Hlavní menu:


Zpravodaj 06/2008

Zpravodaj 06/2008

(24 článků)

31.08.2008, kategorie: Zpravodaj 06/2008
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Zářijové číslo Zpravodaje farnosti
29.08.2008, autor: P. Míla Brhel, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Svatý Pavel jako vzor ?

Úvodník

SVATÝ PAVEL JAKO VZOR?

Rok svatého Pavla je v plném proudu. Dva měsíce už máme za sebou. Je tedy nejvyšší čas něco dělat, aby nám neproběhl mezi prsty. Svatý otec nám doporučil, abychom během tohoto roku znovuobjevili postavu apoštola Pavla. Zdůrazňuje, aby Pavel pro nás nebyl jen postavou minulosti, na kterou s úctou vzpomínáme. Ale aby se stal i naším učitelem. Abychom se nejen ptali: Kdo byl Pavel? Ale především: Kdo je Pavel? Co mně říká?

Celý článek ...
29.08.2008, autor: BS, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Pouť u sv. Anny

Ze života farnosti

Pouť u sv. Anny

Po odemknutí opomenuté kapličky sv. Anny u Annenského podjezdu velkými kleštěmi - protože některé klíče od zámků se za půl století ztratili - následovalo několik dní předem vysekání porostu v okolí kaple a úklid.

Celý článek ...
29.08.2008, autor: P. Míla Brhel, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Biblické večery

Ze života farnosti
29.08.2008, autor: P. Míla Brhel, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Hledá se....

Ministranti
29.08.2008, autor: Terka Demlová, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Velehrad - Activ8

Mládež

ActIv8

Osobně musím hned začátkem říct, že na tuhle akci jsem se těšila nejvíc z celých prázdnin. A mé očekávání to nezklamalo. Kromě toho, že jsem tam potkala spoustu kamarádů, jsem mohla na Velehradě spolu s velkým společenstvím výjimečně prožít světové dny mládeže s papežem, které právě probíhaly v Sydney.
Z Pardubic nás vyjelo ve čtvrtek dopoledne vlakem asi pět spolu s novoknězem Mílou. Ve vlaku jsme si přisedli k holkám z Kolína, které jsme znali. Cesta probíhala vcelku v pohodě, jenom jsme kvůli zpoždění vlaku nestihli navazující vlak v Olomouci, tak jsme si tam chvilku vegetili na lavičkách před nádražím u fontány.

Celý článek ...
29.08.2008, autor: Vojta, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Cyklopouť

Mládež

Cyklopouť na ActIv8

Naše putování na kole na celostátní setkání mládeže ActIv8 na Velehrad začalo v úterý 15 .7. 2008 odpoledne. Z Pardubic jsme jeli 3 kluci (Martin, Lukáš, Vojta), P. Tomáš Kvasnička, P. Zdeněk Mach a jedno doprovodné vozidlo. První bod naší cesty byla právě Proseč, která je farností P. Zdeňka Macha. V ten den se k nám přidal ještě jeden kluk z okolí Proseče. Večer jsme měli mši svatou v místním kostele, a poté jsme šli načerpat síly spánkem do dalšího dne.

Celý článek ...
29.08.2008, autor: Lucie Pavelková, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Sydney 2008

Mládež

CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V SYDNEY

„Obdržíte sílu Ducha svatého, když na vás sestoupí, a budete mými svědky.“ Sk 1,8
Jak to vše vlastně začalo? Minulé léto na setkání v Táboře mě oslovila SM. Vojtěcha, řádu svatého Dominika, že by ráda letěla do Sydney s nějakou skupinkou mládeže, jen neví, kde vzít peníze, a co na to říkám. A já s úsměvem na tváři prohlásila, že jasně, pořídíme si člun a odpádlujeme tam. Přišlo mi to sice jako velmi dobrý nápad ale také velice nereálný. Měsíc na to mi sestra Vojtěcha opět volá a zve do Prahy, abychom naplánovali, jak se do Sydney dostaneme. „Lucko, neboj peníze budou. Sehnala jsem 5 děvčat, která by se do Austrálie ráda podívala. Jen už sehnat 200 000,- Kč a letíme!“ Tenkrát se mi to zdálo jako velmi naivní plán. Kde ty peníze sehnat?

Celý článek ...
29.08.2008, autor: RN, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Společné soužití indiánských kmenů

Rodiny

Společné soužití indiánských kmenů na Novopacké boudě

Počínaje sobotou 9.srpna zahájilo devět pardubických rodin týdenní pobyt v bezpečí nadmořské výšky 1240m na Novopacké boudě nad Špindlerovým Mlýnem, kam je z domovských lovišť v údolí vyhnala velká voda. Nebyla to tedy “pohodlná konzumní“ dovolená na horách, ale aktivní pobyt se společným programem na téma “soužití indiánských kmenů na nazaplaveném území“. Kmeny Svištíků, Tygřic, Apačů, Mohykánů, Náčelníků, v netradičním společenství s partou kovbojů Cansas City, každý den čekala řada nelehkých úkolů nezbytných pro vybudování osad a zajištění podmínek nezbytných k přežití.
Hned druhý den v neděli jsme pěšky putovali na vrchol naší nejvyšší hory a cestou hledali potoky s životodárnou vodou.

Celý článek ...
29.08.2008, autor: MM, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Tábor tady a přece jinde

Skauti

Tábor tady a přece jinde
(Bartošovice v Orlických horách, 1,5 km od obvyklého tábořiště)

Během letošního skautského tábora jsme putovali kolem světa, poznávali jsem různé oblasti naší planety a zvířata, která daná území obývají. Mimo jiné jsme zavítali na poušť, do amazonského pralesa, na severní pól, do tajgy, nevynechali jsem ani návštěvu jeskyní a dokonce jsme i nahlédli hlouběji do vesmíru. Tříčlenné posádky helikoptéry musely překonávat různé překážky.
Novinkou na letošním táboře byla „Bartošovická pouť“, kdy „přijely kolotoče“. Nejprve si však děti musely vydělat a našetřit peníze na jednotlivé atrakce. Byly vyhlášeny různé brigády, o které byla skutečná mela, ale naštěstí všichni našli své uplatnění, nikdo nezůstal nezaměstnaný a každý si vydělal dostatek „peněz“.Velmi vydařená byla i vysoce honorovaná cirkusová vystoupení, např. krotitel se zvířaty, klauni, akrobatky. No a když bylo co utrácet, rozběhla se pouť v plném proudu. Nechyběla „vysoká lana“, „horská dráha“ (jízda v kolečku), střelnice, kuželky, šipky. Velmi populární byl stánek s lineckými kolečky a balónky s nápisem Bartošovická pouť.

Celý článek ...
29.08.2008, autor: Alžběta Hofericová, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Schola tak jak ji neznáte

Schola

Schola tak jak ji neznáte

Klášterní schola chrámu Zvěstování P. Marii si nachystala spoustu novinek. Od nového školního roku se budeme ve zdech klášterního kostela vídat s novými tvářemi. Schola uvítá totiž řadu nových členů a dokonce i nové vedoucí.
Do vánočních svátků budou mít noví (náctiletí) scholáčci během podzimní nepřítomnosti starších (cetiletých) členů příležitost zasvětit se do tajemství moderní chrámové hudby.

Celý článek ...
29.08.2008, autor: Marek Petráš, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Chotěborky 2008

Schola

Chotěborky 2008 – skvělá akce!

Událo se to 28.- 31. 7. 2008. Šlo o pobyt jednak pardubického spolča a zároveň takové první soustředění nově vzniklé pardubické scholy. Sešlo se nás celkem 19. Bylo to strašně, strašně super.

Celý článek ...
29.08.2008, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Promluva apoštolského nuncia

Zvony

Promluva apoštolského nuncia arcibiskupa Diego Causero

Excelence, nejdůstojnější páni biskupové, pane faráři a spolubratři kněží, vážení představitelé města, milí bratři a sestry ve víře v Krista Ježíše, je pro mne velkou ctí, že mohu spolu s Vámi oslavit svátek svatého Bartoloměje a být svědkem požehnání zvonů pro Váš kostel.

A Jako ochránce a vzor máte apoštola a mučedníka, svatého Bartoloměje: ten svým slovem hlásal a prolitím své krve vyznal, že Kristus je Cesta, Pravda a Život. Ale na začátku Bartoloměj nebyl apoštolem. Když mu přítel Filip zvěstoval: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš… i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta“ (Jan 1,45). Tehdy Bartoloměj na tuto zprávu odpověděl poněkud ironicky: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ (Jan 1,46)

Celý článek ...
29.08.2008, autor: Mgr. Irena Zbrojová, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Výuka náboženství

Náboženství
29.08.2008, autor: Mgr. Irena Zbrojová, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Rozvrh výuky pro šk. rok 2008/09

Náboženství
29.08.2008, autor: Mons. Dominik Duka, OP, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Pozvání k pouti diecéze

Zprávy z diecéze
29.08.2008, autor: Mons. Dominik Duka, OP, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Rok sv. Pavla v diecézi

Zprávy z diecéze
29.08.2008, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Příprava na manželství

Zprávy z diecéze
29.08.2008, autor: jáhen František, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Svátost křtu

Katechetické okénko

Katechetické okénko
Minule jsme skončili všeobecný úvod ke svátostem. Dnes začneme probírat jednotlivé svátosti specielně. Začneme tou nejdůležitější svátostí a tou je k ř e s t. Křest je proto nejdůležitější svátostí, protože ten, kdo není pokřtěn, nemůže přijmout žádnou jinou svátost.
Ve křtu je pokřtěný omytím vodou a vzýváním tří božských osob duchovně znovuzrozen. Křest byl ustanoven Ježíšem Kristem. Přesnou dobu ustanovení nelze z Písma zjistit. Názory teologů se různí. Jedni za dobu ustanovení považují Ježíšův křest v Jordáně, jiní rozmluvu s Nikodémem, jiní prohlášení příkazu křtít těsně před Ježíšovým nanebevstoupením. Není to vůbec důležité.

Celý článek ...
29.08.2008, autor: K. Tajovský, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Ohrožení....

Charita - Misie

Nestátní poskytovatelé sociálních služeb v ohrožení

Ve středu 18. června 2008 se konala valná hromada České rady humanitárních organizací (dále jen ČRHO), která v současné době pod předsednictvím Ing. Pavla Duška sdružuje 226 organizací. Jejím členem je také Oblastní charita Pardubice. Vedle standardních částí programu, jakými byla zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření či návrh rozpočtu atp., se jednalo především o připravované novele zákona o sociálních službách.
O důležitosti jednání svědčila i účast zástupců MPSV v čele s náměstkem ministra Mariánem Hoškem. Pro tyto hosty to však zdaleka nebylo pohodové setkání, protože představitelé neziskových organizací důrazně vyjadřovali svá stanoviska, která měla za cíl zabránit přijetí takové právní úpravy, která ohrožuje jejich samotnou existenci.

Celý článek ...
29.08.2008, autor: kitaj, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Úhel pohledu

Různé

Úhel pohledu

Při každé příležitosti se můj psík vyválí v něčem, co rozhodně nevoní. Je to staré, uleželé, nevzhledné. Když mu v tom nestačím zabránit, vrátí se celý natěšený. Pro jeho radost nemívám pochopení, nasadím gumové rukavice a psa vydrhnu. Já jsem spokojená, protože jsem učinila takové opatření, po kterém si opět mohu svého miláčka muchlovat. Ale až potom, co se pejsek zhnuseně oklepe, krkem a zády vyžehlí koberec a oschne.
Když se pak já umyji a ruce natřu voňavým krémem, abych byla upravená a zcivilizovaná, začne mě psík na oplátku snaživým olizováním „čistit“. Kdybych mu to dovolila, nepřestal by, dokud by ze mě nesmyl poslední zbytek toho, co on vnímá za totéž, co já v nevábném, smrdutém odpadu, ve kterém se vyválel.

Celý článek ...
29.08.2008, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Dny evropského dědictví

Různé
29.08.2008, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Kalendář

Kalendář
29.08.2008, kategorie: Zpravodaj 06/2008

Blahopřejeme

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018