Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Vigilie *22 (2022)

01 Komentář u ohně
02 Celkový pohled
03 Katechumeni
04 Modlitba
05 Označení na paškále
06 Zapálení svíce
07 Katechumeni s kmotry
08 Během průvod
09 Během průvodu
10 Zapalování svíček
11 Chvalozpěv na velikonoční svíci
12 Starozákonní čtení
13 Modlitba
14 Před epištolou
15 Evangelium
16 Kázání
17 Kmotři
18 Křestní bohoslužba
19 Otázky před křtem
20 Křest
21 Křest
22 Před udělením biřmování
23 Biřmování
24 Biřmování
25 Zapalování svící
26 Přímluvy
27 Přinášení darů
28 Novokřtěnci
29 Svaté přijímání
30 Poděkování
31 Společně
32 Sbor a orchestr

Přehled fotogalerií

2008