Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Víkend katechumenů na Vesmíru (2008)

01 Odjezd z Pardubic
02 Na Vesmíru
03 Přivítání
04 Pravidla
05 Info
06 Botárka
07 S knihou dojmů
08 Večeře
09 Poznávání ve dvojicích
10 Sdělování
11 Dvojice
12 Hra
13 Hra
14 Modlitba
15 Nový den
16 Kapka
17 Kostel
18 Budíček
19 Pokřik u snídaně
20 Informace
21 Slovo na den
22 Týmačky na odchodu
23 Myšlenka
24 Naslouchání
25 Přednáška pro katechumeny
26 Dělení do skupinek
27 Skupinky
28 Skupinka
29 Vnímání svátostí
30 Detail
31 Společné foto
32 Píseň před obědem
33 Myšlenka
34 Rozcestník
35 Kostel sv. Matouše
36 Socha
37 Kopule
38 Centrum
39 Kříž
40 Stoupání...
41 Setkání se sjezdaři
42 Stoupání na Deštnou
43 Bruslení
44 Stromy
45 Průhled
46 Detail
47 Slunce
48 Větvička
49 Stromy
50 Stromy
51 Studánka
52 Společně
53 Mlha
54 Před vrcholem
55 Vrchol
56 Detail
57 Vrchol
58 Na vyhlídce
59 Vyhlídka
60 Lyžař
61 Sjezd
62 Nad Jedlovou
63 Večerní setkání
64 Pexeso
65 Pexeso
66 Pexeso
67 Pexeso
68 Pexeso
69 Závěrečná dvojice
70 Modlitba
71 Svátek Panny Marie
72 Ratolesti
73 Kostel v Deštné
74 Interiér
75 Varhany
76 Bohoslužba slova
77 Věřící
78 Cestou na Vesmír
79 Kostel sv. Matouše
80 Interiér
81 Interiér
82 Info
83 V oparu kuchyně
84 Rozcvička před obědem
85 Pozvání na oběd
86 Píseň
87 Sladka tečka...
88 Zájem o kafe rozpustné...
89 Je libo dorta...
90 Kafe
91 Hudební vložka
92 Detail
93 Potlesk
94 Dátek pro týmáky
95 Týmáci
96 Motto

Přehled fotogalerií

2008