Hlavní menu:


Zpravodaj 02/2008

Zpravodaj 02/2008

(23 článků)

20.03.2008, kategorie: Zpravodaj 02/2008
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Březnové číslo Zpravodaje farnosti
16.03.2008, autor: jáhen Martin Poláček, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Článek jáhna Martina Poláčka

Úvodník

Milé sestry, milí bratři,
vstupujeme do Svatého týdne. Postní doba se chýlí ke konci. Naše čtyřicetidenní postní příprava na Velikonoce pomalu vrcholí. V pátek, sobotu a neděli si budeme připomínat Ježíšovo utrpení, smrt a slavné vzkříšení, tajemství naší spásy, záchrany, vysvobození, jehož předobrazem bylo vyvedení Izraele z egyptského otroctví. Během bohoslužby slova Velikonoční vigilie (bdění) na Bílou sobotu si stručně zrekapitulujeme dějiny spásy. Bůh stvořil krásný svět a v něm člověka, který však upadl do hříchu. Přece se ale našli jedinci (Noe, Abrahám, Mojžíš, proroci), kteří s Bohem obnovili důvěrný vztah, a ke kterému svým slovem, ale i příkladem volali druhé. Na konci této řady starozákonních postav stojí Ježíš Kristus, který je začátkem nového stvoření.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: Karel Kylar, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Světlo života

Ze života farnosti

Tak znělo téma postní duchovní obnovy farnosti, která proběhla
první březnovou sobotu odpoledne na faře. Sešlo se nás kolem 40. Obnova, kterou připravil a vedl salesián P. Jiří Veselý, byla rozdělena do tří částí. Každá obsahovala půlhodinovou přednášku, zakončenou dvěma otázkami. Následující půlhodinku bylo možné věnovat rozjímání, tiché adoraci v kostele, modlitbám apod., případně svátosti smíření.

Celý článek ...
16.03.2008, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Světový den modliteb

Ze života farnosti
16.03.2008, autor: PP, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Hromniční pouť matek

Ze života farnosti

Hromniční pouť matek

V sobotu 2.února, v den svátku Uvedení Páně do chrámu, se ve Šternberku u Olomouce konala Hromniční pouť matek. Na tuto pouť putují matky z celé republiky a tak se nás pět maminek z Pardubic a jedna z Dřenic rozhodlo, že se k těmto matkám přidáme. Ráno jsme nasedly do vlaku a po dvou hodinách putování jsme vystoupily ve Šternberku, kde se v chrámu Zvěstování Panny Marie tato pouť konala.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: M.C., kategorie: Zpravodaj 02/2008
Víkendové setkání katechumenů a biřmovanců

Víkendové setkání katechumenů a biřmovanců

Ze života farnosti

Víkendové setkání katechumenů a biřmovanců na Vesmíru v Deštném v Orlických horách.

Díky Otci Antonínovi a P.Vladislavovi Brokešovi se ve dnech 7.- 9.3. uskutečnilo víkendové setkání katechumenů a biřmovanců farností Pardubice a Ústí nad Orlicí. Hlavním tématem setkání bylo Desatero božích přikázání.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: manželé Matyášovi, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Návštěva přátel z Augsburgu

Ze života farnosti

Návštěva našich přátel z farnosti sv. Konráda v Augsburgu.

V pátek 7. března přijela jako každý rok návštěva z farnosti sv. Konráda v Augsburgu. Byli to: manželé Helga a Norbert Ammer, paní Elfriede Hidensberger, paní Christa Frieder a manželé Knöpfle. Pan farář Karl Mair tentokrát nemohl přijet, ale všechny pardubické farníky srdečně zdraví. Na setkání s nimi se ve farním sále sešlo mnoho našich farníků. Naši přátelé nám opět přivezli krásně zdobenou velikonoční svíci – paškál – kterou předali našemu panu kaplanovi P. Tomáši Kvasničkovi.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: Věra Novotná, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Hledáme spolupracovnici

Ze života farnosti

Hledáme spolupracovnici.

Od poloviny minulého roku je v provozu naše farní kavárna, která je otevřená vždy po nedělní mši sv. v 9.00 hod. Má už své stálé zákazníky, kteří si chvíli po mši svaté posedí, popovídají a v chladných dnech i zahřejí teplou kávou nebo čajem.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: Lukáš Fibich, kategorie: Zpravodaj 02/2008
Postní víkendové setkání v semináři

Postní víkendové setkání v semináři

Ministranti

Postní víkendové setkání v semináři 2008
V nádražní hale duní tři páry nohou, které rychlostí blesku dobíhají vlak mířící do Prahy. Spolu s Martinem a Adamem vyrážíme na postní víkendové setkání do semináře. Po procházce Prahou, zaregistrování a ubytování se nás již tradičně táhla do jídelny rozléhající se vůně smažených sýrů. Po večeři nám bohoslovci zahráli divadlo o novodobém Jonášovi a zároveň každý z nás napsal na lísteček prosbu, s kterou sem přišel. Večer jsme zakončili křížovou cestou.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: jáhen Míla, kategorie: Zpravodaj 02/2008
Rokole 2008

Rokole 2008

Ministranti

V neděli 9. března vyrazili pardubičtí ministranti na pouť do Rokole. Podobně jako minulý rok se i letos přidali k bohoslovcům naší diecéze, kteří do Rokole putují každý rok v postní době, aby se společně s o. biskupem Dominikem modlili za nová kněžská a řeholní povolání. Těsně po poledni vyjelo z Pardubic 11 ministrantů a 3 řidiči - otec Tomáš, jáhen Míla a J. Petráš.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: Terka Demlová, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Pololetky na Vesmíru

Mládež

POLOLETKY NA VESMÍRU

Naše skupinka z Pardubic dorazila už ve čtvrtek večer. Na Vesmíru na nás čekala večeře, P. Tomáš sloužil mši a pak jsme se seznámili, povídali a zahráli nějakou tu hru. Ještě ten den večer za námi přišel Chuck Noland (z filmu Trosečník, což bylo hlavní téma našeho prodlouženého víkendu) a povídal nám, jak je čas neúprosný a běží rychle dál. A víc se prý dozvíme až další den.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: Vojta a Adam, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Vikariátní setkání mládeže v Chotěborkách

Mládež

V pátek 22. února se konalo vikariátní setkání v Chotěborkách. Část účastníků jela autem a část vlakem. Celkem nás bylo asi 12 mládežníků s Otcem Tomášem. Na místo jsme dorazili v pátek odpoledne. Když jsme se ubytovali, tak byla mše svatá v místním kostele. Poté následovala večeře. Po večeři jsme měli křížovou cestu v přírodě se svíčkami. Bohužel všem zhasly.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: Terka Demlová, kategorie: Zpravodaj 02/2008
Gen Rosso v Brně

Gen Rosso v Brně

Mládež

Gen Rosso v Brně

Gen Rosso je hudební skupina svobodných kluků, rozhodnutých žít pro jednotu světa v hnutí Fokoláre. Skládá se asi z dvaceti členů z deseti zemí světa, např. Brazílie, Filipíny, Itálie, Tanzánie, Polsko a další.
S muzikálem Streetlight objíždějí mnoho zemí v rámci projektu „Silní bez násilí“. Přijedou na vybranou ZŠ, kde týden pobývají s dětmi, povídají s nimi, mají nějaké přednášky, tancují spolu a zpívají. Na závěr tohoto týdne je uspořádaný koncert, kde Gen Rosso vystupují s muzikálem Streetlight, do kterého jsou zapojeny i děti.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: JP, kategorie: Zpravodaj 02/2008
Cantate Bimbi

Cantate Bimbi

Mládež

V Pardubicích se v neděli 3.2.2008 uskutečnil 5.ročník zpěvácké soutěže pod názvem Cantate Bimbi. Soutěžilo 16 dětí ve věku do 11 let. Soutěž zorganizovalo salesiánské středisko mládeže.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: MR, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Co se děje u sousedů

Augsburgské okénko

Co se děje u sousedů?

Není nutné stahovat žaluzie a po tmě šmátrat ve skříni pro dalekohled, chcete-li vědět, co je nového u sousedů. Stačí jen dočíst následující článek a případně zabrousit na webík, abyste se dozvěděli to, co Vám autor tohoto článku zatajil. Někteří z Vás již určitě tuší, že se dovíte, co je nového u našich Ausburgských sousedů.

Celý článek ...
16.03.2008, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Sbírky v roce 2008

Augsburgské okénko
16.03.2008, autor: jáhen Martin Poláček, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Martin Poláček

Salesiáni

Před 37 lety jsem se narodil v Uherském Hradišti, odkud jsme se ale záhy - my tři sourozenci (sestra, já a brácha) s rodiči - stěhovali do Lovčic u Kyjova. Tak jsem vyrůstal na „dědině“ v klasických klukovských hrátkách. Protože mi to „pálilo“ v matematice, šel jsem zkusit štěstí na matematický gympl do Bílovce. Tak jsem jezdil čtyři roky na sever Moravy. Víc než matika mě však přitáhla fyzika, především zásluhou jednoho profesora z olomoucké univerzity, který nás v rámci semináře seznamoval s taji kvantové fyziky. A tak jsem spolu s několika kamarády odešel do Prahy na fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství.

Celý článek ...
16.03.2008, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Inzerát

Salesiáni
16.03.2008, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Blahopřejeme

Salesiáni
16.03.2008, autor: Jiří Kuchválek, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Občasník pro duchovní hudbu 1/2008

Duchovní hudba

Občasník pro duchovní hudbu č.1/2008

Vážení čtenáři,
dnešní vydání našeho Občasníku již spadá do bezprostřední blízkosti velikonočních svátků.
Vycházím z toho, že ač je Triduum – Třídení centrem celého církevního roku, probíhá
pouze jednou za rok a nebude snad na škodu si některé věci připomenout.
Velikonoční Triduum – Třídení, začíná večerní mší svatou na Zelený čtvrtek a končí
nešporami – podvečerní modlitbou na neděli velikonoční / slavnost Zmrtvýchvstání Páně /.

Celý článek ...
16.03.2008, autor: o. Antonín Sokol, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Desáté výročí řeckokatolické farnosti

Duchovní hudba
16.03.2008, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Přehled Velikonočních bohoslužeb

Přehled Velikonočních bohoslužeb
16.03.2008, kategorie: Zpravodaj 02/2008

Kalendář

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018