Hlavní menu:


Zpravodaj 10/2009

Zpravodaj 10/2009

(20 článků)

20.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Vánoční číslo Zpravodaje farnosti
19.12.2009, autor: P. Miloslav Brhel, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Být dítětem

Úvodník

Být dítětem

 Nedávno jsem slyšel záznam přednášky P. Vojtěcha Kodeta, kde mluvil na téma „Být dítětem“. Rád bych se s vámi podělil o pár myšlenek, protože se krásně hodí k Vánocům.

Podstatou každého člověka je být Božím dítětem. My to víme teoreticky, ale zkušenostně to z dospěláků ví málokdo. A přitom bez této zkušenosti nemůžeme naplno žít s Bohem, jak jsme k tomu určeni. Bůh se k nám chová nejen jako otec, ale i jako matka, on nám dává všestrannou péči. A abychom hmatatelně prožili, že Bůh je nám i Matkou, tak nám dal svou matku, Pannu Marii, abychom skrze ni byli schopni přijmout Boží mateřství.

Když se člověku dostane plnosti přijetí, je šťastný. To, co nám bere štěstí, je to, že jsme nejistí, že nás někdo posuzuje nebo že soudíme sami sebe. Ale když nám někdo otevře náruč a přijme nás, tak se člověk schoulí – podobně jak říká žalmista: „Jako dítě v klíně matky, jako dítě na prsou matky, tak je má duše v tobě, Bože.“ (Žl 131,2) Vidět takové ukonejšené dítě, jak ho matka přivine k sobě, to je radost. Ale tohle je náš životní úděl. My takto smíme přebývat na klíně Matky, v Otcově náručí.

Celý článek ...
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Zápis z jednání pastorační rady

Ze života farnosti
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Volby do pastorační rady farnosti 2009

Ze života farnosti
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Vánoční přání

Ze života farnosti
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Roman Línek dostal ocenění od biskupa Duky

Ze života farnosti

Roman Línek dostal ocenění od biskupa Duky

Člen naší farnosti, vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, byl jedním ze dvanácti oceněných biskupem Dominikem Dukou - u příležitosti 20. výročí svatořečení Anežky České - pamětní medailí za zásluhy o rozkvět náboženského života v královéhradecké diecézi během dvaceti let svobody po roce 1989. Slavnostní akt proběhl v pátek 13. listopadu 2009 při bohoslužbě v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

„Podporovat život v této velice aktivní diecézi je pro mě vždy potěšením. Po dvaceti letech svobody zde vidím obrovský kus práce a nesmírně si vážím toho, že se mohu na jejím rozkvětu podílet. Toto veřejné ocenění je pro mě nejen motivací do další činnosti, ale také příjemným závazkem do budoucna,“ komentoval ocenění Roman Línek.

Bohoslužba s předáním ocenění připomenula dvacáté výročí svatořečení Anežky České, které předznamenalo společenské změny v celé zemi a výrazně pomohlo položit komunistický režim.

Celý článek ...
19.12.2009, autor: P. Vladimír Slámečka, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Středeční večery

Ze života farnosti
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Změna úředních hodin v kanceláři na arciděkanství

Ze života farnosti
19.12.2009, autor: L. Moriová, O. Kylarová a manželé Matyášovi, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Farní adventní den 2009

Ze života farnosti

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2009

             V sobotu 5 prosince 2009 se už po čtrnácté konal v Salesiánském středisku  mládeže v Pardubicích Farní adventní den.

            Po jeho zahájení v 10 hod. a po zapálení svíčky na adventním věnci při zpěvu „Advent, advent“ účastníky pozdravil náš nový kaplan P. Radek Martinek a povzbudil všechny k dobrému  prožití adventu a k přípravě na příchod Spasitele o Vánocích.

            Jako obvykle si potom přítomní farníci pochutnávali na kávě nebo čaji se zákusky či chlebíčky, které obětavě přichystaly naše milé ženy z farnosti. Při tom jim dvě skupiny mládežníků zpívaly adventní písně s doprovodem a hrály pěkné hudební skladby, což se účastníkům velmi líbilo a odměnili účinkující velkým potleskem.

            Naši farníci, zejména důchodci a osamělí jedinci si velice váží takovýchto setkání - mohou se zde pobavit se svými známými a navázat přátelství s dalšími milými lidmi. Tento Farní adventní den navštívil také náš kaplan P. Míla Brhel. Vyřídil přítomným účastníkům pozdrav od P. Antonína Forbelského, který se letos tohoto setkání nemohl zúčastnit.

Celý článek ...
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Ministranské schůzky

Ministranti
19.12.2009, autor: Jiří Kuchválek, regenschori, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Občasník pro duchovní hudbu 4/2009

Duchovní hudba

Občasník pro duchovní hudbu  4 / 2009

 

            Vážení čtenáři, blíží se svátky vánoční a s nimi i konec roku, kdy je zvykem bilancovat, tak mi dovolte malé ohlédnutí za  rokem 2009  na kůru sv. Bartoloměje.  Chrámový sbor kůru sv. Bartoloměje má v současné době 24 členů,  zkoušky jsou vždy v pondělí v 19.30 hod.ve farním sále a  soustavně se věnuje studiu vokálního repertoáru pro potřeby liturgie. Kromě účinkování při bohoslužbách o nedělích a slavnostech uspořádal 3 koncerty: -  Charitní Tříkrálový (11.ledna), Koncert duchovní hudby u příležitosti 75. výročí arciděkanství v Pardubicích (5. dubna) a dále koncert ke Dni evropského kulturního dědictví (20. září), při nichž zaznělo sedmnáct  skladeb, včetně dvou mší. Celkem byly provedeny letos tří latinské mše:  – na Charitním koncertě to byla Missa in nativitate Domini in nocte od J.J.Ryby, o velikonocích Missa Orbis factor od J.Strejce  a o  Slavnosti Ježíše Krista Krále Koželuhova Missa solemnis in C a samozřejmě  teď ještě přibude mše vánoční .

Celý článek ...
19.12.2009, autor: kardinál Saliége, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Špatné časy

Duchovní hudba
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Tříkrálový koncert

Duchovní hudba
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Duchovní obnova - příprava na biřmování 2009/10

Salesiáni
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Informace ze střediska

Salesiáni
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Bůh na mě myslí, je na cestě ke mně ....

Salesiáni
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Program tříkrálových dnů 2010

Charita - Misie
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Přehled Vánočních bohoslužeb

Přehled Vánočních bohoslužeb
19.12.2009, kategorie: Zpravodaj 10/2009

Kalendář

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018