Hlavní menu:


Zpravodaj 06/2009

Zpravodaj 06/2009

(26 článků)

30.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Zářijové číslo Zpravodaje farnosti
28.08.2009, autor: P. Radek Martinek, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Radostný křesťan je nejlepší Kristův svědek

Úvodník

Radostný křesťan je nejlepší Kristův svědek

Pro mnoho lidí znamená měsíc září pomyslný nový začátek. Nejvíce se na něj nepochybně těší noví prvňáčci, kteří možná ani nebudou moci dospat. Ostatní jistě zúročí odpočinek načerpaný během letních prázdninových dní, aby se mohli s novou vervou věnovat svému zaměstnání či studiu. I farnost stojí na začátku nové etapy – rozběhnou se aktivity, které byly během prázdnin přerušeny: vyučování náboženství, katecheze, přípravy ke svátostem či setkávání nad Písmem svatým.

Celý článek ...
28.08.2009, autor: P. Radek Martinek, kaplan, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Nový kaplan

Ze života farnosti

Počátkem srpna získala pardubická farnost nového kaplana. Z Hradce Králové přichází po dvou letech kněžské služby Radek Martinek, aby zde na novém místě sloužil Bohu a lidem. Aby byl každý kněz dobrým služebníkem, vyžaduje to nasazení nejenom od něho, ale i od farnosti, o to více na počátku. Abyste získali alespoň nějaké dopovědi na otazníky, rád by se alespoň krátce představil.

 

                Přibližně za měsíc oslavím Kristova léta. Ale moje cesta k Němu a ke kněžství byla docela trnitá. Nemohu totiž říci, že bych dostal přímo křesťanské vychování. Rodiče mě vždy zahrnovali láskou a pozornosti, ale nemohli mi předat to, co sami nemají: víru. Bůh má ale své plány. Byl to on, který nasměroval moje kroky v červnu roku 1988 do hradecké katedrály, abych zde byl úplnou náhodou přítomen kněžskému svěcení. Nerozuměl jsem absolutně ničemu, co se tu odehrávalo. Ale zvláštní atmosféra, kterou má v sobě každá událost svěcení, se mě intenzivně dotkla. V homilii zaznělo mimo jiné asi toto: „ každý kněz má křtít naše děti, oddávat naše snoubence a pohřbívat naše zemřelé“. To mě dost zaujalo, tato tichá a kněžská přítomnost ve chvílích, tak důležitých pro člověka. Víc k tomu říci nemohu, protože na všechno to ostatní, co tam tehdy mladý kluk zažil, lidská slova tak nějak nestačí. To byl asi počátek povolání, nejen k víře v Krista, ale taky ke kněžské službě. Ruku v ruce. Bůh byl ke mně velmi laskavý a ukázal mi docela často svoji usměvavou tvář.

Celý článek ...
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Novinky na farních stránkách

Ze života farnosti
28.08.2009, autor: Rohlíkovi, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Návštěva Augsburgu

Ze života farnosti

Návštěva v Augsburgu

 

            V pátek 7.8. jsme se vydali jako 14 členná skupinka osobními auty do naší partnerské farnosti Bärenkeller v Augsburgu.  Přijali jsme pozvání na oslavy výročí Augsburského míru, který slaví obyvatelé Augsburgu každoročně 8. srpna již od roku 1650. Toto datum se váže k smíření protestantské a katolické církve v rámci mírových dohod po třicetileté válce a je ojedinělým svátkem na celém světě.  Dodnes se v tento den spojují k modlitbě za mír nejen tato dvě společenství, ale též muslimové, buddhisté, hinduisté a židé.

            Zatímco vy jste si přečetli předcházející úvod, my jsme urazili ve třech autech celí zpocení vzdálenost šeti set kilometrů a dojeli do podvečerního Augsburgu. Tam jsme již byli  očekáváni v rodinách, se kterými jsme měli velice příjemně strávit následující víkend.  Ačkoli rodiny byly rozdílné, náplň  prvního večera byla všude stejná........povídali jsme si a přitom padaly jazykové bariéry. Používaly se snad všechny myslitelné jazyky, i když pravda, alespoň u našich hostitelů jasně převládala němčina.

Celý článek ...
28.08.2009, autor: Karel Zakopal, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Pouť u sv. Anny

Ze života farnosti

Pouť u sv. Anny

 

„Já jsem si vyvolil za ochranu

Ježíše, Marii, svatou Annu.“

 Touto starou písní z poloviny 19. století jsme zahájili letošní Anenskou poutní slavnost, kterou vedl náš jáhen Karel. Poprvé jsme se tak sešli po mnoha letech zapomnění v loňském roce. Střídavě se zpěvem jsme se modlili litanie ke sv. Anně, četly se úryvky z Písma svatého a vzpomenut byl také sv. Jáchym, muž sv. Anny. Sv. Anna byla maminkou Panny Marie a tím také babičkou malého Ježíška.

K uctění památky sv. Anny se sešlo asi 50 poutníků a mezi nimi celá řada Aniček, které zde přijaly mnoho upřímných gratulací k svému svátku. Do uklizené a květinami vyzdobené kaple jsme se všichni ani nevešli. Pro všechny poutníky bylo přichystáno potom bohaté občerstvení. Náboženská část pouti trvala asi půl hodiny a po ní následovala přednáška o historii tohoto místa, kterou přednesl současný soukromý majitel kaple sv. Anny. Po sedmileté snaze a jednání se státem se mu podařilo kapli koupit.

Celý článek ...
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Přípravu na život v manželství

Ze života farnosti
28.08.2009, autor: J.N., kategorie: Zpravodaj 06/2009

Rekreace rodin, aneb indiánský tábor 09

Rodin

Rekreace rodin, aneb Indiánský tábor 09

Myšlenku zrealizovat společnou dovolenou pardubických rodin s hlavním těžištěm na programu pro děti mladšího školního věku a menší pojalo pár rodičů již dávno a toto byl již třetí ročník této akce. Tentokrát nevyhnala voda indiány tak vysoko jako vloni a ti vyměnili krkonošskou boudu za orlickou chatu.

Pozvolný nástup většiny rodin na místo nevěstil nic dobrého, ale nakonec se do večera téměř všichni sešli.  Odpoledne k tomu také vyšlo najevo, že si možná zahrajeme „Škatulata batolata“- ať se počítalo jak se počítalo, vždycky se neplánovaně na jednu rodinu nedostával pokoj - chybička se vloudila ze strany personálu, který potřeboval také jeden pokoj pro kuchařky. (Jinak se tamějšímu personálu nedalo nic vytknout, nejen jídlo, ale i domluva s nimi probíhala na jedničku). Starosti s pokojem pohotově vyřešila Blanka, která s  celou svojí rodinkou odebrala na noc do stanu. Druhý den pak jedna rodina nečekaně odjela a tím se pro ně spací problém vyřešil.

Celý článek ...
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Výuka náboženství

Katechetické okénko
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Ministranské schůzky

Ministranti
28.08.2009, autor: Klárka Burešová, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Five Days Bozkov Action

Mládež

Five days Bozov Action

            Pardubické spolčo se rozhodlo strávit společně několik dní o prázdninách. Tentokrát to schytal Bozkov u Semil. Dopoledne v pondělí 27.7.2009 jsme se vydali vlakem až do Semil, kde nám batohy vyzvedl Míla, abychom je nemuseli táhnout. Bohužel dál jsme museli pokračovat pěšky. Nedávná vichřice nám zpestřila cestu tím, že jsme museli překonávat přírodní překážky v podání spadlých stromů přes cestu. Jenom jednou jsme se málem ztratili, a tak nás celkem bez úhony přivítal Bozkov. Po ubytování byl proveden nálet na místní hřiště v podobě volleyballu. Chvíli jsme se rozkoukávali, ale nakonec nám to šlo J! Večer proběhl v duchu Klárčiny, Maruščiny a Lucčiny hry. Nakonec přišlo modlení netradičního růžence a pak už dobrou noc!

Celý článek ...
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Pardubické spolčo - setkání roku 2009 pokračují

Mládež
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Schola

Mládež
28.08.2009, autor: Jana Kašparová, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Skautský tábor Bartošovice v Orlických horách 15.7. - 1.8.09

Skauti

Skautský tábor Bartošovice v Orlických horách, 18.7. – 1.8. 2009

 Letos jsme na tábor vyrazili opět v polovině července. Tábořiště jsme postavili tradičně na naší spodní louce a andělé strážní nad námi drželi ochrannou ruku už od začátku, protože vše jsme stihli akorát před tím, než se spustil déšť. Co se týče počasí, myslím, že bylo akorát, první týden nás svlažilo pár deštíků a přišlo několik tajemných bouřek, ale větší část tábora jsme si užili sluníčka.

 Celých 14 dní bylo protkaných celotáborovou hrou. Pro světlušky to bylo dobrodružství s Lucinkou, která dokázala pomocí kouzelné lucerničky mluvit řečí světlušek, rozumět jejich řeči a prožívat s nimi jejich příběhy. A tak si světlušky, stejně jako Lucinka, vyrobily své dřevěné lucerničky. Ty pak využily při úvodním ceremoniálu a při světluščím reji, a musím říct, že pod hvězdným nebem vypadala tahle rejdivá světýlka strašně hezky…A co se týče dobrodružství, která bylo možné s Lucinkou zažít, bylo třeba zachraňování mravenečků z řeky, pomoc ropuchám od zrádných střípků, kuličkový turnaj, výroba čaje pro nemocného dědečka, pomoc zraněnému Frantíkovi a spousta divadelních zpracování různých zážitků. Také si světlušky mohly vyrobit své strašidlo, mozaiky, větrohry z vylisovaných lístků,…

 Skautky si letos užily zcela jedinečné a poučné celotáborové hry, která je zavedla do říše lidského těla. Každý den si mohly vyzkoušet  na vlastní kůži, jak ta či ona část těla funguje, jakou má práci, a že to není vždy úplnou samozřejmostí…

Celý článek ...
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Informace

Skauti
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Statistické údaje o katolické církvi v České republice

Návštěva papeže

Statistické údaje o katolické církvi v České republice

V souvislosti s připravovanou zářijovou návštěvou papeže Benedikta XVI. do České republiky zveřejnilo dnes (25.8.2009) Tiskové středisko Svatého stolce statistické údaje o církvi v naší zemi.

Vatikán: Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo jako součást příprav apoštolské cesty Svatého otce do naší země statistické údaje o církvi v České republice, platné k 31.12.2008. V České republice k tomuto datu žilo 10.380.000 obyvatel, mezi nimi 3.290.000 katolíků (31,7 %). Na území republiky existuje 9 celků církevní správy (5 českých a 3 moravské diecéze a apoštolský exarchát církve řeckokatolické), v nich funguje 2.576 farností a 70 jiných pastoračních středisek.

Celý článek ...
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Novéna k přípravě na návštěvu svatého otce Benedikta XVI. v České republice

Návštěva papeže

Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice

(téma a smysl) 

 

Novéna obecně je devítidenní příprava na nějakou slavnost nebo událost. Z církevního roku známe dobře svatodušní novénu konanou devět dnů před slavností Seslání Ducha Svatého. Novéna je ucelený čas věnovaný modlitbám, vhodné četbě a úvahám zaměřeným k tématu očekávané slavnosti. Máme se v ní duchovně připravit a otevřít vstříc tomu, co anebo kdo k nám přichází. Mohli bychom říct, že jde o čas, ve kterém si intenzivně uvědomujeme význam blížící se události a snažíme se na ni cele zaměřit.

Celý článek ...
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Naděje

Návštěva papeže

NADĚJE

Naděje je pevná důvěra v Boží milosrdenství a moc,se kterými nejenom naplní své sliby vůči těm, kdo ho milují, ale chrání je ve všech zkouškách a protivenstvích života. Naděje je samozřejmým důsledkem víry. Mohlo by se zdát, že kdo věří, má naději samo sebou. Tak jednoduché to ovšem není. Víme, že o víru se zápasí a jedním z tvarů toho zápasu je úsilí o naději. V tvrdých životních situacích, kdy vše mluví proti dobrému konci, vše vypadá bezvýchodně, je víra těžce zkoušena. Často přichází myšlenka Je vůbec Bůh? Může se na to dívat? Proč mne opustil? Většinou je od nás v takových chvílích žádán odvážný čin – předat opravdu všechno, sebe celého do Boží vůle. Mnoho z nás jistě důvěřuje v Boha, ale zároveň má svou jasnou představu, jak mají věci dopadnout. Doufat v takto námi chtěný a předpokládaný konec je jen lidské očekávání. Naděje však je přesvědčení, že vše dobře skončí, i kdyby se naše očekávání nenaplnila a podle našeho soudu by všechno skončilo špatně. Naděje nastupuje tam, kde se všechna očekávání hroutí a přichází k nám zkáza nebo nezvladatelná síla zla. Obsahem křesťanské naděje není také žádné popsatelné blaho, natož vysněný život plný příjemností. Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do lidského srdce nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kdo ho milují., říká apoštol Pavel (1 Kor 2,9).

Celý článek ...
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Písmo svaté

Návštěva papeže
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Tradice a nauka církve

Návštěva papeže
28.08.2009, autor: P. Antonín Forbelský, Ing. Zdeněk Nejezchleb, Ing. Jan Rohlík, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Oblastní charita v Pardubicích

Charita

Oblastní charita v Pardubicích     

Dne 30.06.2009 odvolal ředitel Diecézní charity v Hradci Králové RNDr. Jiří Stejskal ředitele Oblastní charity Pardubice Bc. Karla Tajovského. Využil své legitimní pravomoci, kdy jmenuje do funkce ředitele jednotlivých charit, ale také zároveň má právo odvolat, aniž by byl povinen sdělovat důvody. V tomto konkrétním případě označilo vedení Diecézní charity důvody odvolání za interní.

 

            Bc. Karel Tajovský se proti tomuto rozhodnutí odvolal k diecéznímu biskupovi Mons. Dominiku Dukovi. Ten ustanovil komisi, která měla dne 13.08.2009 posoudit oprávněnost odvolání ředitele Oblastní charity.

 

Po dobu, než z vypsaného výběrového řízení vzejde nový ředitel Oblastní charity Pardubice, byla pověřena jejím vedením dosavadní zástupkyně ředitele Mgr. Marie Hubálková.

Celý článek ...
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Výběrové řízení

Charita
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Pořad bohoslužeb v Pardubicích

Různé
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Začátky programů po prázdninách

Různé
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Kalendář

Kalendář
28.08.2009, kategorie: Zpravodaj 06/2009

Pro zasmání

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018