Hlavní menu:


Zpravodaj 09/2008

Zpravodaj 09/2008

(28 článků)

23.11.2008, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Zpravodaj farnosti

Prosincové číslo Zpravodaje farnosti
22.11.2008, autor: P. Jiří Křemeček, SDB, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Kolikátý advent

Úvodník

Kolikátý advent?
Nevím, jestli jste si někdy spočítali kolikátý advent svého života prožíváte, a položili si otázku co pro vás znamená? V naší zemi je to čas podzimu, dlouhých večerů, které dříve přirozeně dávaly tomuto období prostor pro zamyšlení, modlitbu a čas na své blízké. A jak je to dnes, kdy stačí rozsvítit tolik světel, že ani nepoznáte, že příroda již odpočívá a o televizi, která chrlí neustále neuspořádanou směs informací raději ani nemluvě? Kdy čas utíká tak rychle, že se nestačíte divit, jak hořících svící na adventním věnci přibylo... Je možné vůbec zastavit tento běh? Jakou moc má v našem životě niterná modlitba?

Celý článek ...
22.11.2008, autor: Ing. Jan Rohlík, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Pastorační rada

Ze života farnosti

Zápis z jednání pastorační rady ze dne 13. listopadu 2008

Přítomni dle prezenční listiny.

Jednání zahájil modlitbou a řídil P. Antonín Forbelský.

1. HISTORIE

03.10. Zhodnocení pátečních modliteb svatého růžence během měsíce října; bude vhodnější začínat již v 17.20.

05.10. Misijního tvoření dětí se zúčastnilo asi 20 lidí, další neděli následovalo požehnání vytvořených výrobků a potom jejich nabízení v kostelích na misijní neděli – přínos byl nejen finanční (18 380,- Kč), ale hlavně to byl vklad do srdcí dětí. Misijní neděle pak byla zakončena odpoledne misijním modlitebním mostem dětí.

08.10. Veni Sancte – od 18.00 hlavně pro vysokoškoláky; po té následovaly nešpory, večeře a hlavní program setkání vysokoškoláků.

Celý článek ...
22.11.2008, autor: JČ, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Slavnost udílení svátosti pomazání nemocných

Ze života farnosti

Slavnost udílení svátosti pomazání nemocných

Dne 8. 11. 2008 se díky našim kněžím konala v kostele sv. Bartoloměje slavnost udílení svátosti pomazání nemocných, jako dovršení „dušičkového“ týdne, který započal také slavností Všech svatých.
V kostele nás vítal hlas zvonů a také příjemné teplo v lavicích od hřejícího topení. Předcházející dušičkové dny jakoby nás připravily na přijetí svátosti pomazání nemocných, abychom si dobře uvědomili, že jejím přijetím získáváme od Pána milostí Ducha svatého pomoc a sílu, klid a jistotu pro náš další život. Koncelebrovaná mše svatá, a zejména homilie P. Antonína navazující na čtení a evangelium dne, nás velice oslovila.

Celý článek ...
22.11.2008, autor: Vděční věřící z třebosické a jezbořické farnosti, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Setkávání v Čepí

Ze života farnosti

Setkávání v Čepí

Chceme touto cestou poděkovat P. Antonínu Sokolovi, který jezdí pravidelně od roku 1992 jednou za 14 dní k nám, na vesnici do Čepí.
P. Antonín také sváží nemocné sestry z okolních vesnic, které do kostela již nemohou. Schází se nás kolem deseti věřících. A tak nás zpovídá, slouží mši svatou; poté máme biblickou hodinku a zbude čas i na dotazy a popovídání si. Z tohoto kroužku již čtyři z nás odešli k Pánu Bohu. Těm P. Antonín posloužil několikrát pomazáním nemocných.
Toto společenství je pro nás velkým povzbuzením a růstem ve víře. Díky tomu pět z nás přijalo svátost biřmování v Heřmanově Městci, a to ve věku od 55 do 68 let. Z této skupinky před třemi lety vznikla i modlitba matek. Scházíme se každý týden a zúčastnili jsme se i celostátního setkání matek v Brně.

Celý článek ...
22.11.2008, autor: Sylva Potůčková, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Pouť k pražskému Jezulátku

Ze života farnosti

Pouť k Pražskému Jezulátku

V sobotu 15. listopadu jsme se v počtu sedmi sešli na pardubickém nádraží a v 7.30 nasedli do rychlíku na Prahu. Cesta nám rychle utíkala při zajímavém vyprávění našeho mladého spolucestujícího z Olomouce, který choval jedovaté hady a pro další přírůstek jel také do Prahy.
Dle pokynů na programu jsme se vydali ke stanici Malostranské, což bylo pěkně daleko, ale byl slunečný, krásný den a tak jsme nakonec doputovali pěšky až ke kostelu Panny Marie Vítězné, kde nás čekala už sestra Marie Koudelková, která pobývala jako hospodyně v Pardubicích u P. Kindermanna a P. Moravce a vařila pro brigádníky, kteří pracovali na opravě kostelů. Společně jsem pak byli přítomni bohoslužbě, kterou za koncelebrace několika kněží sloužil otec biskup Dominik Duka. Chrám byl zaplněn do posledního místa věřícími, kteří přišli s důvěrou prosit Pražské Jezulátko o vyslyšení svých proseb. Bohoslužba byla provázena překrásným hlasem sestry Hany z Koclířova. Další pobožnost byla vedena P. Pavlem Dokládalem v duchu úcty k Matce Boží.

Celý článek ...
22.11.2008, autor: L. Moriová, St. Jiroutová a manželé Matyášovi, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Farní adventní den

Advent
22.11.2008, autor: P. Tomáš Kvasnička, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Roráty 2008

Advent

Roráty 2008

Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum,

Vyprahlé lidské duše volají po nebeské rose, volají po příchodu Spravedlivého, který by přišel tak náhle, a jeho přítomnost se projevila všude, jako když tak dlouho očekávaný déšť náhle padne na celou zemi.

Drazí věřící, milí farníci,
chceme vás i letos pozvat k účasti na slavení sobotních rorátních mší svatých ke cti Panny Marie. Budeme se scházet v klášterním kostele Zvěstování Panně Marii na sedmou hodinu ranní. Začneme průvodem do ztemnělého kostela, svítit budou jen svíce a adventní lampičky našich dětí. Po vstupním zpěvu „Rorate caeli“ a úvodu ke mši svaté se pak na chvalozpěv „Sláva na Výsostech Bohu“ rozsvítí v kostele všechna světla. Tak bude vnějším gestem vyjádřena naše touha po pravém Světle, Ježíši Kristu.

Celý článek ...
22.11.2008, autor: P. Antonín Forbelský, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Tradice se zachovávají...

Advent
22.11.2008, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Advent - myšlenky

Advent

Advent – myšlenky

V našem životě stále prožíváme dobu očekávání, přípravy, dobu příchodu - advent. Jsme "lidem, který žije a putuje v temnotách". Nenávist, zášť, chudoba, nespravedlnost, násilí a nemoci ohrožují život a pokoj na této zemi. Každý z nás nějak zažívá nepokoj, uspěchanost, nebo opuštěnost, všednost a nudu jako svůj trpký osud. Proto s touhou očekáváme definitivní příchod našeho Zachránce - Ježíše Krista.

Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí. Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží: Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím. Amen
(Podle sv. Bernarda z Clairvaux)

+

Advent není hrou na to, jako že se Ježíšek ještě nenarodil, a tak už se děsně těšíme a připravujeme na vánoce, kdy se narodí a kdy k nám jako konečně přijde.

+

Všechno začíná touhou.
(Nelly Sachsová)

Celý článek ...
22.11.2008, autor: Jan Nalepa, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Advent v Polsku

Advent
22.11.2008, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Adventní test

Advent
22.11.2008, autor: Štepán, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Mlha přede mnou, mlha za mnou

Advent

Mlha přede mnou, mlha za mnou.

Má práce mě zavedla minulý měsíc do Nymburka. Dojížděl jsem tam denně v pět hodin ráno autem. Cesta po dálnici se mi stávala stále známější a důvěrnější, že jsem se přestával soustřeďovat jen na řízení, ale začal jsem přemýšlet a uvažovat, jaké by to bylo, kdybych jel po té dálnici úplně sám. Jak by mi nikdo nesvítil zezadu do zrcátek, zepředu mě nenahazoval sprškami vody. Jak bych si zapnul dálková světla a bylo by mi krásně na světě…

A věřte nebo ne, netrvalo to snad ani dvě minuty a splnilo se mi to. Opravdu nikde nikdo. Jen já, auto a vůkol tma. „Nádhera“, řekl jsem si a dodal: „Děkuji“. A zapnul jsem dálková světla a vychutnával ten okamžik. Sám! Úžasné!

Celý článek ...
22.11.2008, autor: K. Tajovský, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Aby tři králové navštívili každého...

Charita - Misie

Aby Tři králové navštívili každého…

potřebujeme velký počet koledníků, organizátorů a dalších ochotných lidí, kteří pomohou v měsíci prosinci 2008 s přípravami Tříkrálové sbírky 2009 (dále jen TS) a ve dnech 4. až 11. ledna 2009 se zajištěním tříkrálových dní v Domě techniky a s koledováním v Pardubicích a okolních obcích. Tříkrálové dny v Domě techniky, které budou organizovány jako obvykle, tzn. každodenně od 9 do 19 hod., se stanou střediskem koledníků v Pardubicích a zároveň místem, kde budou probíhat různé kulturní akce, besedy a přednášky se zdravotně-sociální tématikou a další podle zájmu. Jedná se např. o „Izrael, země Starého zákona“, „Jeruzalém, město Nového zákona“ s přednášející Ing. Věrou Novotnou, „O Domu pokojného stáří sv. Josefa v Rosicích nad Labem“, atd. Činnost Oblastní charity Pardubice bude prezentována jako obvykle formou nástěnek. Zde budou také v době mezi 10 a 14 hod. promítány filmy podle zájmu, např. o sv. Pavlovi a jiné, zejména biblické příběhy. Ucelený program bude uveřejněn v příštím zpravodaji.

Celý článek ...
22.11.2008, autor: kitaj, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Červánkové pábení

Charita - Misie

ČERVÁNKOVÉ PÁBENÍ

Spěcháme. Stále máme hlavu plnou toho, co ještě musíme – stihnout, dohnat, dořešit, dokončit, opravit, doladit, napravit… Nemáme na sebe čas. Někdy žijeme kousek od sebe nebo přímo vedle sebe a v podstatě se neznáme. A dokonce nemáme čas se pozastavit, ztišit a uvědomit si to. Přiznat. Že se míjíme. Že si neumíme naslouchat. Že si nevážíme bohatství, které každý z nás v sobě nosí - zkušenosti, schopnosti, prožitky, vzpomínky. To vše se hromadí. Věkem. Každodenními podněty. Právě ti, kteří jsou již z našeho pohledu tak trochu v ústraní, senioři, jsou nejdůležitějšími nositeli tohoto nastřádaného bohatství. My, lidé v produktivním věku, naše životní tempo vyvolané hektickou dobou neumíme nebo nechceme zmírnit. Někdy ani nemůžeme. Výjimečně to za nás vyřeší život sám – nemoc, úraz, ztráta zaměstnání…
Jsme si vědomi těchto potíží spojených s moderním stylem života, a tak bychom rádi věnovali určitý čas něčemu, co je odlišné. V klidu a v dostatku času si popovídat o věcech spojených s charitativním působením naší organizace, o tom kdo potřebuje pomoci, případně poradit s něčím co se týká sociální a zdravotní oblasti. Chceme si společně posedět, něco pěkného si přečíst, zazpívat si, shlédnout zajímavý film, vyměnit si názory, vyslechnout si „jaké to bylo, když….“ Poradit si. Protože každý ví něco, co může druhého zajímat nebo mu pomoci.

Celý článek ...
22.11.2008, autor: P. Tomáš Kvasnička, I. Fricová, B. Mičková, kategorie: Zpravodaj 09/2008

"Cetiletí" 14. - 17.11.08 na Vesmíru

Mládež

„CETILETÍ“ 14. 11. – 17. 11. na Vesmíru

Protože nás nebylo na autobus, jeli jsme tam dvěma auty.
Po příjezdu jsme se nechali zachytit recepcí (někdo už byl v indexu, tak ho stačilo zkopírovat) a přijali nabídku posilnit se u kuchyňského okénka.
Ke správnému začátku patří seznamovací hra; z ní vyplynulo, že hodně z nás má rádo modrou barvu, nejoblíbenější oblečení je tričko, chutnají nám i ryby a zájmy jsou velmi pestré. Mezitím jsme se vylosovali stát se jeden druhému andělem.
Když se na nás začala projevovat únava z dojmů, tolika tváří a vzájemného představování, začala mše svatá.
Byli jsme tedy duchovně posilněni, přesto jsme všichni doporučený čas večerního usínání stihli s velkým předstihem.
Po ranním udržovacím programu (ranní chvály, snídaně a slovo na den) se ujal slova host tohoto setkání: lékař rychlé záchranné služby MUDr. Martin Uher. Podělil se s námi o zkušenosti z lékařské praxe a také ze zasvěceného života. Oslovilo nás jeho úsilí vidět v každém, nejen v pacientovi, Ježíše.
Ve skupinkách jsme pak vážně diskutovali nad tématy strachu, rozhodování a smrti.
Před polednem byla v kostele sv. Matouše mše svatá.
Po obědě jsme se vyvětrali hrabáním listí a venkovní hrou.
Večer se opět posadil na židli pro hosta doktor Martin, aby upřímně a rád odpověděl na spoustu dotazů. My jsem pak Martina obdarovali našimi animacemi se vzteklou kočkou, výstřelem, červenou na semaforu a záchrankou.

Celý článek ...
22.11.2008, autor: Marek Petráš, kategorie: Zpravodaj 09/2008
Vesmír - dabljůvajdýčka

Vesmír - dabljůvajdýčka

Mládež

Vesmír – dabljúvajdýčka

Jakmile jsem v pátek čtvrtou hodinu dopsal poslední písemku, výsknul jsem si. Byl přede mnou již jen víkendový pobyt na Vesmíru spolu s dalšími kamarády a přáteli z Pardubic (no a ještě jednoduchá hodina ívétéček a nudné biologie )
V pátek v pět hodin jsme se sešli před autobusovým nádražím. Bylo nás asi jedenáct - poměr činil 6:5 pro chlapce . Po mnoha zajímavých hodinách čekání, přestupování a poflakování jsme nakonec přece jen kolem osmé večer na DCŽM Vesmír dorazili.
Program na tento víkend zněl "Ohlednutí za světovými dny mládeže." Proto i první program byl seznámení skupin dorazivších na tuto akci. Po seznamce byla modlitba a pak bylo až do večerky "volno."
Další den se Vesmír začal plnit víc a víc - dopoledne jsme měli zajímavou katechezi Mons. Tomáše Holuba. Byla právě o významu dní mládeže a o tom, jak v dnešním světě udržovat tu správnou radost, která je cílem těchto dní. Poté jsme měli diskusní skupinky. Poté byla mše v kostele sv. Matouše.
Na oběd dorazili další poutníci včetně Terky, Majdy a Marka Demlových.
Na odpoledne byli přichystané prezentace různých akci, které se udály s cílem propojit světovou mládež. Viděli jsme fotky z akce Malý princ konající se v Hradci Králové, dále pak WYD Sydney atd. Zjistili jsme, že účastníci měli opravdu "co dělat."

Celý článek ...
22.11.2008, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Tvoření dětí pro Tříkrálovou sbírku

Mládež

Tvoření dětí pro tříkrálovou sbírku

Holky, kluci, mamky a taťkové (babičky a dědové),
chtěli bychom vás všechny pozvat na další malé tvoření, kterým bychom se chtěli připojit k tříkrálové sbírce, která bude pořádána od 4. 1. 2009. Hodně jsme letos přemýšleli, čím tříkrálovou sbírku obohatit a jakým způsobem nabídnout možnost zapojení se třeba i pro ty, kteří nemají odvahu přímo koledovat. A tak jsme se dohodli, že bychom zkusili opět něco hezkého vyrobit. Vyrobené věci by pak byly za dobrovolný příspěvek nabízeny při jednotlivých akcích, které se uskutečňují v rámci tříkrálové sbírky.

Celý článek ...
22.11.2008, autor: biskupové Čech a Moravy, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Pastýřský list

Dokument

SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ

Drazí bratři a sestry,
v poslední době se v naší společnosti, a zvláště ve vzdělovacích prostředcích, mnoho mluví o etických otázkách, které se týkají lidského života. Vydávají se a připravují zákony,které závažným způsobem ovlivňují postoje lidí. Církev k těmto otázkám vydala řadu dokumentů. Většina z nich je sice dostupná i v češtině, avšak seznamuje se s nimi jen omezený okruh zájemců. V tomto dopise proto chceme s jejich obsahem velmi stručně seznámit co nejširší okruh věřících.
Lidský život je posvátný Boží dar. Jen Bůh je pánem života od jeho počátku až k jeho konci. Nikdo a za žádných okolností si nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou lidskou bytost. Vzpomeňte na biblickou událost, kdy Kain zabil Ábela. Bůh říká Kainovi: Prolitá krev tvého bratra křičí ke mně. Budeš proklet a vyvržen ze země. Takovou kletbu přivolává každý vrah. Kdo chce žít, musí přát život i druhému. Jedinou výjimkou může být oprávněná sebeobrana. Jen kdo brání svůj život, není vinen vraždou, i když je donucen zasadit útočníkovi smrtelnou ránu. To se ovšem týká i nenarozených dětí, protože lidský život musí být chráněn již od okamžiku početí. Potrat není jen věcí matky a jejího práva na své tělo. Nenarozené dítě není její tělo.

Celý článek ...
22.11.2008, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Schola o Vánocích

Schola
22.11.2008, autor: P. Antonín Forbelský, kategorie: Zpravodaj 09/2008

První krůčky naší scholičky

Schola
22.11.2008, autor: Mgr. Jiří Kuchválek, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Občasník pro duchovní hudbu č. 4/2008

Duchovní hudba
22.11.2008, autor: Jáhen František, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Svátost nemocných

Katechetické okénko

SVÁTOST NEMOCNÝCH

Dostali jsme se v naší úvaze o svátostech ke svátosti nemocných. Touto svátostí ukončíme ty svátosti, které jsou určeny pro všechny křesťany. Budou potom zbývat ještě dvě svátosti, které svým specifickým určením nemohou být přijaty každým pokřtěným.
Přímé ustanovení svátosti nemocných v Písmu svatém nenajdeme. Nepřímo se o této svátosti zmiňuje svatý apoštol Jakub ve své epištole (5, 14) „Stůně-li kdo z vás, povolej si starší církve, a ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného.“
Svátost pomazání nemocných vzbuzuje u mnohých katolíků strach, či dokonce hrůzu, mají-li ji přijmout. Snad to pramení z toho, že jsme byli zvyklí tuto svátost nazývat „poslední pomazání“. A tak si mnozí představují, že když kněz uděluje tuto svátost, uděluje ji těsně před smrtí. Nikdy si nesmíme myslet, že ten, kdo tuto svátost přijme, podepisuje pro sebe ortel smrti. Pro toto Kristus tuto svátost neustanovil.

Celý článek ...
22.11.2008, autor: Myška, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Skaustká výprava do Lanškrouna 8. - 10.11.08

Skaustké hnutí
22.11.2008, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Inspirace k roku sv. Pavla

Rok sv. Pavla
22.11.2008, autor: Mons. Dominik Duka, OP, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Den bible v roce sv. Pavla v neděli 16.listopadu 2008

Rok sv. Pavla

Den Bible v Roce sv. Pavla v neděli 16. listopadu 2008

Milí přátelé,
Bible odhaluje smysl našeho života. Některým biblickým textům nedokážeme však porozumět ihned a snadno. Vytrvalé úsilí o pochopení bývá odměněno radostí z porozumění a proměnou života. Úkolem Českého katolického biblického díla je oživovat zvěst bohatého biblického dědictví. Vybízíme všechny, aby Bibli četli. Snažíme se jim pomáhat v porozumění.

Celý článek ...
22.11.2008, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Svatý otec se chce setkat i s tvou rodinou

Rok sv. Pavla

Svatý otec se chce setkat i s tvou rodinou

Příležitost i pro naše rodiny nabízejí organizátoři VI. Světového setkání rodin se Svatým otcem v Mexiku, které proběhne v lednu 2009. Hledají 7000 fotografií rodin z celého světa.

Celý článek ...
22.11.2008, kategorie: Zpravodaj 09/2008

Kalendář

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018