Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Celodiecézní kněžský den (2008)

01 Velké náměstí
02 Přivítání
03 Před bohoslužbou
04 Čelo průvodu
05 Kněží
06 Asistence
07 Úvodní slovo
08 Detail
09 Čtení
10 Detail
11 S evangeliářem
12 Evangelium
13 Kázání
14 Detail
15 Přímluvy
16 Obětní průvod
17 Přinášení darů
18 Předání darů
19 U oltáře
20 Bohoslužba oběti
21 Asistence
22 Pozdravení pokoje
23 Modlitba
24 Informace o programu
25 Závěrem
26 Průvod
27 Setkání
28 Kněží
29 Technické info
30 Sčítání strávníků
31 Slovo o evagelizaci
32 Detail
33 Naslouchání
34 Slovo generálního vikáře
35 Pastorace v diecézi
36 Poutní výbor
37 Misie
38 Péče o mládež
39 Detail
40 Detail
41 Ekonomická otázka diecéze
42 Úspěchy charity
43 Nabídka pomoci a povzbuzení
44 Divadelní přestavení
45 Naslouchání
46 Detail
47 Kostel Panny Marie
48 Odraz kostela

Přehled fotogalerií

2008