Hlavní menu:


Zpravodaj 08/2008

Zpravodaj 08/2008

(15 článků)

26.10.2008, kategorie: Zpravodaj 08/2008
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Listopadové číslo Zpravodaje farnosti
24.10.2008, autor: Jan Nalepa, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Smrt nebo narozeniny

Úvodník

SMRT NEBO NAROZENINY?

V prvních dnech listopadu prožíváme dva důležité dny, ve kterých vzpomínáme na ty, kteří už odešli k Pánu. Prvního listopadu slavíme ty, kteří už vidí Boha tváří v tvář, všech svatých, také těch neprohlášených. Druhého listopadu se modlíme za ty, kteří ještě Boha nevidí, kteří se ještě musejí očistit, aby vešli do Božího království.
Je to pro nás povzbuzení, abychom se v těchto dnech zamysleli nad naší smrtí. Podívejme se na smrt jinak než obvykle. Na smrt se můžeme dívat někdy jako na konec všeho. Ale to není pravda. Smrt je další etapa v naší existenci. Smrt je přechod ze světa do života věčného. Jestli to tak opravdu je, pak bychom smrt mohli nazvat znovunarozeniny. Rodíme se zase do života, ale je to úplně jiný život - život, který se nekončí. Náš život tady na zemi bychom mohli srovnat s životem malého dítěte v matčině lůně.

Celý článek ...
24.10.2008, autor: Jan Nalepa, kategorie: Zpravodaj 08/2008
Jan Nalepa

Jan Nalepa

Ze života farnosti

Narodil jsem se v Polsku v Bielavě. Je to takové malé město v Sovích Horách u hranici s Českem. Tam jsem chodil na základní a střední školu. Tam také bydlí moji rodiče. Mam ještě dvě starší sestry, které ale bydlí už několik let ve Vroclavi. Jmenují se Jana a Eva. Eva je už vdaná a má dvě děti.

Po maturitě jsem šel na studia do Vroclavi. A na tamější univerzitě jsem tři roky studoval knihovnictví. Během studiu setkal jsem se s komunitou bratří dominikánů, kteří prováděli pastoraci vysokoškolských studentů. Byl to velmi pěkný zážitek. Setkání s lidmi, přátelství, společné rozhovory, a především setkání s Bohem. Dominikáni se mi zdáli jako ti, kteří žijí opravdově podle Evangelia. A také zaujali mně svým příkladem. O kněžství jsem uvažoval už několik let, a tak se mi dominikáni zdáli odpovědí na moje otázky o povolání.

Celý článek ...
24.10.2008, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Svátost nemocných

Ze života farnosti
24.10.2008, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Dušičková pobožnost

Ze života farnosti
24.10.2008, autor: P. Míla Brhel, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Středeční biblické večery

Ze života farnosti
24.10.2008, autor: Zuzana Petrášová, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Zázraky se dějí

Charita - Misie

Zázraky se dějí

Jeden vtip říká, jak se jeden člověk modlil a prosil Boha o peníze, že je moc chudý.
Bůh to už jednoho dne nevydržel a pohovořil k člověku: „ Já bych Ti rád pomohl, ale Ty si vsaď alespoň na tu sportku“.
Něco podobného se stalo při misijní neděli i u nás v Pardubicích.
Dne 5. X. 2008 se odpoledne sešlo 8 rodin na faře, aby vyrobili něco hezkého na Misijní neděli. Otec Antonín zabezpečil voskové pláty a některé rodiny přinesli vlastní nápad i zabezpečili materiál. Vyráběli se různé pestré ozdoby na stůl i do oken. Fantazií se meze nekladli. Vypadalo to, že se toho moc nestihlo, ale byla to hezká ochota všech přítomných – pomoc misiím. Při mších pak probíhal misijní jarmark. Lidi si za dobrovolný příspěvek vzali výrobek a tím přispěli na projekty pro chudé děti.

Celý článek ...
24.10.2008, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Odpustky

Katechetické okénko

„Vysvětlení“ k odpustkům

Přiblížil se podzim a s ním také čas, kdy pamatujeme v církvi více na naše zemřelé. Navštěvujeme hroby , které zdobíme květinami,zapa1ujeme svíčky a také se za naše zemřelé modlíme.Ty dvě první věci jsou dobré, správné, ale ta třetí je nejdůležitější pro spásu duší našich zemřelých . V těch to dnech také slyšíme častěji slovo "odpustky".
Nejen v minulosti, ale i dnes se při vyslovení toho to slova vybaví mnoha lidem
středověk a prodávání tzv. "odpustků ". Bylo to určité zneužití pravomoci odpouštět hříchy. Lidé si mohli "koupit " odpuštění "dopředu " .Těžko můžeme z dnešního pohledu plně pochopit důvod tohoto konání, kterým může být lidská slabost nebo i polopravda. Nám však jde o to, když je církev nabízí, abychom pochopili jejich skutečný smysl a význam dnes a podle toho se zachovali.

Celý článek ...
24.10.2008, autor: jáhen František, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Svátost oltářní

Katechetické okénko

SVÁTOST OLTÁŘNÍ

Dnes, jak jsme si slíbili, budeme mluvit o nejvznešenější svátosti a tou je SVÁTOST OLTÁŘNÍ, někdy také nazývaná eucharistie. Mezi všemi svátostmi zaujímá nejčestnější místo, protože je to živé tělo a krev Ježíše Krista. Kristu pod způsobami chleba a vína je zde skutečně přítomen svým tělem a svou krví, aby se nekrvavým způsobem obětoval nebeskému Otci a dal se věřícím za duchovní pokrm.
Slovo eucharistie je původu řeckého a znamená díkůvzdání. Je převzato z liturgické praxe. Svátost oltářní byla ustanovena Ježíšem Kristem při poslední večeři. Máme o tom přímý důkaz v Písmu svatém: Mt 26, Mk 14, Lk 22, 1 Kor 11. Sv. Jan ve svém evangeliu o ustanovení této svátosti nemluví. I tato svátost má materii a formu. Materií je chléb a víno, formou jsou slova Kristova, která pronáší kněz při konsekraci - proměňování.

Celý článek ...
24.10.2008, kategorie: Zpravodaj 08/2008
Muzikantská Cecilka 2008

Muzikantská Cecilka 2008

Salesiáni
24.10.2008, autor: P. Jiří Pešek, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Slavení neděle

Různé

SLAVENÍ NEDĚLE

Jako věřící katolík jsem povinen slavit neděli jako Den Páně, mimo jiné i účastí na mši sv. Co ale dělat, když zrovna v neděli mám celodenní trénink (podobně jsou na tom zkoušky pěveckých sborů, skautské akce, atd.), a tak na to správné "prožívání" nemám moc šanci?

Milý fotbalisto, milá členko turistického klubu a další,

je skvělé, že kromě chození do kostela také sportujete, v partě s dalšími vrstevníky podnikáte zajímavé akce, apod. Vaše koníčky a aktivity jdou dobré nakolik pomáhají rozvoji vaší osobnosti, Božího obrazu, kterým jste. Dospět a dozrát má však nejen vaše tělo, ale i vaše duše. Ne vždycky se člověku daří časově sladit všechny potřebné aktivity, a tak musí dobře vybírat.

Celý článek ...
24.10.2008, autor: Martin Beran, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Za Mgr. Jindřichem Pavlíkem a dr. Zdeňkem Bergerem

Různé

Za Mgr. Jindřichem Pavlíkem a dr. Zdeňkem Bergerem

Pozorný Pardubák si toho během září a října možná všiml: v rozmezí 14 dnů vlál dvakrát - s malou přestávkou - nad Domem hudby, sídlem pardubické konzervatoře, černý prapor. Neklamné znamení, v naší společnosti jasný a srozumitelný symbol věstící odchod člověka z tohoto světa. V rozmezí pouhého týdne ukončila zákeřná nemoc, rakovina, život dvou vynikajících pedagogů, muzikantů a v prvé řadě báječných lidí - Mgr. Jindřicha Pavlíka († 22. 9. ve věku 62 let) a PaedDr. Zdeňka Bergera, Ph.D. († 29. 9. ve věku 55 let).
Zlý osud? - řekl si možná leckdo: lidí bez naděje je kolem nás stále přece jen dost. Vysvobození z trýzně a doširoka otevřená čekající Boží náruč - řekl jsem si já a se mnou spousta dalších, pro které byla naděje a víra v Boží Prozřetelnost v tu chvíli tím nejsilnějším vysvětlením, rozuzlením.. Jedno jsme však měli všichni společné: bolest, slzy a lidsky přirozený smutek nad ztrátou dvou tak fantastických lidí.. Je to zhruba rok, co jsem se na stránkách FZ zamýšlel nad významem talentu v našem životě u příležitosti úmrtí třech osobností společenského života. A snad právě ona Boží Prozřetelnost tomu chtěla, abych po roce přinesl svědectví o zkušenosti mnohem niternější, totiž bytostně osobní.

Celý článek ...
24.10.2008, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Kalendář

Kalendář
24.10.2008, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Blahopřání

Kalendář
24.10.2008, kategorie: Zpravodaj 08/2008

Něco pro zasmání

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018