 Pohled z kůru
20 Pohled z presbytáře
21 Poděkování za biřmování
22 Poděkování za přípravu
23 Požehnání
24 Společné foto

Přehled fotogalerií

2008