Hlavní menu:


Zpravodaj 02/2009

Zpravodaj 02/2009

(20 článků)

22.02.2009, kategorie: Zpravodaj 02/2009
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Únorové číslo Zpravodaje farnosti
21.02.2009, autor: P. Antonín Forbelský, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Naděje rozkvétá o tři dny později - v nedělním ránu

Úvodník

Naděje rozkvétá o tři dny - později - v nedělním ránu…

Nedávno jsem slyšel slova: „...doba adventní je radostná, tu mám rád, ale postní? Je moc dlouhá a smutná!..." Zkusme se zamyslet nad tímto pohledem a obnovit svůj osobní pohled na veliké tajemství Kristovy oběti.
V našich uších zní slovo půst - díky nesprávnému chápání – jako něco nepopulárního, co bolí, něco to stojí a výsledek jsme zatím tak znatelně nepocítili…

Celý článek ...
21.02.2009, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Pastorační rada

Ze života farnosti

Zápis z jednání pastorační rady Pardubických farností, konaného dne 5. února 2009.

Ve čtvrtek 5. února 2009 se na faře sešla pastorační rada farnosti. Jednání zahájil modlitbou a řídil P. Antonín Forbelský.

V rámci setkání bylo mimo jiné projednáno následující:

Celý článek ...
21.02.2009, autor: P. Antonín Forbelský, P. Tomáš Kvasnička, P. Míla Brhel, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Postní doba v naší farnosti 2009

Ze života farnosti

POSTNÍ DOBA V NAŠÍ FARNOSTI - 2009

V postní době jsme pozváni k horlivější účasti na liturgii a různých pobožnostech. V naší farnosti budeme mít kromě účasti na mše svaté několik dalších možností, jak se společně přiblížit Božímu Synu, který pro nás trpěl, zemřel a třetího dne byl slavně vzkříšen. I letošní postní dobu chceme prožít ve snaze o obnovu našeho nitra: ta není dílem naším, ale může se uskutečnit tehdy, když Bohu uděláme místo ve svém srdci a pozveme ho, aby léčil, uzdravoval, proměňoval a obnovoval náš vztah k němu i k druhým lidem.
Následující nabídka nám v našem úsilí může pomoci.

Celý článek ...
21.02.2009, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Postní duchovní obnova farnosti

Ze života farnosti
21.02.2009, autor: Karel Zakopal, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Radostné setkání služebníků farnosti

Ze života farnosti

Radostné setkání služebníků farnosti
V neděli navečer 18. ledna přicházeli na pozvání našeho faráře otce Antonína do farního sálu naši farníci, sestry i bratři, kteří ochotně pomáhají při zajišťování dobrého chodu naší rozsáhlé farnosti, při všech kostelích, které ve městě máme. Bez jejich dobrovolné spolupráce by se mnohé nepodařilo uskutečnit.
Otec Antonín všechny zúčastněné – a bylo jich asi padesát – srdečně přivítal a pozdravil. Následně promítl některé fotografie z loňských i dřívějších stavebních akcí kolem kostelů i fary, zvláště opravy vnitřních prostor našeho nejstaršího kostela sv. Jiljí v Pardubičkách, ambitů a fasády u Kostelíčka, a potom největší slavnostní událost, která proběhla kolem úpravy zvonice, aby v ní mohly být zavěšeny nové zvony „Arnošt“ a „Vilém“. Celé město s námi tuto radost spoluprožívalo.

Celý článek ...
21.02.2009, autor: Jiří Petráš, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Cantate Bimbi 2009

Ze života farnosti

CANTATE BIMBI 2009

Již 6. ročník pěvecké soutěže dětí prvního stupně ZŠ s názvem
„Cantate Bimbi“ proběhl koncem ledna v prostorách salesiánského
střediska na Skřivánku. Letošního ročníku se zúčastnilo 11 dětí, někteří poprvé, jiní už jako staří mazáci. Příjemným sobotním podvečerem provázel Josef Pejchal, který se úspěšně snažil zbavovat vystupující děti trémy.

Celý článek ...
21.02.2009, autor: Karel Zakopal, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Na sv. Valentýna - chvála manželství

Rodiny

Na svatého Valentýna - chvála mateřství
Bohu díky - v době, kdy mnoho lidí spolu žije jenom takzvaně „na hromádce“, bez uzavření manželství, se v týdnu od 9. - 14. února 2009 konaly akce k podpoře této velmi důležité instituce, která je základem dobře fungující rodiny a následně celé společnosti.
Vyvrcholením propagace manželství bylo sobotní shromáždění snoubenců a manželů na náměstíčku před kostelem sv. Jana Křtitele, a to o svátku sv. Valentýna, patrona zamilovaných.
Pořadatelem této pěkné akce byla zdejší Baptistická církev a podporu doporučila i naše farnost. Zval na ni Pardubický rozhlas i další zdejší media, ale slyšet jsme o ní mohli i z našeho rádia Proglas.
Do průvodu, který se následně ubíral přes Třídu Míru na prostranství před Městským divadlem se seřadilo pře 250 lidí. Mladých s dětmi i kočárky, s rozsvícenými lampiony, přes střední věk, až po seniory, mnohdy se opírající o francouzské hole.
Podle výzvy pořadatelů, měli s sebou oddací listy, podle nichž se před divadlem soutěžilo o nejdéle trvající manželství. Zvítězili manželé, kteří to už spolu v lásce a svornosti „táhnou“ 58 dlouhých roků. Po zásluze byli odměněni potleskem, kyticí růží sladkou bonboniérou. Samozřejmě se všechno fotografovalo.

Celý článek ...
21.02.2009, autor: Marie Capková, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Hromniční pouť matek

Rodiny

Hromniční pouť matek

V sobotu 7. 2. jsme se spolu s P. Antonínem zúčastnili Hromniční pouti matek v Chrámu Zjevení Panny Marie ve Šternberku.Tato znovuobnovená tradice má své kořeny v r. 1741, kdy dvě ženy přinesly do kostela svíci jako oběť Matce Boží s prosbou o ochranu před pruskými nepřáteli.
I dnešní doba přináší spoustu nebezpečí a nástrah, a proto opět přicházejí matky (letos jich bylo na 800), aby prosily Pannu Marii o ochranu a přímluvu pro své děti a vnoučata.

Celý článek ...
21.02.2009, autor: IVI, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Žena bohem stvořená (duchovní setkání pro ženy)

Rodiny

Žena – Bohem stvořená
(duchovní setkání pro ženy)

Čtvrtá sobota v lednu zlákala nejednu ženu. Mladé i starší jsme se sešly, abychom o krůček blíž k Bohu došly. Sestry z komunity Blahoslavenství až do Pardubic přijely, aby s námi krásné téma sdílely: „Žena – Bohem stvořená“. A věřte, z celodenního zážitku se nám podlamovala kolena.
Dvěma blokům přednášek téměř bez dechu jsme naslouchaly a naše poslání v tomto světě lépe pochopily. Neposuzujme se podle své role, ať je to matka, manželka, učitelka ve škole. Mějme se rády, protože jsme ženy a vždy máme od Pána úkoly svěřeny. I o mužích slůvka padla a sestřička nám na srdce kladla: „Muž musí budovat mimo sebe, i když ho to na ruce zebe. Žena naopak žije pro vztahy a nitro, ať už je poledne, večer či jitro.“ Toť hlavní myšlenka, kterou já si nesu, zeptejte se však i jiných, všechno v hlavě neunesu.

Celý článek ...
21.02.2009, autor: Pavla Pecnová, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Modlitba rodin s rádiem Proglas

Rodiny

Modlitba rodin s rádiem Proglas

O důležitosti osobní modlitby všichni víme. Kromě ní je také v rodinách důležitá modlitba společná s dětmi. Ráda bych doporučila jednu možnost, kterou naše rodina „využívá“ už léta. Je to nedělní Modlitba rodin s rádiem Proglas. Modlitba začíná v 18 hodin a vede ji vždy jedna rodina, většinou z Brna a okolí. Nejprve přečtou kousek z evangelia na tu neděli a jeden z rodičů k tomuto úryvku řekne krátkou myšlenku.

Celý článek ...
21.02.2009, autor: Marika Peciarová, kategorie: Zpravodaj 02/2009
Senioři a jejich blízcí mohou využívat odlehčovací služby levněji

Senioři a jejich blízcí mohou využívat odlehčovací služby levněji

Charita - Misie

Senioři a jejich blízcí mohou využívat odlehčovací služby levněji

Oblastní charita Pardubice poskytuje v ambulantním odlehčovacím zařízení „Červánky“ v Třebosicích (5 km od Pardubic) péči seniorům, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění (např. demence) nebo omezené pohyblivosti potřebují soustavný dohled. Tato služba pomáhá i rodinám, které se o svého blízkého běžně starají a potřebují z důvodu svého zaměstnání nebo odpočinku přenést péči o svého blízkého na jinou osobu a přitom vědět, že je o něj dobře postaráno. K úhradě nákladů na pobyt bude těmto lidem slouží především příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Celý článek ...
21.02.2009, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Inzerát

Charita - Misie
21.02.2009, autor: Karel Tajovský, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Tříkrálová sbírka 2009

Charita - Misie

Tříkrálová sbírka 2009

V minulém Farním zpravodaji jsme psali o tom, že v letošní Tříkrálové sbírce jsme na Pardubicku vybrali díky obětavým koledníkům 240 968,- Kč. Nyní oznamujeme čtenářům celkový výsledek i s připočítáním Farních charit v Chrasti u Chrudimě a Luži, které pro naši Charitu také koledovali a jejich výsledek nebyl do uzávěrky minulého zpravodaje ještě znám. Potvrdila se předpokládaná částka a celkový výsledek činí 418 487,- Kč. V Chrasti u Chrudimě vykoledovali 98 808,- Kč a v Luži 78 711,- Kč.

Celý článek ...
21.02.2009, autor: jáhen František, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Svátost manželství

Katechetické okénko

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Dnes si povíme něco o poslední svátosti, o svátosti manželství.

Přímý důkaz v Písmu svatém není. Usuzovat můžeme pouze z toho, že Bůh, jak čteme v knize Genesis, stvořil muže a ženu, potom z evangelií, kdy Kristus říká farizeům: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Svátost manželství si ve skutečnosti udělují snoubenci svým souhlasem a slibem sami. Kněz nebo jáhen zde konají vlastně službu svědků před Bohem. Materií této svátosti je vzájemné odevzdání se snoubenců jeden druhému, formou je, že ten druhého přijímá. Řádně, tedy platně
uzavřené manželství není možno zrušit.

Celý článek ...
21.02.2009, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Blahopřání

Katechetické okénko
21.02.2009, autor: P. Jiří Veselý, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Aspoň půlrok se sv. Pavlem

Salesiáni

Aspoň Půlrok se sv. Pavlem

V letošním roce zcela očekávaně povýšil sv. Pavel se svým Obrácením na nedělní slavnost. Zdálo se totiž, že osobnost tohoto apoštola v našich myšlenkách nějak usnula a tak konec týdne modliteb za jednotu křesťanů se stal vhodnou příležitostí se v Roce sv. Pavla pokusit alespoň o jakýsi Půlrok se sv. Pavlem. Byla přinesena Rublevova ikona světce a u ní zapálena svíce podobně jako hoří nepřetržitě celý rok oheň v atriu baziliky sv. Pavla za hradbami v Římě. Na začátku bohoslužby jsme zaklekli ke kající litanii a na přímluvu sv. Štěpána jsme prosili o odpuštění a o lásku. V homilii o „metanoiete“ jsme si chvíli zahráli na řecky mluvící křesťany a nechali se šokovat originální verzí „bezcenného braku“ z Pavlova dopisu Filipanům.

Celý článek ...
21.02.2009, autor: Štěpán, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Věřím na jezevce

Různé

Věřím na jezevce.

Před nějakým časem jsem ležel v nemocnici. Se žlučníkem a spolupacientem na sousední posteli. Jmenoval se Jaroslav Foglar, bydlel v Polici nad Metují, byl barvířem a myslivcem a se svým jmenovcem měl společné to, že uměl krásně vyprávět. A vyprávěl moc rád. Od té doby vím, jak těžké je ručně barvit látky, trefit ten správný odstín, a že nejtěžší je dát látce černou barvu.
Vyprávěl ale také o tom, jak se toulá s puškou na rameni Broumovskem, o svých cestách lesy, roklemi a skalami. Mluvil o hodinách strávených na posedech, a také o tom, co vše lze z takového posedu vidět.

Celý článek ...
21.02.2009, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Rok sv. Pavla

Rok sv. Pavla

Rok sv. Pavla

„Ptáme se nejenom: Kdo byl Pavel? Ptáme se především: Kdo je Pavel? Co mně říká?“
(Benedikt XVI.)

Celý článek ...
21.02.2009, kategorie: Zpravodaj 02/2009

Kalendář

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018