Hlavní menu:


Zpravodaj 07/2007

Zpravodaj 07/2007

(31 článků)

22.11.2007, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti listopad 2007

02.10.2007, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Zpravodaj farnosti

Říjnové číslo Zpravodaje farnosti je k dispozici na webu

Omlouváme se za zpoždění s uveřejněním Zpravodaje farnosti způsobené kompletní přestavbou webu. Děkujeme za pochopení.

01.10.2007, autor: P. Antonín, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Nikdy neříkej: "To nejde"

Úvodník

Nikdy neříkej, to nejde…

Toto jsou slova písně, kterou jsem zaslechl v čase, kdy jsem začal psát tento úvodník. Prožíváme nyní období, kdy se více mluví o misiích, o pomoci misiím, též nás „čeká“ sbírka na misie, děti dnes s rodiči budou na faře vyrábět dárky, které se budou v našich kostelích nabízet během misijní neděle. Výtěže z prodeje bude zaslán na misie jako osobní dar našich dětí.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: A.H., kategorie: Zpravodaj 07/2007

Poutní slavnost farnosti

Ze života farnosti

Poutní slavnost naší farnosti

V pátek 24. srpna jsme v našem farním kostele oslavili slavnostní bohoslužbou svátek sv. Bartoloměje - apoštola a mučedníka, patrona naší farnosti. Ústřední myšlenkou bohoslužby slova a zároveň velkým odkazem tohoto světce zůstává pro nás do všech životních situací pevný a nekompromisní postoj ve víře a vytrvalost až do smrti. Mnoho kostelů v naší vlasti je tomuto světci zasvěceno, což je jistě nemalým svědectvím jeho úcty i v přechozích generacích.

Celý článek ...
01.10.2007, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Dušičková pobožnost

Ze života farnosti

Dušičková pobožnost

Letošní dušičková pobožnost bude v pátek 2. listopadu v 16.00 hod ve starší části centrálního hřbitova. Místo setkání je označené na mapce. Chceme se sejít u kříže, který je nedaleko kněžských hrobů a společně vzpomenout na všechny naše zemřelé.

( Z důvodu nedokončené opravy interiéru kostela v Pardubičkách pobožnost na hřbitově a následná mše svatá letos nebude. )

Celý článek ...
01.10.2007, autor: Ing. Jan Rohlík, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Pastorační rada

Ze života farnosti

Pastorační rada – informace ze setkání

Drazí bratři a sestry, ve středu 19.9. 2006 se na faře poprvé po prázdninách sešla Pastorační rada naší farnosti.
Úvodní modlitbu měl P. Antonín Forbelský.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: poutnice JČ, AP a MP, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Svatováclavská pouť

Ze života farnosti

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 28. 9. 2007

Na pouť na svátek sv. Václava jsme „putovali“ autobusem vypraveným z naší farnosti. V Hradci Králové jsme přibrali další poutníky. Již během cesty se naplnila předpověď meteorologů a Stará Boleslav nás vítala dešťovými kapkami. Celou slavnostní mši svatou, koncelebrovanou našimi biskupy a kněžími v čele s otcem kardinálem Vlkem, jsme měli možnost sledovat na velkoplošné obrazovce, což bylo výborné, protože pohled před nás skýtal jen hustý les deštníků a kaluže vody. O to více jsme se soustředili na liturgii a vnitřněji prožívali jednotlivé části eucharistie a při zpěvu zapomínali na nepřízeň počasí. Promluva otce arcibiskupa Graubnera byla neobvyklá, ale podával v ní obraz dnešní doby, úpadku morálky, rozpad rodin, snižující se počet dětí a poukázal tím na nutnost, abychom my, věřící, žili příkladným životem a šířili pokoj a lásku. Při závěrečném zpěvu Te Deum a chorálu ke svatému Václavu jsme si uvědomovali, kde a v čem máme hledat jistoty pro další život.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: MR, MK, AH, DV a MM, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Nové webové stránky

Ze života farnosti

Nové webové stránky farností sv. Bartoloměje a sv. Konráda

Milí farníci,
srdečně Vás zdravíme a v duchu hesla

„ Jen ten, kdo druhého zná, mu může také rozumět.“

Vám představujeme nový informační kanál mezi farnostmi sv.Bartoloměje a sv. Konráda.
Vídáme se vzájemně pouze málo a často nevíme, co ten druhý právě prožívá. Proto nás napadlo zprostředkovat pro Vás a naše přátele z Augsburgu informace v rodném jazyce a novou formou.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: L.Moriová, St. Jiroutová a manželé Matyášovi, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Farní adventní den 2007

Ze života farnosti

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2007

Milí farníci a přátelé
Už se zase blíží adventní doba – a tak vás opět , jako v minulých letech, zveme na návštěvu

Farního adventního dne.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: Mons. Dominik Duka, OP, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Připomínky k apoštolskému listu "Summorum pontificum"

Dokument

Nový dokument – slovo diecézního biskupa

Připomínky k apoštolskému listu „Summorum pontificum“ (Motu proprio)

Motu proprio Summorum pontificum ve dvanácti bodech vysvětluje rozšířené povolení slavit liturgii dle misálu papeže bl. Jana XXIII. z roku 1962 v latinském jazyce. Motu proprio vychází, jak píše Svatý otec v průvodním dopise, vzhledem k úsilí o smíření s těmi, kteří nepřijali liturgii reformovanou II. vatikánským koncilem.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: P. Antonín, kategorie: Zpravodaj 07/2007
Ministranti v akci

Ministranti v akci

Ministranti

Ministranti v akci

V sobotu 22. září 2007 během kněžského svěcení v Hradci Králové v rámci asistence měli opět službu naši ministranti. Díky panu kaplanovi Tomášovi a jáhnovi Mílovi se zavčasu dopravili na místo, kde v předstihu pod odborným dohledem biskupského ceremonáře prakticky procvičili vlastní službu.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: Ilona Fricová, kategorie: Zpravodaj 07/2007
Pouť do Boleslavi a na Libici - Aneb

Pouť do Boleslavi a na Libici - Aneb "Člověk míní ....."

Ministranti

Pouť do Boleslavi a na Libici – aneb „Člověk míní…“

Tenhle znáte? „Chceš pobavit Boha? Řekni mu své plány.“ Jenže on to tak úplně vtip není. Na počátku byl úmysl jet na pouť do Staré Boleslavi s naším společenstvím. Ten se pomalu měnil v rezignaci jet tam alespoň sama. Pár dní před poutí se ukázala potřeba zajistit doprovodné vozidlo pro ty, kdo jedou na pouť na kole. Proč ne. Stačí prodat před půl rokem koupený lístek do divadla a můžu s nimi vyrazit už ve čtvrtek. Plán byl jasný: otec Tomáš, jáhen Míla, 6 ministrantů a 3 děvčata pojedou na kole a já jim autem povezu věci.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: KTAJ, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Krajský soud rozhodl ve prospěch charity další žaloba

Charita - Misie

Krajský soud rozhodl ve prospěch Charity – další žaloba

Ve věci žaloby o zdržení se výstavby Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem žalobců, skupiny odpůrců, jsme obdrželi dne 27. září 2007 rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové pobočky Pardubice ze dne 16. srpna 2007.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: ITAJ, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Měl štěstí - vyšel do schodů

Charita - Misie

Měl štěstí – vyšel do schodů

Je pondělí, šest ráno, pošmourno. První den dovolené. Pospat si nebo už vstát a jít na houby? Rozhodování vyřešil telefon. Prosba. Na faře přespal pan Bezdomovec. Je potřeba se o něj postarat. Předcházející den se mu při mši opět udělalo zle. Je potlučený, v obličeji má ještě nevstřebané modřiny z předcházejících pádů. Je zesláblý a nohy mají co dělat, aby udržely jeho bolavé tělo. Je dojemně smířený. Ale hlavně - nemá kam jít.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: Z. Petrášová, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Papežská misijní díla

Charita - Misie

Papežská misijní díla
Papežské misijní dílo(PMD) je jednou z největších světových organizací, která se systematicky zabývá pomoci misiím. Má za úkol podporovat misionářskou činnost v nekřesťanských oblastech. Princip činnosti PMD spočívá v tom, že každý, kdo chce z nejrůznějších koutů světa podpořit misijní činnost, přispívá do „společné pokladnice“, ze které se potom podle aktuální potřeby spravedlivě rozděluje. Nezáleží na tom, kolik člověk dává, ale že chce své srdce otevřít pro potřeby chudých. Každá sebemenší pomoc je jako semínko, ze kterého vyrůstá bohatá úroda. Pomoc může byt různá – modlitba, obětování utrpení, finanční pomoc, mše.

Celý článek ...
01.10.2007, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Misijní modlitební most

Charita - Misie

Misijní modlitební most v Pardubicích 2007

Příprava růžence proběhne v 5-ti skupinách v rámci náboženství, každý katecheta ( I. Fibichová, I. Zbrojová, TK, MB, AF) v rámci hodiny před sobotou 20.10. „vyrobí“ desátek misijního růžence, který se využije v rámci modlitby v sobotu 20.10. v 21.00 hod v kostele sv. Bartoloměje.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: P. Jiří Šlégr, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Misijní neděle 2007 - dopis ředitele PMD

Charita - Misie

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
K MISIJNÍ NEDĚLI 21. ŘÍJNA 2007
Milí přátelé,

rád bych využil této příležitosti a poděkoval Vám všem, kteří si uvědomujete důležitost misijního úsilí a zapojujete se do pomoci nejchudším. Vaše modlitby, oběti a skutky lásky úžasným způsobem přispívají do misijních pokladů Církve. Mám velkou radost, že jste během loňského roku věnovali na misie skrze Papežská misijní díla rekordních více než 25,6 milionů Kč. Díky Vám se tak našla pomoc pro 80.000 sirotků, dětských vojáků a jinak trpících dětí. Ve srovnání s předchozím rokem jste více než dvojnásobnou částkou 1,7 milionů Kč podpořili bohoslovce v misiích.

Celý článek ...
01.10.2007, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Slavnostní koncert

Charita - Misie

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

SLAVNOSTNÍ KONCERT
K 15. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

KULTURNÍ DŮM DUKLA PARDUBICE
ÚTERÝ 20. LISTOPADU 2007 v 17 HOD

Na koncertě vystoupí pěvecké sbory Perštýn-Ludmila-Suk a jejich přátelé.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: RN, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Třetí celostátní misijní kongres dětí

Charita - Misie

Třetí celostátní misijní kongres dětí

Dnes se již potřetí v historii uskutečnil celostátní misijní kongres dětí. Tentokrát pod heslem „Pošli mě, půjdu já“.
Pro ty, kdo se s touto aktivitou ještě nesetkali připomeňme, že se jedná o vyvrcholení misijního působení dětí v rámci Papežského misijního díla v naší zemi, objevení nových inspirací a zejména uvědomění si, že to nejme my, kdo se nachází ve stavu hmotné nouze.
Tentokrát se centrem dění stala moravská metropole Brno. Na devátou hodinu ranní se z nejrůznějších koutků naší země sjely do katedrály sv.Petra a Pavla stovky mladých, aby společně prožily krásné chvíle s Bohem. Centrum Brna se na jeden den proměnilo v pětici kontinentů. Okolí pěti největších brněnských kostelů se tak stalo misijním územím pro mladé hlasatele evangelia, kteří formou nejrůznějších disciplín připomínajících činnost misionářů ukázali, že se nespokojí jen s lacinou a povrchní zábavou.

Celý článek ...
01.10.2007, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Inzeráty

Charita - Misie

INZERÁT: PRODEJ BYTU V PARDUBICÍCH

Byt 2+1/L v osobním vl., 45m2 (+6m2 lodžie) v panel.domě v Pardubicích – Polabinách III
(120m od 1. zastávky MHD od hl. nádraží ČD)
prodám (neb vyměním za pražský, event.olomoucký)
zájemci, který osobně potřebuje byt:
Byt ve vyšším. patře s dvěma výtahy má plyn, telef. příp, levné dálkové vytápění (z Opatovic). Je velmi dobře udržovaný v původním stavu z r. 1972 - vyjma nových plast. oken… Lodžii s krásným výhledem do centra, ale přístupnou pouze ze společné chodby, je aktuálně možno prosklít.
Byt aktuálně volný do týdne
Tržní min. cena nemovitosti je 1310 tis. Kč. Možnost úhrady i hypot. apod. úvěrem (+ k dispozici advokát k smlouvě a zajištění převodu za cca12 tis. Kč, tak aby celková cena byla do 1324 tis.Kč).
Slevu max. 3%, (tj na 1270 tis.) možno dohodnout při referencích (např. církve o spol. potřebnosti, seriozních vztazích k spolubydlícím…); vyšší sleva možná jen při zajištění levného bytu v Praze (event. Olomouci)
Jsem členem Sekul. františkánského řádu.
Podrobné údaje a nákres zašlu.
Čas na rozvahu rozhodnutí po návštěvě bytu: 3 dny.

Kontakt: e-mail: avegratiaplena@seznam.cz;
sms na 722 583 369.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: Netušilovi, kategorie: Zpravodaj 07/2007
II. pouť rodin pardubické farnosti

II. pouť rodin pardubické farnosti

Rodiny

II. pouť pardubických rodin
V sobu 8.září na svátek Narození Panny Marie se vypravilo několik pardubických rodin, již podruhé na pouť pod vedením otce Antonína, tentokrát do kostela Panny Marie Bolestné na Homoli. Toto malebné potní místo se nachází asi šest kilometrů severně od Chocně na kopci, kam vedou široké schody ze 153 stupňů a 16 odpočívadel, podle počtu Zdrávasů a Otčenášů růžence.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: P. Antonín, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Setkání lektorů

Rodiny

Setkání lektorů

Chtěl bych pozdravit všechny lektory, kteří během letošní postní doby se účastnili kurzu a nabídli svou službu ve prospěch celé naší farnosti. Z praxe služby jáhnů a akolytů naší farnosti je vidět krásná zkušenost, jak je dobré služby ve farnosti s předstihem domlouvat a tudíž pak „každý“ ví, kdy má „službu“ a může si naplánovat vše ostatní.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: PP, kategorie: Zpravodaj 07/2007
Celostátní setkání hnutí modlitby matek

Celostátní setkání hnutí modlitby matek

Rodiny

„ Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce“ ( Iz 62,6 )
motto setkání

Třetí zářijový víkend se v Brně konalo Celonárodní setkání hnutí Modlitby matek.
Z Pardubic jsme se v sobotu, na svátek Panny Marie Bolestné, vydali dvě maminky a otec Antonín. Cestou se k nám ještě přidaly dvě maminky z Horního Jelení. Setkání se konalo v Kongresovém sále u ombudsmana. Protože jsme přijeli poměrně brzy, mohli jsme se vydat prohlédnout si okolí – Špilberk a nahlédnout do pravoslavného kostela sv. Václava, kde právě probíhala bohoslužba doprovázená krásnými zpěvy.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: P. Jiří Pešek, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Náboženská výchova v rodině

Rodiny

Náboženská výchova v rodině
Katecheze pro diecézní pouť v Malých Svatoňovicích v sobotu 18. srpna 2007 – P. Jiří Pešek

ÚVOD
Na začátek malou příhodu ze života rodiny: "Tati, kde má čert manželku?" "Adámku, ten je tak zlý, že by s ním žádná nevydržela." "Aha." (Adam odchází a tatínek si říká, jak to skvěle vyřešil. Avšak Adam se za pár minut vrací s otázkou.) "A kde má Bůh manželku, když je tak hodnej?" ...

Celý článek ...
01.10.2007, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Setkávání rodin

Rodiny

Setkávání rodin

Tak jako v minulém roce chceme nabídnout možnost setkávání pro rodiny s dětmi. Jak již bylo v předchozích letech avizováno – cílem těchto setkání je nabídnout prostor zejména těm, kteří mají zájem vzájemně se poznávat a to bez nutnosti vázat se na nějakou uzavřenou skupinu lidí. Tomu bývá také přizpůsoben program – nejedná se nám jen o to, jak jen zabavit děti, ale abychom se o sobě třeba i něco dozvěděli.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: MR, kategorie: Zpravodaj 07/2007
Prázdniny na Hoješíně

Prázdniny na Hoješíně

Rodiny

Prázdniny na Hoješíně

Poslední prázdninový týden strávily některé rodiny naší farnosti na Hoješíně u Seče. A co všechno se dá zažít s našimi batolátky, předškoláky a mladšími školáky? Posuďte sami.
Celým táborem nás provázeli skřítkové a víly pozemských živlů (země, vody, vzduchu, ohně,...) a vůbec všechna zvířátka, se kterými jsme se přijeli kamarádit. Na důkaz vzájemného přátelství jsme hned první den otiskli ručičky všech dětí, tatínků a maminek na naši táborovou vlajku, kterou jsme každý den během nástupu vyvěšovali. K tomu vždy zazněla společná „hymna“ o trpaslících.

V neděli jsme měli díky našemu Otci Tomášovi možnost prožít mši sv. v přírodě, také jsme oslavili Ondrovy 9.narozeniny (dort nechyběl!) a vydali se po stopách lesní víly (teta Iva). Foukacími fixami, které od ní děti dostaly, si potom každý ozdobil tričko dle vlastní fantazie. Po večerním nástupu jsme se rozloučili s našimi tatínky, kteří museli v týdnu do práce.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: J. Kuchválek, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Občasník pro duchovní hudbu

Liturgická hudba

Občasník pro duchovní hudbu č. 4 / 2007

Vážení čtenáři, v posledním vydání Zpravodaje před prázdninami se uzavřel rozsáhlý seriál – Kapitoly z historie duchovní hudby. Na tomto místě se budete nyní setkávat s volným cyklem článků o problematice chrámové hudby. Pokusím se nahlédnout jednotlivé aspekty jejího působení v liturgii, např. jak o ní hovoří církevní dokumenty, jaké je její místo a úloha v liturgii, tradice, prostředky a umělecký záběr duchovní hudby.

Celý článek ...
01.10.2007, autor: Marci a Marťa, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Ahóój deváťáci .....

Liturgická hudba

Ahóóój deváťáci a středoškoláci!

Rádi zpíváte, či na něco hrajete? Tak to přijďte v liché čtvrtky v 17:30 na faru – učebna přízemí. A co tam? No, dozvíte se, jaké další způsoby přiblížení se našemu Taťuldovi – Pánu Bohu – existují. Skrze modlitbu, písně, tance, ale hlavně skrze dalšího člověka. Přijďte, budeme se na vás móóóc těšit!

Marci a Marťa

Celý článek ...
01.10.2007, autor: Martin Beran, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Dar talentu

Různé

Dar talentu

V posledním měsíci jsme se z médií opět dozvídali mnoho více či méně důležitých (či zajímavých) zpráv, nicméně byly tři takové, které naší pozornosti asi jen tak neunikly a nezapadly ve změti těch nepodstatných.

Celý článek ...
01.10.2007, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Kalendář

Kalendář
01.10.2007, kategorie: Zpravodaj 07/2007

Narozeniny a svátky

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018