Hlavní menu:


Zpravodaj 07/2009

Zpravodaj 07/2009

(20 článků)

27.09.2009, kategorie: Zpravodaj 07/2009
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Říjnové číslo Zpravodaje farnosti
25.09.2009, autor: jáhen František, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Návštěva svatého otce Benedikta XVI. - Důvod k radosti, ale také zamyšlení

Úvodník

Návštěva Svatého otce Benedikta XVI. – důvod k radosti, ale také k zamyšlení

 V den, kdy vychází náš Zpravodaj, prožívají velikou radost věřící z návštěvy Svatého otce. Splní se tak touha mnohých uvidět na vlastní oči toho, který je nejvyšším pastýřem – náměstkem Krista. Nebylo by dobré zůstat pouze u té radosti, která časem vyprchá. Důležitější je, aby každý z nás měl ze setkání duchovní užitek, který nepomine, ale obohatí náš vnitřní život a pro někoho bude odrazovým můstkem k hlubšímu vztahu s Bohem.

Svatý otec přijíždí, aby spolu s námi oslavil svátek našeho velikého světce sv. Václava v památné Boleslavi. Tak máme velikou příležitost zamyslet se každý nad svou vírou. Víra je veliký a nezasloužený Boží dar. Nebylo by správné tento dar, jistě s díkem, pouze přijmout a dál nic více pro víru neučinit.

Tak by se totiž, naše víra mohla stávat něčím, co by pomalu, ale jistě ztrácelo na intenzitě, až bychom jednou zjistili, že jsme sice Bohu za ni vděčni a to musí stačit. To by byl osudný krok, krok, který u mnohých vede ke ztrátě víry vůbec.

Chceme-li ukázat, že naše víra je opravdová, nebudeme tak činit slovy, ale skutky. Ty dokáží naši víru. Stará Boleslav je místem, kde se má Svatý otec setkat především s mládeží. Mládež by měla být vedena k tomu, aby byla na svou víru hrdá. Proto setkání se Svatým otcem by ji k tomu mělo přivést a povzbudit ji.

Celý článek ...
25.09.2009, autor: Poutnice Jana Č., kategorie: Zpravodaj 07/2009

Pouť v Kokešově

Ze života farnosti

Pouť v Kokešově

 Na mariánské poutní mše svaté do Kokešova přicházejí a přijíždějí věřící z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Dne 13. září 2009 byla mše sv. sloužena u příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a zúčastnilo se jí více než 100 poutníků. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. P. Tomáš Holub a pozvání místního duchovního správce farnosti Mons. P. Antonína Dudy přijal i P. Antonín Sokol a jáhen František Šimáček.

Slunečné počasí, šumění stromů a zpěv mariánských písní přispívalo ke sváteční atmosféře prožívání mše sv. a ke vnímání myšlenek promluvy P. Holuba.

Celý článek ...
25.09.2009, autor: K. Zakopal, kategorie: Zpravodaj 07/2009
Kaple v domově důchodců

Kaple v domově důchodců

Ze života farnosti

Kaple v Domově důchodců

„Ani ve stáří a šedinách mne, Bože, neopouštěj.

Nezavrhuj mne v čas stáří, až ochabnou moje síly.“ (Žl 71)

Pardubický „Domov pro seniory u Kostelíčka“ skrývá v přízemí svého areálu také pěknou kapli. Zde obyvatelé tohoto domova mohou čerpat duchovní sílu, tolik potřebnou pro důstojné a bohabojné prožití závěru svého života.

V kapli bývá sloužena pravidelně římskokatolická mše svatá jedenkráte za 14 dní ve čtvrtek v 15 hodin. Datum je vždy uvedeno v kalendáři v našem Farním zpravodaji. Mši svatou slouží otec Antonín Sokol. Zájemce o účast na bohoslužbě, kteří se již nemohou sami pohybovat, přivezou z jednotlivých pokojů domova dobrovolní pomocníci na invalidních křeslech až do kaple. Tuto službu a pomoc seniorům poskytují zvláště ženy z naší farnosti, za což jim patří veliký dík. Při mši svaté se zpívá za doprovodu elektrických varhan.

Celý článek ...
25.09.2009, autor: Antonín Forbelský, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Dny evropského dědictví

Ze života farnosti
25.09.2009, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Výuka náboženství

Katechetické okénko
25.09.2009, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Středeční biblické večery

Katechetické okénko
25.09.2009, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Skautky - rozpis schůzek

Skauti
25.09.2009, autor: Zuzana Petrášová, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Manželská setkání

Rodiny

Manželská setkání

      Moc jsem toužila jít na manželská setkání, proto jsem se snažila k tomu přemluvit mého manžela, kterému se moc nechtělo. Jednou mi to slíbil a své slovo dodržel, a proto jsme se jich tento rok zúčastnili. Naše nejmenší dvě děti jsme brali s sebou. Magdalenka nechtěla jít

s novými lidmi, chtěla jít s těmi, se kterými se pozná. Já jsem jí ale říkala:“Neboj, seznámíš se, budeš mít nové kamarádky“.

Manželská setkání (dále MS) pořádá YMCA – Živá rodina (viz http://zr.ymca.cz), heslem letošních MS bylo:“Milosrdenství chci,…“

Již delší dobu se MS konají v Třešti. Je tam prostorný internát, s velkou jídelnou a přednáškovým sálem. U internátu je minigolf a arboretum. Hned jak jsme přijeli na místo činu, tak nás přivítali, dostali jsme jmenovky, ženy květinu a mohli jsme se ubytovat. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.

Děti i rodiče se setkávají v skupinkách. Skupinku pro manžele tvoří 3–4 manželské páry, z toho jeden tzv. provázející, nebo hostitelský pár. Naše Magdalenka byla v holčičí skupince

„Kočiček“ a Martínek v klučici skupince „Pejsku“. Děti měly každý den připraveny nádherný program na dopoledne i odpoledne. Hned první den, když jsme se společně celá rodina naobědvala, tak děti už se ptaly, kdy půjdou do skupinky.

Celý článek ...
25.09.2009, autor: Autor neznámý, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Husí instinkt

Rodiny

HUSÍ INSTINKT

Až na podzim opět uvidíte husy, mířící ve formaci tvaru písmene „V“ přezimovat na jih, možná se zamyslíte, co asi o tom objevila věda, a proč letí právě tudy. Při každém mávnutí křídly jedna husa nadzdvihuje druhou, letící těsně za ní. Letem ve formaci „V“ celé hejno získává alespoň o 71 procent větší letecký záběr, než kdyby každý pták letěl sám. Lidé, kteří mají stejný základní směr a cit pro společenství, se mohou dostat tam, kam potřebují, rychleji a snadněji, protože je po cestě posunují ostatní. Když husa vypadne z formace, najednou pocítí odpor vzduchu a cítí jak je těžké zvládnout to sama - a rychle se vrátí do formace, aby využila nosnou sílu svých druhů.

Celý článek ...
25.09.2009, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Informace - kroužky, neděle pro rodiny

Salesiáni
25.09.2009, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Muzikantská Cecilka 2009

Salesiáni
25.09.2009, autor: Zuzana Petrášová, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Misijní neděle

Misie

Misijní neděle

V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius  XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli. Tento  celosvětový  den  modliteb  je spojený s  finanční  sbírkou,  z  níž  se  pravidelně  podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).

Všichni farníci jste pozváni  k  hezkému prožití misijní neděle a také celého měsíce října.

Od neděle 28. září začne po farnosti putovat misijní růženec.  Každý desátek  symbolizuje  jeden kontinent: zelená – Afriku, bílá – Evropu, žlutá – Asii, modrá – Austrálii a Oceánii,  červená – Ameriku. V rodinách a v domovech, kde se ho budou modlit, mohou lidé

k misijním potřebám připojit i své vlastní potřeby.

Dne 17.  října  v předvečer  misijní  neděle  se  sejdeme  v  kostele  sv.  Bartoloměje  ve  20  hod.  a vytvoříme  společný Misijní  Most  Modlitby,  zapálíme svíčky a pomodlíme se růženec za misie a misionáře, chudé a  trpící  lidi, za šíření Evangelia na celém světe.

Dne 18.  října  bude  v  16  hod.  na  faře  Misijní Most Modlitby pro děti. Poté v 17 hod. bude ve farním sále pro zájemce beseda o Papežských Misijních dílech. Srdečně jste všichni zváni.

Celý článek ...
25.09.2009, autor: ZN, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Misijní neděle pro děti 2009

Misie
25.09.2009, autor: Jiří Kuchválek, regenschori, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Občasník pro duchovní hudbu 2/2009

Duchovní hudba

Občasník pro duchovní hudbu 2 / 2009

Vážení čtenáři,

 v souvislosti s nadcházející návštěvou Svatého otce Benedikta XVI. v naší zemi Vám dnes předkládám některé z jeho myšlenek a úvah o duchovní hudbě. O papežovi resp. kardinálu Josefu Ratzingerovi je známo, že se problematikou duchovní hudby zabývá trvale s hlubokým zájmem a znalostí. Patřil vždy k těm osobnostem, jež dokázaly velmi exaktně a erudovaně definovat např. vztah hudby a liturgie.

Asi nejznámější pasáže lze najít v knize rozhovorů s Vittoriem Messorim – O víře dnes /vyd. 1998/ v kapitole Hudba a umění k chvále Věčného. Hovoří o chrámové hudbě, myšleno – tradiční hudbě katolického Západu, na níž II. Vatikánský koncil nešetřil chválou a současně povzbuzoval k jejímu uchování, a to „ s největší pečlivostí“, nýbrž i k jejímu pěstování jako „pokladu církve“ i celého lidstva. Neodpustil si ani kritický tón, cituji „místo toho mnozí liturgové odsunuli tento poklad stranou s vysvětlením, že je přístupný jen málo lidem, odstrčili ho ve jménu srozumitelnosti pokoncilní liturgie pro všechny a v každém okamžiku. Tedy již ne chrámová hudba, která se může uplatnit ještě tak při mimořádných příležitostech v katedrálách, nýbrž už jen spotřební hudba – lehké melodie, písničky, populární věci... Stále citelnější je strašné ochuzení, nastávající všude tam, kde je krása vykázána a vše se podřizuje spotřebě. Zkušenost ukázala, že ustupování požadavku srozumitelnosti pro všechny, jako jediné rozhodující kategorii neučinilo liturgii opravdu srozumitelnější a otevřenější, nýbrž pouze chudší“.

Celý článek ...
25.09.2009, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Scholička

Duchovní hudba
25.09.2009, autor: z příručky k návštěvě sv. Otce, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Ze života Benedikta XVI.

Návštěva papeže

ZE ŽIVOTA BENEDIKTA XVI.

 

Benedikt XVI., občanským jménem Josef Ratzinger, je synem policisty. Narodil se 16.4.1927 v malém bavorském městečku Marktl am Inn jako třetí dítě. Vyšší vzdělání získal nejprve na klasickém humanitním gymnáziu v Trauensteinu, kde
rodina žila poté, co byl jeho otec, otevřený a později zapřísáhlý odpůrce nacistické ideologie, penzionován. Roku 1939 vstoupil J. Ratzinger do přípravného
(malého) semináře sv. Michala v Trauensteinu. Vytržení z velmi harmonického domova snášel zpočátku obtížně. V době II. světové války žil v ostrém vnitřním
odporu vůči nacismu a válce. Musel se podrobit řadě ponižujících a nebezpečných tlaků a rozkazů. V roce 1941 se stal členem Hitlerjugend, v r. 1943 v šestnácti letech byl povolán do pomocných vojenských sborů – sloužil v jednotce  protiletecké obrany u Mnichova. Okamžikem dosažení odvodového (sníženého) věku byl odveden k pracovním oddílům Wermachtu a sloužil po krátkém výcviku v
protitankové jednotce na maďarsko-rakouském pomezí. Koncem války dezertoval a velmi šťastnými náhodami se mu podařilo vrátit se domů. Doma unikl zatčení jako dezertér, což bylo bez soudu trestáno oběšením na místě dopadení, ale po příchodu americké armády a přiznání bývalého členství v armádě byl donucen obléknout znovu uniformu a z rodinného domu byl jako válečný zajatec odveden do zajateckého tábora, kde za těžkých podmínek (málo jídla, polní ubytování), ale jinak v humánním zacházení a vynikající společnosti spoluvězňů, žil až do zimy 1945. Po návratu se horlivě účastnil obnovení praktických podmínek vyučování
a dostudoval gymnázium.

Celý článek ...
25.09.2009, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Kalendář

Kalendář
25.09.2009, kategorie: Zpravodaj 07/2009

Pro zasmání

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018