Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Dětská bohoslužba o svátku Křtu Páně (2008)

01 Příchod k oltáři
02 Žehnání vody
03 Zpěv antifony
04 Čtení
05 Průvod s evangeliářem
06 Kázání
07 Naslouchání
08 Aktuální okno
09 Ministranti
10 Ministranti
11 Přijímání darů
12 Rozdávání obrázků
13 Modlitba
14 Věřící
15 Modlitba Otčenáš
16 V kruhu
17 Představení
18 Přivítání
19 Ocenění ministrantů
20 Losování
21 Narodil se Kristus Pán...
22 U Betléma
23 Odnášení Betléma
24 Odnášení Betléma

Přehled fotogalerií

2008