Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Primice novokněze Filipa Janáka (2008)

001 Farní kostel
002 Info u kostela
003 Program
004 Fotogalerie
005 Detail
006 Rytmické písně
007 Před farou
008 Průvod
009 Detail
010 Před kostelem
011 Přivítání místním knězem
012 Blahopřání
013 Dar
014 Blahopřání
015 Představování kněží
016 Detail
017 Modlitba
018 Čtení
019 Naslouchání
020 Čtení
021 Evangelium
022 Kázání
023 Detail
024 Primiciant
025 Přímluvy
026 Přímluvy
027 U oltáře
028 Modlitba
029 Koncelebranté
030 Detail
031 Závěrečná modlitba
032 Děkování
033 Maminka
034 Tatínek
035 Potlesk
036 Bývalý farář
037 Bývalý farář
038 Celkový pohled
039 Dar
040 Dar
041 Dvojice
042 Poděkování místního - nejvyššího - správce
043 Kůr
044 Novokněžské požehnání
045 Závěr bohoslužby
046 Před kostelem
047 Primiční obrázek
048 Průvod
049 Před farou
050 Kněží - rodáci
051 S duchovní správou
052 S kazatelem
053 Pohled z okna
054 Upomínka - propiska
055 Na kostelní zahradě
056 Stánky
057 Info o programu
058 Před přípitkem
059 Přípitek
060 Celkový pohled
061 U stánku
062 Blahopřání primiciantovi
063 Cimbálovka Jury Kábrta
064 Posezení ve stanu
065 Redaktor a kazatel
066 Fotbal
067 Hry
068 Skluzavka
069 Uvedení vysílání biblické televize
070 Úvod vysílání
071 Kouzelné nebe
072 Zpravodajství z Kány Galilejské
073 Diváci
074 Záznam očitého svědka
075 Zmrtvýchvstalý
076 Reklama
077 Soutěž - hodnocení písně
078 Máří Magdaléna
079 Moderátoři
080 Vzdálení posluchači
081 Pilát
082 Závěr vysílání
083 Dárek pro Filipa
084 Píseň jako dar
085 Sólisté
086 Úvod hry - vtipy
087 Loutkové divadlo - Kašpárkova moudrá kniha
088 Setkání s babičkou
089 Kašpárek a víla
090 Kašpárek
091 Dabing
092 Kašpárek a jeho moudrá kniha
093 Odplata za nepomoc
094 Cestou na hrad
095 Představování
096 Kašpárkovy básně
097 Detail
098 Porada
099 Kašpárek získá princeznu...
100 Koncert
101 Mistři
102 Potlesk
103 Adorace - Te Deum
104 Poděkování
105 Věřící
106 Kostel sv. Jakuba
107 Štít
108 Svatý Jakube, přimlouvej se za Filipa

Přehled fotogalerií

2008