Hlavní menu:


Zpravodaj 09/2009

Zpravodaj 09/2009

(8 článků)

22.11.2009, kategorie: Zpravodaj 09/2009
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Prosincové číslo Zpravodaje farnosti
20.11.2009, autor: otec Antonín Sokol, kategorie: Zpravodaj 09/2009

Lodička života

Úvodník

Lodička života.

Nedávno jsem byl na výstavě obrazů z Českomoravské vysočiny. Zaujal mě obraz polorozpadlé neudržované lodičky. Chvíli jsem u tohoto obrazu postál a chtěl jsem vniknout do myšlenky malířky, protože jsem věděl, že ona vdechuje svým obrazům duchovní rozměr. Malířka ke mně přišla a začali jsme nad tímto obrazem uvažovat:  Dobrotivý a láskyplný Bůh nás povolal k životu. Stvořil nás pro sebe, aby  mohl na nás přenést svou nekonečnou lásku. Vybavil nás pro život vším potřebným. Věnoval nám také lodičku (víru), abychom mohli proplout světem, abychom neutonuli ve vodách tohoto světa (v hříšném životě).  Také nás vybavil dvěma vesly (modlitbou a prací). Pro lepší orientaci nám poskytnul kompas (rozum) a podrobnou mapu (svobodnou vůli). Ukázal nám, kde je cíl naší cesty (v nebi u Boha). Ale nejen to. On ve směru naší plavby upevnil ještě směrovky (Desatero Božích přikázání a dvojí přikázání lásky). Vyznačil nám ostrovy, které mu patří (chrámy) a odstartoval nás k plavbě (narozením).

Celý článek ...
20.11.2009, kategorie: Zpravodaj 09/2009

Volby do pastorační rady farnosti 2009

Ze života farnosti
20.11.2009, autor: RNDr. Jiří Stejskal, ředitel DKCH Hradec Králové, kategorie: Zpravodaj 09/2009

Sbírka na postižené povodněmi v Indii - dopis

Charita - Misie

Sbírka na postižené povodněmi v Indii - dopis

Bratři a sestry,

tento dopis posíláme ještě s Indie, kde společně navštěvujeme diecéze, v nichž diecézní charita realizuje projekt Adopce na dálku. Během naší návštěvy došlo k pohromě, kterou tady již mnohá desetiletí nezažili. Po období monzunových dešťů, které se o měsíc opozdily a notně zkomplikovaly růst a sklizeň rostlin nezbytných k obživě, se naprosto nečekaně spustily silné deště, právě během naší návštěvy. Stačily dva dny intenzivních lijáků a katastrofa byla hotova. Pršelo však dále. Zcela nebo částečně bylo zničeno kolem 20 000 domků, uhynulo přes 30 000 kusů dobytka (který představuje pro mnohé rodiny jediný prostředek obživy), mnohé vesnice byly odříznuty od světa strženými mosty, propadlými silnicemi. V diecézi Karwar se utrhla polovina kopce a zavalila vesnici o 87 domech.

Celý článek ...
20.11.2009, autor: Mgr. Jiří Kuchválek, kategorie: Zpravodaj 09/2009

Občasník pro duchovní hudbu 3/2009

Různé

Občasník pro duchovní hudbu  3 / 2009

     Latinský zpěv v liturgii /1

Při pohledu na vývoj církve vidíme, že v nejstarším období nebyl latinský jazyk vůbec používán.

Základní křesťanské prameny Nového zákona jako evangelia, listy sv.apoštola Pavla atd. jsou psány v řečtině. Evangelista sv. Marek ovládal též řečtinu a latina byla zprvu lokální řečí obyvatel Latia. Jisté kořeny  užívání latinského jazyka se udávají v Kartágu, kde ostatně studoval  údajně

i sv. Augustin / zemř. r. 430 /. Dochází k překladu bible  a od 5. století již teologii a liturgii ovládá latinský jazyk. Po rozpadu církve na východní řeckou a západní latinskou se rozšiřuje používání  latiny v celé západní Evropě a po příchodu M. Luthera a následném rozkolu se stává latinský jazyk jakýmsi identifikačním znakem Církve římské. Tento stav stvrdil i Tridentský koncil /1545-1563 /

a ani II. Vatikánský koncil latinu nevyloučil z liturgické praxe, pouze umožnil používání národních jazyků. Kontinuita užívání latiny tak vede až do naší doby  k apoštolskému listu „ Sacramentum caritatis“ současného papeže Benedikta  XVI. Jeho základním doporučením pro užívání latiny je současná situace v globalizovaném světě, kdy se překračují národní hranice a tudíž používání jedné stmelující řeči v liturgii může usnadnit dorozumění, či pomoci navodit silnější pocit sounáležitosti a jednoty  v církvi. Pokud se týká liturgické hudby na latinský text,  zde se stal vrcholnou  formou zhudebnění  liturgického textu chorál, později podle papeže Řehoře Velikého nazývaný   gregoriánský.

Celý článek ...
20.11.2009, autor: Pavla Pecnová, kategorie: Zpravodaj 09/2009

Milé ženy a děvčata

Různé

Milé ženy a děvčata,

letos v lednu se u Salesiánů konalo setkání pro ženy. Jeho součástí byla  přednáška „Žena Bohem stvořená“ a učení biblických tanců řeholními sestrami z komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce. Protože se mnohým účastnicím setkání líbilo, proč by  nemohlo být další?

Můžete si tedy do svého kalendáře napsat, že 9. leden bude den, kdy bude opět setkání žen  J

A na co se můžete v tento den těšit?

Celý článek ...
20.11.2009, kategorie: Zpravodaj 09/2009

Texty ranních a večerních chval - nabídka

Různé

Texty ranních a večerních chval – nabídka

 Nabízíme Vám možnosti objednání ranních a večerních chval pro každý týden s připravenými a seřazenými texty liturgie hodin v jednoduchém a praktickém sešitovém vydání. Po dohodě s předsedou ČBK mons. Janem Graubnerem vydává Biskupství královéhradecké spolu s Dominikánskou rodinou

Celý článek ...
20.11.2009, kategorie: Zpravodaj 09/2009

Kalendář

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018