Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Pardubická primice novokněze Filipa Janáka (2008)

01 Průvod
02 V kostele
03 Okouření oltáře
04 Začátek slavnosti
05 Pokropení
06 Modlitba
07 Čtení
08 Naslouchání
09 Evangelium
10 Homilie
11 Modlitba
12 Sbor
13 Pohled z kůru
14 Celkový pohled
15 U oltáře
16 Díky za rodiny
17 Díky za ministranty
18 Dar
19 Díky za farnost
20 Díky za společenství na faře
21 Potlesk
22 Poděkování
23 Požehnání
24 Před kostelem
25 Primiční obrázek
26 Společné foto
27 Na farním dvoře
28 Pohled přes zídku
29 Ve stínu
30 Primiciant
31 Požehnání
32 Na farním dvoře
33 Pohled z okna
34 Kuchyně
35 Posezení
36 Letecký pohled
37 Na farním dvoře
38 Nápoje
39 Pohled z garáže
40 Trojice
41 Divadlo - Popelka
42 Celkový pohled
43 Druhá dávka
44 Další představení
45 Pexeso
45 Soutěžící
47 Předání daru
48 Společně...

Přehled fotogalerií

2008