Hlavní menu:


Zpravodaj 03/2009

Zpravodaj 03/2009

(20 článků)

05.04.2009, kategorie: Zpravodaj 03/2009
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Dubnové číslo Zpravodaje farnosti
04.04.2009, autor: K. Kylar, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Článek jáhna Karla Kylara

Úvodník

Vrcholí postní doba a tak si můžeme zrekapitulovat, jak jsme ji prožili. Dali jsme si nějaké předsevzetí? Podařilo se nám je splnit?
Co vlastně pro nás půst znamená? Mnoho lidí má zafixován půst od jídla, v pátek od masa, apod. Uvědomujeme si však, že jde především o duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním přemáhat zlo a konat dobro? Že je to prostředek, jak si zachovat důstojnost obrazu Božího, k němuž jsme stvořeni?

Celý článek ...
04.04.2009, autor: Karel Zakopal, kategorie: Zpravodaj 03/2009
Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova

Ze života fanosti

Postní duchovní obnova farnosti
proběhla v sobotu před třetí nedělí postní za hojné účasti našich věřících. Velký farní sál byl zcela zaplněn. Sešlo se nás tam asi devadesát. Obnovu vedl nám dobře známý P. Vladislav Brokeš, které ho jsme přivítali radostným potleskem a on sám následně prohlásil: „Cítím se zde velice dobře – a jako bych z Pardubic odešel teprve včera.“

Celý článek ...
04.04.2009, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Cesta našich katechumenů za Pánem...

Ze života farnosti

Cesta našich katechumenů za Pánem…

Josef 57

PROČ SE CHCI NECHAT POKŘTÍT:
Cesty osudu mě svedly dohromady se dvěma úžasnými lidmi.Chlapcem, který neměl otce a jeho matkou, která přišla tragicky o životního partnera. Oba jsou věřící a po celých pět let mne zahrnovali velikou láskou a seznámili mne s vírou v Boha. Vždy jsem si přál jim vše vracet,vše nahradit. Někdy to vyžaduje veliké vypětí, velmi času a trpělivosti. Proto jsem se rozhodl formou tohoto křtu požádat Boha o sílu a vedení k tomu, abych mohl lásku odvděčit láskou, pozornost pozorností a vděk vděkem v takové míře,jakou od nich cítím já sám. Jsem přesvědčen, že tato volba byla správná a toto rozhodnutí posune náš společný život na krásný a nikdy nekončící vztah.

Celý článek ...
04.04.2009, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Středeční biblické večery

Ze života farnosti
04.04.2009, autor: Manželé Matyášovi, kategorie: Zpravodaj 03/2009
Návštěva našich přátel z Německa

Návštěva našich přátel z Německa

Ze života farnosti

Návštěva našich přátel z Německa

Na víkend 28. a 29. března nás navštívila skupina devíti zástupců z farnosti sv. Konráda z Augsburgu. Jedním z návštěvníků byl jáhen farnosti, pan Pater Björn Schacknies, který bude o svatodušních svátcích vysvěcen na kněze. V sobotu 28. března večer jsme se s nimi setkali ve farním sále, kde jáhen od sv. Konráda předal našemu P. Antonínovi Forbelskému jako tradiční velikonoční dar krásně zdobený paškál. V neděli v 09:00 hod. byla v kostele sv. Bartoloměje sloužena koncelebrovaná česko-německá mše sv., po které se naši hosté rozloučili a odjeli zpět domů.

Celý článek ...
04.04.2009, autor: Markéta Rohlíková, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Nabídka výletu do Augsburgu

Ze života farnosti

Nabídka výletu do Augsburgu

Milí farníci, jako každý rok se 8. srpna chystá v Augsburgu slavnost na počest „Augsburského míru“- mírové dohody přijaté císařem Karlem V. a říšskými knížaty na sněmu v Augsburgu r. 1555, kterou bylo ukončeno první období náboženských válek v Německu. Tehdejším obyvatelům to přineslo náboženskou svobodu ve formě zásady cuius regio, eius religio (čí země, toho náboženství), poddaní tedy měli možnost z náboženských důvodů emigrovat.

Celý článek ...
04.04.2009, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Velikonoční program v kapli sv. Václava 2009

Salesiánské středisko
04.04.2009, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Tábory o prázdninách 2009

Salesiánské středisko
04.04.2009, autor: Karel Tajovský, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Charita není byznys

Charita - Misie

Charita není byznys

V únoru tohoto roku byla ukončena činnost charitní prádelny v Moravanech. Překrásné zařízení vzniklé za podpory EU o pěti pračkách, třech sušičkách a dvou mandlech. 4 starší, obtížně zaměstnatelné ženy z Moravan a blízkého okolí si zde měly možnost vydělat na své živobytí. Jedna z žen z platu splácela dluh za svého manžela, který se nyní nachází ve vězení. Druhá, které se před nedávnem zabil syn při dopravní havárii a jejíž manžel byl propuštěn z práce, zachraňovala tímto příjmem svízelnou rodinnou finanční situaci.

Celý článek ...
04.04.2009, autor: Karel Tajovský, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Červánkové pábení v Třebosicích

Charita - Misie

Červánkové pábení v Třebosicích

Oblastní charita Pardubice zve všechny své příznivce na třetí ČERVÁNKOVÉ PÁBENÍ. Chceme si opět v klidu a v dostatku času popovídat o věcech spojených s charitativním působením naší organizace, o tom kdo potřebuje pomoci, případně poradit s něčím co se týká sociální a zdravotní oblasti. Chceme si společně posedět, něco pěkného si přečíst, zazpívat si, shlédnout zajímavý film, vyměnit si názory, poradit si. Protože každý ví něco, co může druhého zajímat nebo mu pomoci.

Celý článek ...
04.04.2009, autor: Zuzana Petrášová, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Misijní koláče

Charita - Misie

MISIJNÍ KOLÁČE

Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat a říci „Pánbůh zaplať“ všem farníkům ze sezemické a dašické farnosti, kteří se ochotně zapojili do akce „Misijní koláč“, která se zde letos konala poprvé a byla velice úspěšná. Pro misie se vybralo 3 tisíce Kč. Tato finanční částka bude použita na výstavbu studně v Africe.

Celý článek ...
04.04.2009, kategorie: Zpravodaj 03/2009
Teenagers - Vesmír naruby 20. - 22.března 2009

Teenagers - Vesmír naruby 20. - 22.března 2009

Mládež

Teenagers - Vesmír Naruby – 20. - 22. března 2009

Pátek – 20. března
Na sraz dorazili všichni včas a v 17:25 jsme již měli dokoupeny veškeré chybějící zásoby jídla i pití a zabírali místa ve vlaku do Hradce Králové… Během cesty jsme debatovali o všech možných tématech, včetně vyřazení našeho hokejového týmu z play-off a tudíž i o tom, jak moc se nám budou asi na Vesmíru smát… V Hradci jsme v pěkně postaveném novém nádražním terminále přestoupili na autobus do Deštného. Onen hrozný Irisbus, tvářící se navenek velmi moderně a pohodlně byl ve skutečnosti firemními inženýry nesmírně nemožně navržen, takže se o místě na nohy vůbec nedá mluvit…
Jinak bylo ale vše ok a během jízdy k nám v Třebechovicích přistoupily dvě další účastnice letošních Teenagers. Všechny nás po příjezdu nadchlo velké množství sněhu a zledovatělá silnice, po které jsme se všichni museli hned klouzat… Vyrazili jsme směrem Diecézní středisko mládeže Vesmír, tudíž směrem kamsi vpravo za mostem do tmy. Cesta nám za soustavného hovoru ubíhala vcelku rychle a okolní mráz nám příliš nevadil, neboť jeho pravá síla se měla ještě dnes večer projevit… Posledních pár metrů a už jsme tu - na Vesmíru…

Celý článek ...
04.04.2009, autor: Mons. Dominik Duka, OP, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Směrnice k fondu solidarity královehradecké diecéze

Dokument
04.04.2009, autor: Mons. Dominik Duka, OP, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Vybráno z ACRG

Různé

VYBRÁNO Z ACRG

„Bohemia sancta“ – vzdělávací cyklus pro veřejnost
Srdečně zveme všechny zájemce na cyklus přednášek a seminářů k 20. výročí svatořečení
Anežky České, který pod názvem „Bohemia sancta“ bude probíhat od 10. března 2009 ve Farní místnosti Nového Adalbertina. Nabídne řadu témat týkajících se úcty ke svatým, a to zejména z pohledu teologického a kulturně historického. Program je volně přístupný, je určený pro širokou veřejnost a bude se konat cca jednou za čtrnáct dní vždy v úterý od 19.30 hod. Je pořádán ve spolupráci s Kabinetem regionálních církevních dějin Filozofické fakulty UHK. Informace jsou na nástěvce.

Celý článek ...
04.04.2009, autor: Marek Deml, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Inzerát

Různé
04.04.2009, autor: P. Jan Šlégr, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Doktorát z liturgiky

Různé

Doktorát z liturgiky

Milí farníci, rád bych se s Vámi podělil o radost, kterou mi přinesla únorová cesta do Říma spojená s obhajobou doktorské práce z liturgiky. Těšil jsem se, že na svatou Agátu, tedy 5. 2. budu mít vše za sebou, ale asi dva týdny před datem konání mi sdělili, že tento termín neplatí. Za několik dní upřesnili, že se obhajoba bude konat 11. 2., tedy v den památky Panny Marie Lurdské. Samozřejmě, že ohlášení o zrušení dohodnutého termínu nebylo příjemným sdělením. Nakonec lze ale i v této lidské slabosti vystopovat boží režii, neboť v den plánovaného odjezdu by můj bratr Bohuslav a jeho žena nebyli schopni odjet, neboť chřipková epidemie postihla i je. A tak se za týden jejich zdravotní stav natolik zlepšil, že jsme mohli společně podniknout cestu autem. Dokonce i počasí bylo v Římě příhodnější než v původně stanoveném termínu.

Celý článek ...
04.04.2009, autor: Mgr. Jiří Kuchválek, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Občasník pro duchovní hudbu č. 1/2009

Duchovní hudba

Občasník pro duchovní hudbu č.1 / 2009

Vážení čtenáři,

dnes bych se v první části rád věnoval orientaci v kancionálu. Kancionál /tzv. Zelený/, používaný v chrámu sv. Bartoloměje, je vydání z roku 2004 s dodatkem pro královéhradeckou diecézi. Členění základní části je obdobné jako u minulých edicí, ale je rozšířena část zpěvů – ordinárií v latině. Ordinária v češtině i latině jsou řazena od č. 501 A - kde jsou odpovědi v češtině – nové nápěvy a 501 B, což jsou odpovědi ke mši na gregoriánský nápěv / z nich se někdy zpívají odpovědi před prefací /. Od 502 do 505 jsou seřazena česká ordinária.

Celý článek ...
04.04.2009, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Přehled Velikonočních bohoslužeb

Přehled Velikonočních bohoslužeb
04.04.2009, kategorie: Zpravodaj 03/2009

Kalendář

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018