Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Kněžské svěcení v katedrále sv. Ducha (2008)

01 Informace
02 Průvod
03 V katedrále
04 Před oltářem
05 Začátek bohoslužby
06 Pozdrav
07 Prosba o udělení svěcení
08 Jáhnové
09 Představování
10 Jsem připraven...
11 Svědectví
12 Modlitba
13 Čtení
14 Naslouchání
15 V presbytáři
16 Čtení
17 Evangelium
18 Naslouchání
19 Žehnání evangeliářem
20 Kázání
21 Detail
22 Berla
23 Otázky
24 Detail
25 Jáhnové
26 Slib
27 Během litanií
28 Modlitba
29 Vkládání rukou
30 Vkládání rukou
31 Vkládání rukou
32 Detail
33 Modlitba
34 Oblékání ornátů
35 Detail
36 Novokněží
37 Olej Křižmo
38 Pomazání
39 Detail
40 Přinesení darů
41 Předání darů
42 Detail
43 U oltáře
44 Pozdravení
45 Asistence
46 Dary
47 Lavabo novokněží
48 Novokněží
49 Poděkování
50 Detail
51 Naslouchání
52 Slovo závěrem
53 Novokněžské požehnání
54 Text
55 Biskupové
56 Závěrečná modlitba
57 Před katedrálou
58 Před rezidencí
59 Rozdání obálek
60 Společné foto
61 Blahopřání
62 Blahopřání z Rané
63 Blahopřání z Pardubic
64 Bohu díky

Přehled fotogalerií

2008