Hlavní menu:


Zpravodaj 05/2009

Zpravodaj 05/2009

(31 článků)

28.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Prázdninové číslo Zpravodaje farnosti
26.06.2009, autor: Jana Remešová s rodinou, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Křest a 1. sv. přijímání

Ze života farnosti

KŘEST A 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Dovolte mi, abych touto cestou velmi poděkovala důstojnému otci Antonínu Forbelskému, paní Zuzaně Petrášové za Aničku
Antonii Pasovskou a její křest. Byla to pro nás všechny neopakovatelná, přenádherná událost a přáli bychom si, aby trvala stále. Naše „pocity“ nejdou vyjádřit!!!

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Otec Tomáš

Ze života farnosti

OTEC TOMÁŠ

Přišlo dítko jednou z fary domů,
A když vyprávělo, maminka se diví tomu.
Dnes nábožko učil nějaký nový Pán,
Ani tatínkovi, ani mamince však není znám.
Stejně jako znalosti z teologie,
tak mu je vlastní i biologie a zoologie,
A já se ptám…
Kdo to je, kdo to je?

V rychlosti na kole,
Nikdo si s ním jen tak nezadá,
Sviští to přes louky, přes pole,
jak vrcholový sportovec výkon dá.
Když však nečekaně přijde noc,
A není kde hlavu složit,
Cesta je ještě dlouhá, kde najít pomoc?
V lese pod širákem není problém se uložit,
Ráno se vzbudí, vezme věci svoje,
Zdráv vrátí se zpět a já se ptám- Kdo to je?

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Po dobu prázdnin.....

Ze života farnosti
26.06.2009, autor: P. Tomáš Kvasnička, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Článek P. Tomáše Kvasničky

Úvodník

Milé děti, chlapci a děvčata, drazí rodiče a ostatní přátelé,
takto vždy začínal své homilie P. Stanislav Zeman (v Polné u Jihlavy, odkud pocházím), jemuž vděčím za povzbuzení k cestě ke kněžství, takto si dovolím oslovit ve farním zpravodaji i všechny vás.
Před necelými čtyřmi lety jsem „přibyl“ k vám do Pardubic a poněkud nejistě a vyplašeně se rozhlížel. S úsměvem vzpomínám, jak jsem první sobotu po ránu procházel střed města a hledal klášterní kostel – viděl jsem věž a tak jsem šel k zámku...
Po první bohoslužbě u vás, v klášterním kostele, na které jsem byl společně s otcem Antonínem, mě zastavila jedna dáma a říkala, že budu představovat Mikuláše a dodala v kolik hodin mám být nastoupen v divadle k nalíčení. Další paní mi nabízela pomoc při opatření zimního oblečení – tak se mi představilo společenství Vincentin.
A tak jsem postupně vrůstal k vám, milí věřící, drazí přátelé.
Tak jsem si uvědomoval a pro sebe říkal: „Ty žiješ vlastně v nebi;“ v tak krásném, milém vnímavém, ohleduplném, vstřícném prostředí, prodchnutém skutečMilé děti, chlapci a děvčata, drazí rodiče a ostatní přátelé,
takto vždy začínal své homilie P. Stanislav Zeman (v Polné u Jihlavy, odkud pocházím), jemuž vděčím za povzbuzení k cestě ke kněžství, takto si dovolím oslovit ve farním zpravodaji i všechny vás.
Před necelými čtyřmi lety jsem „přibyl“ k vám do Pardubic a poněkud nejistě a vyplašeně se rozhlížel. S úsměvem vzpomínám, jak jsem první sobotu po ránu procházel střed města a hledal klášterní kostel – viděl jsem věž a tak jsem šel k zámku...
Po první bohoslužbě u vás, v klášterním kostele, na které jsem byl společně s otcem Antonínem, mě zastavila jedna dáma a říkala, že budu představovat Mikuláše a dodala v kolik hodin mám být nastoupen v divadle k nalíčení. Další paní mi nabízela pomoc při opatření zimního oblečení – tak se mi představilo společenství Vincentin.
A tak jsem postupně vrůstal k vám, milí věřící, drazí přátelé.
Tak jsem si uvědomoval a pro sebe říkal: „Ty žiješ vlastně v nebi;“ v tak krásném, milém vnímavém, ohleduplném, vstřícném prostředí, prodchnutém skutečnou, neformální, živou křesťanskou láskou.

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Zápis z jednání Pastorační rady

Ze života farnosti

Zápis z jednání pastorační rady pardubických farností, konaného dne 23. dubna 2009.

Ve čtvrtek 23. dubna 2009 se na faře sešla pastorační rada farnosti. Jednání zahájil modlitbou a řídil P. Antonín Forbelský.
Z tohoto setkání se omluvili: P. Kvasnička, P. Brhel, P. Veselý, pro nemoc nemohli přijít
J. Jinoch, J. Šimáček, p. Pecnová

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Jak jsme slavili Boží Tělo

Ze života farnosti

Jak jsme slavili Boží Tělo.

Když se zeptáte starších žen v Domově důchodců, co jim utkvělo hezkého v mysli z mladých let, mnohé odpovědí, že vzpomínají na Boží Tělo. „Jo, to když jsem se mohla přistrojit do bílého - jako družička, to byl pro mě veliký svátek. Pamatuji se, že jsme před Nejsvětější Svátosti Oltářní sypaly květiny. To se mi moc líbilo.“
Něco podobného jsme prožívali letos u kostelíčka. Je velmi těžké na rozhodování, když je kněz postaven před otázku: „Mám udělat průvod s Eucharistii po městě? Nebo ne?“ Víme z vlastní zkušenosti, že je dosti výrostků, kteří rádi narušují naše pobožnosti. U nás jsme to měli lehké. Máme zděný plot, takže jsme se rozhodli vyjít v průvodu s Eucharistii kolem kostelíčka, aby Pán Ježíš mohl žehnat našemu městu, našim rodinám, úřadům a věřícím jednotlivcům, i těm, kteří do kostela nechodí.

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Farní výlet Přelouče a okolí

Ze života farnosti
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Zahradní slavnost

Ze života farnosti

Zahradní slavnost

V neděli 21.6. odpoledne panoval na farní zahradě čilý ruch. Chystalo se totiž již tradiční předprázdninové setkání pardubických farníků. Letos by mohlo nést podtitul Rozloučení s o.Tomášem, který k 1.srpnu odchází do nedaleké královské Chrudimi. Stejně jsme tak jsme měli příležitost spolu s o. Antonínem oslavit 20 let jeho kněžské služby.
Jak už bývá dobrým zvykem, stoly se díky štědrosti svatobartolomějských hospodyněk jen prohýbaly pod plnými tácy chlebíčků a sladkých zákusků všeho druhu. A nechyběly ani na vonícím grilu srdce rozesmívající klobásy.
Když opadla první vlna hodování, nastaly chvíle loučení. Za naši farnost se nesnadného úkolu poděkovat o.Tomášovi za jeho požehnané čtyřleté působení na výbornou zhostila pí. Matyášová. V těsném sledu následovalo rozloučení Společenství Vincentínek v zastoupení pí. Pecnové. Poté se přítomnému bezmála devadesátičlennému publiku představily tři nadějné pardubické houslistky, které svým vystoupením poděkovaly o.Tomášovi za jeho nasazení a obětavost, se kterými vedl hodiny náboženství, předsedal dětským bohoslužbám a angažoval se pro naše nejmenší.

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Loučení v klášterním kostele + poděkování

Ze života farnosti
26.06.2009, autor: Terka Demlová, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Večer mladých

Mládež

Večer mladých (22.6. Přelouč)

Konečně je to tady! Pátek odpoledne, celý týden plný učení je za námi a teď už nám ani silný déšť nezabrání dostat se na nádraží a následně cestovat vlakem do Přelouče. Proč? Na večer mladých!
O půl šesté začala v Přelouči mše svatá, kterou mimo jiné skvěle doprovodila místní schola. Po mši jsme se přesunuli na faru, kde na nás čekalo připravené pohoštění. Naplnili jsme své žaludky, potěšili své chuťové buňky a teď trocha pohybu. Stáli jsme na židlích a měli se po kruhu seřadit podle jmen dle abecedy a přitom chodit pouze po židlích. Což o to, samo o sobě to nebylo až tak složité, ale když je každá druhá židle skládací (a vy kolikrát ani nevíte která zrovna bude ta druhá), tak to si teprv zkusíte, co je to dobrodružství;).

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Five Days Bozkov....

Mládež
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Letní putování mládeže

Mládež
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Pozvánka na tábor

Mládež
26.06.2009, autor: Věra Novotná, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Po stopách sv. Pavla

Rok sv. Pavla

Po stopách svatého Pavla

V květnu jsem se zúčastnila desetidenního poutního zájezdu do Řecka. Jeli jsme po trase druhé a třetí misijní cesty svatého Pavla, ale protože v Řecku jsou na každém kroku památky na začátky naší kultury, nemohli jsme je vynechat.
Začali jsme v Makedonii v městě Soluni, které je i pro nás památným městem jako rodiště našich věrozvěstů svatého Cyrila (Konstantina) a Metoděje. Bohužel, Soluňané na ně nepamatují ani malým kostelem, zřejmě proto, že většina křesťanů jsou ortodoxní církve a katolická církev je zde - snad ne přímo utlačovaná, ale rozhodně odsunutá na vedlejší kolej.
První den jsme navštívili místo prvního vylodění sv. Pavla (město se dnes nazývá Kavala), pak Fillipi, kde ze starého města jsou jen zříceniny, a vesnici Lydia, která je památkou na Lydii ze Skutků Apoštolů. Druhý den jsme se ve Verii fotografovali u pomníku sv. Pavla (viz obrázek).

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Informace o aktivitách

Salesiáni
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Prázdninová litanie

Salesiáni
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Rok kněží

Rok kněží
26.06.2009, autor: Eva Weberová, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Pouť do Lourdes

Poutě

Pouť do Lourdes
Ve dnech 30. 4. – 4. 5. byla uspořádána letecká pouť Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého velkopřevorství pro 180 poutníků do francouzského poutního místa Lourdes. Z naší farnosti se jich zúčastnilo 10 lidí, z toho 2 dívky jako dobrovolnice Maltézské pomoci – Madlenka Hofericová a Monika Kolářová. Zároveň to byla celosvětová pouť tohoto řádu. Sjelo se na ní asi 20 000 poutníků, z toho 1 500 vozíčkářů. Těm právě členové Maltézské pomoci pomáhali cestu i pouť zvládnout. Obdivovali jsme to, jak byla celá pouť perfektně organizačně zajištěna, jak všichni členové řádu plní obětavě a s láskou své úkoly. Za to jim patří náš veliký dík!

Celý článek ...
26.06.2009, autor: Pavla Pecnová, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Pouť rodin

Poutě

Milé rodiny,

chcete si i letos na konci prázdnin udělat hezký výlet s dalšími rodinami farnosti?
Zveme Vás v sobotu 5. 9. na

4. Pouť rodin pardubické farnosti a výlet kolem řeky Doubravy

Pouť začneme mší svatou v kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech v 9.30 hodin jako poděkování za prožité prázdniny a abychom si vyprosili od Pána pomoc do dalšího školního roku.
Po mši svaté pojedeme do obce Bílek, kterou protéká řeka Doubrava. Společně se projdeme krásnou přírodou kolem této říčky a v přilehlém okolí strávíme společně pěkné odpoledne, které zakončíme táborákem a opečením přinesených buřtíků.

Celý článek ...
26.06.2009, autor: Dominik Duka, OP, kategorie: Zpravodaj 05/2009

II. pastýřský list

Návštěva papeže

II. pastýřský list k přípravě návštěvy Svatého otce Benedikta XVI.

Svatodušní svátky – O víře

Milovaní bratři a sestry!
Pokoj Páně ať je vždycky s Vámi! Zahájili jsme přípravu na návštěvu Svatého otce a slíbili, že ji spolu s Vámi budeme
konat. Doufáme, že již máte brožurku k přípravě a že se i Vám s ní dobře pracuje. Již v prvních krocích – uběhl jen první měsíc – si uvědomujeme, že témata přípravy sahají dál,
než jen k očekávané návštěvě. Postavení katolicky věřícího křesťana v současné společnosti je značně komplikované.
Na jedné straně od nás společnost mnoho očekává, na druhé straně stále nějak překážíme, protože jsme jiní. Položili jsme si tři základní otázky:
1. Proč a jak jsme jiní?
2. Co od nás lidé žádají a jak jejich očekávání naplňujeme?
3. Co tedy máme dělat?
Naše odlišnost spočívá v tom, že věříme v Boha a ve všem, co každou neděli vyznáváme v krédu. Naše postavení je charakterizováno postavením Ježíše Krista, který se
nám lidem podobal ve všem kromě hříchu (Žid 4,14).

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Víra

Návštěva papeže

VÍRA

Vyjdeme-li od nejobecnějšího významu slova víra, pak je to přesvědčení, že něco je pravda, je to tak, jak mi to říkají druzí a jak to říkám já. Takové přesvědčení může být naprosté, tedy pevné, nebo nějak nejisté. Běžně se víra opírá o důkazy, ve vědě předložitelné, nebo o rozumné zdůvodnění opřené o logická pravidla. Věřit můžeme také na základě svědectví věrohodných lidí. Autorita akových lidí je u nás svázána s tím, že říkají pravdu a jsou rozumní. Zjistíme-li, že to, co nám řekli, pravda není, je to pro nás nepříjemné zjištění, protože poznáme, že jsou buďto hloupí anebo nám lžou. Stává se, že pak už jim nevěříme nic, ani to, co pravda je. Takto ztratilo víru mnoho lidí, kteří věřili v Boha a zjistili, že jim církev, kněz nebo důvěru vzbuzující laik říkal nesmysly nebo nepravdy v jiných otázkách. Nevěrohodnost křesťanova života může být nepřekonatelnou překážkou víry pro druhé lidi. Víra v Boha a vše, co se vymyká rozumovému poznání, je ovšem jiná. Zůstává totiž vírou provždy, nelze ji vědecky ověřit, tj. není vystřídána věděním. Jednou ovšem přejde v blažené přímé patření na Boha a v průběhu života získává oporu v okamžicích, kdy pocítíme Boží přítomnost tu v podobě zvláštní ochrany, tu ve tvaru jiné milosti.

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Písmo sv.

Návštěva papeže
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Tradice a nauka církve

Návštěva papeže
26.06.2009, autor: Karel Zakopal, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Arcibiskup Arnošt z Pardubic

Různé

Arcibiskup Arnošt z Pardubic

Letos 30. června vzpomeneme 645. výročí od smrti významné osobnosti naší vlasti – arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
Jeho životopisec o něm uvádí. „Byl to muž učeností neméně vynikající než svatostí života.“
Arnošt byl vždy považován za patrona města Pardubic, které byly v jeho době hlavním rodovým statkem jeho otce, rytíře Arnošta z Hostýně.
Arcibiskup Arnošt zde dal před rokem 1359 vystavět chrám Zvěstování Panny Marie, jejímž byl velkým ctitelem. Osobnost Arnošta připomíná našemu městu také mramorová socha od Františka Zuzky z roku 1940, která je umístěna v blízkosti oltáře v chrámu sv. Bartoloměje.
Také aula pardubické university nese jeho jméno a pěkný bronzový reliéf.
Arnošt se narodil asi roku 1297 v rodině Arnošta z Hostýně, který byl královským purkrabím v Kladsku. Studoval práva a teologii na proslulých universitách v Padově a Bologni. Roku 1339 se stal kapitulním děkanem u sv. Víta v Praze a roku 1343 byl zvolen pražským arcibiskupem.

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Strážce duší

Různé
26.06.2009, autor: Karel Zakopal, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Posloucháme křesťanské rádio Proglas

Různé

Posloucháme křesťanské radio Proglas

V únorovém čísle farního Zpravodaje jsme četli milé pozvání k modlitbě rodin s Proglasem. V naší pardubické farnosti je celá řada příznivců této křesťanské rozhlasové stanice, kterou z Brna řídí se svými spolupracovníky katolický kněz, otec Martin Holík
Přestože radio Proglas vysílá již 13 roků, mnohým zájemcům se je v Pardubicích nepodařilo na svém přijímači dosud naladit.
V našem městě připadá v úvahu poslech ze dvou vysílačů: z Ještědu na frekvenci VKV 97,9MHz, nebo z Pradědu na VKV 93,3 MHz. Oba vysílače jsou od nás vzdálené přes 100 km, a proto je jejich naladění v některých našich domech či bytech obtížnější. Těm zájemcům, kteří by chtěli Proglas poslouchat a nedaří se jim to, nabízím odbornou nezištnou pomoc.

Celý článek ...
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Kalendář

Kalendář
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Účast na bohoslužbách v Pardubicích

Kalendář
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Farní zahrada

Kalendář
26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Cesta do Augsburgu

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018