Hlavní menu:


Zpravodaj 05/2008

Zpravodaj 05/2008

(25 článků)

27.06.2008, kategorie: Zpravodaj 05/2008
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Prázdninové číslo Zpravodaje farnosti
27.06.2008, autor: jáhen František, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Prázdninové zamyšlení

Úvodník

Prázdninové zamyšlení

Jak ten čas utíká! Prázdniny jsou již přede dveřmi. Nastává čas dovolených, školákům přestanou školní povinnosti, odpočinou si od učení. Rodiny spolu prožijí čtrnáct i více dní.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: JP, kategorie: Zpravodaj 05/2008

1. sv. přijímání

Ze života farnosti

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ – 2008

25. květen byl pro 16 dětí naší farnosti naší farnosti významným dnem. Poprvé se setkaly s živým Kristem ve svátosti
oltářní. Vyvrcholila tak jejich půlroční snaha o pochopení tajemství Kristova zpřítomnění, a děti tak hlouběji mohou prožívat své osobní společenství s Ním.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: Olga Šimková, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Pouť do Prachatic a na Lomec

Ze života farnosti

Pouť do Prachatic a na Lomec
V sobotu 14. června 2008 jsme od nádraží odjížděli na pouť, kterou organizovala paní Ludmila Moriová a připojil se P. Tomáš Kvasnička.
Jako správní poutníci, jsme se v autobusu, který jsme sdíleli s farníky z Holic a Moravan, pomodlili svatý růženec a zpívali hodně poutních písní.
Se spolehlivým panem řidičem jsme dorazili do Prachatic, rodiště sv. Jana Nepomuka Neumanna. V kostele , kde byli i poutníci z pražské arcidiecéze, sloužil P. Tomáš mši svatou.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: Roman Netušil, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Slavnostní svěcení nového oltáře při poutní slavnosti v kostele sv. Jana

Ze života farnosti

Slavnostní svěcení nového oltáře při poutní slavnost v kostele sv.Jana

Ačkoliv poutě nemají v našem městě takovou tradici jako na jiných místech, myslím, že tentokrát bychom se dopustili velké křivdy, kdybychom neřekli, že se zde událo něco opravdu mimořádného.
Při letošní poutní slavnosti v kostele sv.Jana Křtitele Otec biskup Josef vysvětil nově instalovaný kamenný oltář.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: K. Kučerová, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Nejen cesta za pokladem

Ze života farnosti

Nejen cesta za pokladem

Odpoledne v neděli 15.6.2008 se uskutečnilo závěrečné setkání nejmenších dětí. Na cestu za pokladem jsme se vydali z parkoviště v Kokešově k tamní studánce. Děti sebou přivedly své sourozence a rodiče. Nakonec se nás sešlo 25.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: Aneta Hrabovská, P. Tomáš Kvasnička, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Mozaika 2008

Mládež

Mozaika 2008

Mnohým z vás již určitě padl do oka modrý plakátek s nápisem Mozaika 2008. Jedná se o aktivitu, která chce z kamínků modliteb a malé pomoci poskládat nádherný obraz naší církve, která je v síle Ducha svatého společenstvím, kde má jeden o druhého opravdový zájem.
Mozaika 2008 je veřejnou sbírkou, jejímž cílem je podpořit setkání české a slovenské mládeže ActIv8 na Velehradě (očekává se účast 10 000 mladých) ve spojení se Světovými dny mládeže v Sydney.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: MP, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Bitva o fotbalovou trofej Aneb setkání rodin pardubické farnosti

Mládež

Bitva o Fotbalovou trofej aneb Setkání rodin pardubické farnosti a Salesiánů

V sobotu 31.5. se událo na salesiánském území setkání rodin. Všechno začalo ráno kolem deváté hodiny. Pro menší děti se v rámci rytířských slavností konaly soutěže, ve kterých se prověřovaly všechny důležité vlastnosti rytířů, jako například chrabrost (to měl na starosti Martin s Maruškou), vytrvalost (to měl Lukáš), orientace (Marek Deml s Majdou) nebo taky silné žaludky (to jsem měl na starosti já s Vojtou :-)). Nakonec každý účastník vyšel vítězně. Každý dostal erb, který si mohl sám vymalovat dle svého vkusu a který vyrobila velmi hezky a pečlivě Jana.

Celý článek ...
27.06.2008, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Webové stránky mládeže

Mládež
27.06.2008, autor: Prokop Netušil, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Zážitky z natáčení

Ministranti

ZÁŽITKY Z NATÁČENÍ

Jistě víte že minulý týden se tu natáčel seriál Strážce duší. Vše začalo tím že jsme se šli minulou sobotu podívat na natáčení seriálu, protože Václav Metelka hlídal kostel a tak jsme se dostali na místa, kam by ostatní nemohli. A tu nám (já, Adam, a Lukáš) řekl, že hledají ministranty na pohřeb.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: PP, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Pouť rodin

Rodiny

Milé rodiny,
chcete si i letos na konci prázdnin udělat hezký výlet s dalšími rodinami farnosti ?
Zveme Vás v sobotu 30. 8. na

3. Pouť rodin pardubické farnosti a výlet do Toulovcových Maštalí

Pouť začneme mší svatou v kostele svatého Jana Křtitele v Podskále v 9.30 hodin jako poděkování za prožité prázdniny a abychom si vyprosili pomoc do dalšího školního roku.
Po mši svaté pojedeme do malé obce Vranice (nedaleko Proseče u Skutče), u které se nacházejí Toulovcovy Maštale. Projdeme si tyto skalní útvary a v přilehlém okolí strávíme společně pěkné odpoledne .

Celý článek ...
27.06.2008, autor: JP, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Den rodin

Rodiny

DEN RODIN

Již pošesté jsme se setkaly rodiny pardubické farnosti v saleziánském středisku, abychom společně, my rodiče a naše děti, prožili jeden den. A tak jako v minulých letech, zatímco rodiče dopoledne poslouchali přednášku sestry Veroniky Barátové, děti měly svůj vlastní program (viz článek v sekci Mládež). Sestra Veronika žije v komunitě Blahoslavenství, a protože tato komunita sdružuje lidi všech
životních stavů (manželé s dětmi, bratři i sestry zasvěcené Bohu), byla přednáška na téma „Důstojnost člověka - muže a ženy“ podpořena mnoha zkušenostmi právě z tohoto pestrého komunitního života. Záznam této přednášky je k dispozici,
takže pokud jste nebyli přímo na místě, nebo si chcete osvěžit paměť, ozvěte se.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: JN, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Stopovaná

Rodiny

STOPOVANÁ

Co tak mohlo být na té stopované nejlepší? Odměna na konci nebo první předsoutěžní stanoviště na jahodách (těch pravých lesních,ale tááákhle velikých) nebo nějaký úkol během cesty? Asi bychom my dospělí stříleli vedle, nejlepší přece bylo, jak jsme se ztratili!!! Což taky není přesné, my jsme si jen zkrátili cestu po turistické značce - viděli jsme šipku „Kočičí Hrádek“, tam jsme měli namířeno, tak kdo by se díval po nějakých šipkách z klacíků a šel dolů a pak zase nahoru, oni si nás přece najdou a úkol nám donesou až pod nos! Takže děti žabákům k rozcestí neušly (dospělí šli samozřejmě vzpřímeně, když úkol pro děti v morseovce přelouskali).

Celý článek ...
27.06.2008, autor: Josef Kajnek, světící biskup, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Na svatého Bartoloměje ožije zvonice v Pardubicích

Zvony

Na svatého Bartoloměje ožije zvonice v Pardubicích.

Zvony jsou v podstatě hudební nástroje laděné do určitých tónů. Společně rozeznívané vytvářejí souzvuky – doslova koncert. Slitina zvonovina obsahuje 78% mědi a 22% cínu. Církev používá zvony od raného středověku. Hlas zvonu především svolává na bohoslužby. Pravidelné ranní, polední a večerní zvonění zve ke společné modlitbě Anděl Páně. Tato modlitba sděluje pravdu o vtělení – Bůh se stal člověkem – „Slovo se stalo tělem“. Při vyslovování tohoto textu se kleklo na vyjádření úcty k tomuto tajemství inkarnace (proto se tomuto pravidelnému zvonění říkalo klekání). Nakonec se zvoněním oznamuje úmrtí člověka (komu zvoní hrany?) a opět zvon vyzývá k modlitbě za jeho nesmrtelnou duši. Slavnostní zvonění všemi zvony vytváří sváteční atmosféru. Dá-li Bůh, budeme také u nás v Pardubicích na zvonici u farního kostela sv. Bartoloměje od jeho svátku (24.8.) zvonit.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: Josef Kajnek, světící biskup, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Vzpomínka

Zvony
27.06.2008, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Jan Žáček

Zvony

JAN ŽÁČEK

Jan Žáček, nar. 31.1.1932 v Pardubicích, spisovatel, autor mnoha historických románů a studií o významných osobnostech, zemřel náhle 13.6.2008 v Olomouci.

Na začátku tohoto měsíce jsem se obrátil na pana Žáčka s prosbou, aby mi napsal nějakou myšlenku k velké události, kterou čeká naši farnost a město – obnovení tradice zvonění na zvonici u farního kostela sv. Bartoloměje. Odepsal obratem (7.6.) a v přiloženém osobním dopise takto krásně vzpomíná na své rodné město. Vybírám jen to podstatné:

Celý článek ...
27.06.2008, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Pouť do Chlumku v Luži

Zprávy z diecéze
27.06.2008, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Poutní den v Jablonném v Podještědí

Zprávy z diecéze
27.06.2008, autor: ZP, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Den o řeholním životě

Zprávy z diecéze

Bylo nám jak v pohádce

Dne 14. 6. 2008 se uskutečnila plánovaná diecézní akce „Den o řeholním životě.“
Tentokrát to bylo u sester voršilek v Kutné Hoře. Sestřičky se na tento den hezky připravily,
přijely i „posily“ z ostatních komunit voršilek v ČR.
Jaké muselo být ale jejich zklamání, když nakonec přijely jenom tři rodiny se svými dětmi.
Děti i rodiče zažili královskou péči. Sestra Marie Anna s děvčaty nacvičila tanec na píseň o stvoření, ostatní děti se sestřičkami hrály různé hry, od fotbalu přes házení s talířem, malování, chytání rybiček.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: Jiří Jakoubek, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Seminář očima bohoslovce

Různé

Seminář

„Brzy budou Vánoce,“ posteskl si na konvikťácké hodině katechismu P. Malota koncem září a vyvolal tak v našich řadách vlnu smíchu. Nějak se nám to tehdy, krátce po sv.Václavu, nezdálo. Faktem ale je, že čas neúprosně plyne vpřed, z konvikťáků se stali bohoslovci a seminární hodiny odměřují snad ještě rychleji než ty konviktní.
Na podzim to bude 18 let, co se do budovy v pražských Dejvicích, nechvalně známé z minulých režimů, vrátil arcibiskupský seminář. V současné době jeho 3.patro obývá 23 bohoslovců českých diecézi, vyjma litoměřické, a jejich dva představení-rektor P. Artur Matuszek a spirituál P. Zdenek Wasserbauer. Ti se starají, aby jejich ovečkám nic nescházelo jak po hmotné, tak po duchovní stránce, a snaží se z nich vychovat kněze bez bázně a hany. Jejich stádce je opravdu pestré-najdou se v něm kluci s maturitním vysvědčením ještě vonícím tiskařskou černí i zralí muži s vysokoškolskými diplomy. Na chodbě můžete potkat lékaře, inženýry, učitele, právníka, či policistu s celníkem. Že toto nesourodé společenství drží pohromadě proto jistě není samo sebou.
Zakusit atmosféru pražského semináře mají hned 2x do roka v rámci adventního a postního víkendového setkání mladí muži ze všech koutů republiky. Je zde pro ně připraven pestrý program nabízející kromě duchovního menu i prohlídku různých pražských památek, setkání se zajímavými hosty, zájmové skupinky a bohatý jídelníček, který většina hostů umí řádně ocenit, a tak se služba v jídelně-refektáři má co ohánět. Ať už ale účastníky přivábí cokoliv, jsou jejich návštěva a rozhovory s nimi pro bohoslovce vždy velkým povzbuzením.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: jáhen František, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Svátosti

Katechetické okénko

SVÁTOSTI

Pokračujeme ve všeobecném úvodu ke svátostem. Vysvětlíme si, co znamená výraz svátosti mrtvých a svátosti živých. Minuli jsme si řekli, že každou svátost můžeme přijmout pouze ve stavu pozemského života. Mrtvý nemůže svátost přijmout. Svátosti mrtvých jsou ty svátosti, které těm, kteří jsou ve stavu těžkého hříchu, tedy mrtvi pro Boha, udělují poprvé, případně vracejí, obnovují milost posvěcující. Jsou to křest a pokání. Svátosti živých jsou ty svátosti, které rozmnožují již získanou milost.

Celý článek ...
27.06.2008, autor: kardinál Andrea di Montezemolo, P. Antonín a ostatní duchovní z fary, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Přání

Rok sv. Pavla
27.06.2008, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Kalendář

Kalendář
27.06.2008, autor: Zuzana Petrášová, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Poděkování

Kalendář
27.06.2008, autor: kardinál Andrea di Montezemolo, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Rok sv. Pavla

Rok sv. Pavla

ROK SV. PAVLA

Při slavení prvních nešpor slavnosti sv. Petra a Pavla dne 28. června 2007 v papežské bazilice sv.
Pavla za hradbami oznámil Svatý otec Benedikt XVI. celému světu svůj úmysl věnovat rok sv. Pavlovi a připomenout tak symbolické dvoutisíciletí od narození apoštola národů.
Tento rok bude zahájen 28. června 2008 a skončí 29. června 2009.
Apoštolův hrob se již téměř dva tisíce let nachází pod papežským oltářem v bazilice. Nedávné
výzkumy zde potvrdily existenci velkého mramorového sarkofágu, z něhož je nyní jedna strana odkryta a lidé ji mohou vidět.

Celý článek ...

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018