Hlavní menu:


Zpravodaj 09/2007

Zpravodaj 09/2007

(21 článků)

04.01.2008, kategorie: Zpravodaj 09/2007
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Prosincové číslo Zpravodaje farnosti
01.12.2007, autor: jáhen Karel, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Článek jáhna Karla

Úvodník

Čas od času zpytujeme svědomí. Hodnotíme co se nám podařilo a co ne, - co jsme promarnili, - jak plníme své závazky Bohu a lidem.

Zvláště teď koncem roku se můžeme ptát:
Kam směřují naše snahy? Na co nebo na koho spoléháme? Jdeme po správné cestě? Jakou důležitost hrají v našem rozhodování a jednání jistoty, které nám předkládá Bůh a které nám naopak nabízí tento svět?
Možná je nám jasný cíl - věčný život s Bohem - alespoň ve finále. Ale co teď? V době od narození po smrt?

Nepodobáme se až moc těm, kteří spoléhají víc na lidské hodnoty, vymoženosti, vynálezy apod., na to co je potřeba si užít ještě v tomto životě? Víme snad , že máme dostatek času připravit se na smrt?

Celý článek ...
01.12.2007, autor: L. Moriová a manželé Matyášovi, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Farní adventní den 2007

Ze života farnosti

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2007

V sobotu 8. prosince 2007 se v Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích konal už po dvanácté Farní adventní den.
V 10 hodin přivítal a pozdravil účastníky náš Otec Antonín Forbelský. Po jeho po-vzbuzujících slovech byly za zpěvu Advent, advent … zapáleny na adventním věnci už 2 svíce. Pak pokračoval program čtením hezkých příběhů, a hudebními vystoupeními. Děti pak zahrály na housle a dvě studentky gymnázia na příčnou flétnu a klávesy několik krásných skladeb, což se přítomným moc líbilo.

Celý článek ...
01.12.2007, autor: jáhen Míla a P. Vladimír, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Středeční biblické večery

Ze života farnosti

Středeční biblické večery

Také v letním semestru nového roku budou pokračovat pravidelné středeční biblické večery, ve kterých jednak rozjímáme nad konkrétními knihami Písma svatého, jednak se zabýváme biblickou teologií, abychom lépe pochopili poselství Písma. V zimním semestru jsme začali s jáhnem Mílou rozjímat nad Skutky apoštolskými a s otcem Vladimírem jsme probírali konkrétní biblistické otázky.

Celý článek ...
01.12.2007, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Zpravodaj farnosti v roce 2008

Ze života farnosti
01.12.2007, autor: jáhni a kněží z pardubické fary, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Vánoční novina

Ze života farnosti
01.12.2007, autor: Martin Jakoubek a Vojtěch Pecen, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Setkání v semináři

Mládež

Podzimního víkendového setkání v semináři se zúčastnilo 70 mládežníků ze všech koutů republiky, včetně 3 z naší farnosti: Martin Jakoubek, Jan Beran a Vojtěch Pecen. Když jsme dorazili na místo, následovalo přivítání, ubytování a prohlídka semináře. My jsme byli ubytováni v pokoji, kde bývala sakristie, poté následoval večerní program – inscenace trapného divadla poté následoval večerní program – bohoslovci napsaná divadelní inscenace pojmenovaná trapné divadlo, a malování s prezentací ideálního bohoslovce.

Celý článek ...
01.12.2007, autor: jáhen Míla a jeho realizační tým, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Deváťáci a středoškoláci pozor...

Mládež
01.12.2007, autor: K. Tajovský, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Termíny akcí tříkrálové sbírky 2008

Charita - Misie

Termíny akcí Tříkrálové sbírky 2008.

Výstava „Charitativní činnost Oblastní charity Pardubice“ je otevřena ve dnech od 3.ledna. do 10. ledna 2008, každý den od 9.00 do 19.00 hod. V tuto dobu bude také velký sál Domu techniky sloužit jako zázemí pro koledníky a budou se zde vydávat pokladničky, průkazky
a další materiál potřebné pro koledování. Z nejdůležitějších akcí uvádíme:

Celý článek ...
01.12.2007, autor: K. Tajovský, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Dostali jsme velký dar...

Charita - Misie

Dostali jsme velký dar…

ale musíme si pro něj dojít. 20 let je v životě člověka dlouhá doba a lidé mají schopnost na to špatné většinou zapomínat. Je to jistě schopnost dobrá, ale zde bychom si mohli trochu zavzpomínat.

Celý článek ...
01.12.2007, autor: Zuzana Petrášová, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Aktivity PMD

Charita - Misie

AKTIVITY PMD

JEDEN DAREK NAVÍC

Pokud mají některé děti připravené peníze pro děti
na misiích, tak by bylo hezké, kdyby je přinesly v
obětním průvodu na libovolné mši v klášterním
kostele. V kostele pod stromečkem bude umístěn košík s nápisem „Na dárek pro chudé děti“. Peníze zabalené jako dáreček (např. v krabičce od zápalek) by se do něj dávaly, a pak by se všechny poslaly do misijního centra ve Špindlerově Mlýně.
Za lidi na misiích upřímně všem moc děkuji.

Celý článek ...
01.12.2007, autor: M. Rohlíková, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Co je nového u našich přátel v Augsburgu

Augsburgské okénko
01.12.2007, autor: Mgr. Veronika Demlová, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Inzerát

Augsburgské okénko
01.12.2007, autor: P. Josef Trochta, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Poděkování

Salesiáni

PODĚKOVÁNÍ

Salesiáni v Pardubicích děkují upřímně Bohu a vám všem, kdo jste se modlitbou, podpisovou akcí, či jakýmkoliv jiným způsobem zapojili do snahy získat tělocvičnu s pozemky v areálu Salesiánského střediska na Zborovském náměstí.

Celý článek ...
01.12.2007, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Křesťanský časopis Šalamounky

Různé
01.12.2007, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Václav Voska a jeho evangelium

Různé
01.12.2007, autor: Kapsovi, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Inzerát

Různé
01.12.2007, autor: Mgr. Jiří Kuchválek, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Občasník pro duchovní hudbu č. 6/2007

Liturgická hudba

Občasník pro duchovní hudbu č.6 / 2007

Vážení čtenáři!
Blíží se vánoční svátky a tak věnujme dnes pár slov vánoční chrámové hudbě. Co všechno se za těmito slovy skrývá? Na prvním místě nás pravděpodobně napadnou koledy. Koleda ve smyslu choditi koledou je známa u Slovanů ještě před přijetím křesťanství. Později se koledovalo při nejrůznějších příležitostech – na Nový rok, samozřejmě o Velikonocích, o sv. Mikuláši, o Masopustě, o sv. Dorotě atd. Druhý pražský biskup sv. Vojtěch vánoční koledu nezakazoval, ale dal jí nový význam – domovy se obcházely s křesťanskými symboly a namísto zaříkávání se vyprošovalo Boží požehnání a zde jsme u kořenů písní – koled, neboť se při tom zpívaly zpěvy o Narození Božího syna. Po koledě chodily chudé děti, na sv.Řehoře pak kantoři vybírali na provoz škol a též se tak získávaly příspěvky na potřeby literátských bratrstev a kůrů. Z těchto časů nám tedy zůstalo obrovské množství zpěvů od duchovních o Božím narození až po texty týkající se pouze koledování. Řada z nich byla později inspirací vánočních skladeb českých kantorů i pozdějším skladatelům až do 20.století.

Celý článek ...
01.12.2007, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Tříkrálový koncert

Liturgická hudba
01.12.2007, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Přehled Vánočních bohoslužeb

Přehled Vánočních bohoslužeb
01.12.2007, kategorie: Zpravodaj 09/2007

Kalendář

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018