Hlavní menu:


Zpravodaj 01/2008

Zpravodaj 01/2008

(20 článků)

03.02.2008, kategorie: Zpravodaj 01/2008
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Únorové číslo Zpravodaje farnosti
01.02.2008, autor: P. Tomáš, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Drazí přátelé

Úvodník

Drazí přátelé,

V tomto liturgickém roce, který prožíváme, jsme měli příležitost zakusit nejdelší možnou dobu vánoční. Ale i ta už je za námi a ocitli jsme se v „malém“ liturgickém mezidobí. To letošní je naopak velmi krátké. Pohled do všech kalendářů nás upomíná na brzké Velikonoce a tím na velmi blízkou svatopostní dobu.
V úterý prvního týdne jsme byli prostřednictvím prvního čtení vtaženi do dojemného příběhu z první knihy Samuelovy. Opět jsme poslouchali jak Súfovec z efraimských hor Elkána, rok co rok chodil do Hospodinova domu v Šíló poklonit se a obětovat. Krásný děj narušuje jedna skutečnost: milovaná manželka Chana (Anna) nemá děti! V době kdy se ostatní radují a prožívají krásnou pouť, trpí Chana krutá duševní muka. Je proti ní snad sám Hospodin? Má její život smysl? Anebo s ní má Hospodin nějaký zvláštní úmysl?

Celý článek ...
01.02.2008, autor: manželé Matyášovi, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Jubilejní setkání našich seniorů

Ze života farnosti

Jubilejní setkání našich seniorů

Myšlenka, umožnit starším lidem naší farnosti, aby se mohli na faře setkávat, vznikla před 15 lety. Tehdy v Pardubicích působil P. Antonín Kindermann. Oslovil mne, zda bych nechtěla utvořit společenství pro naše dříve narozené farníky, aby se mohli setkávat, blíže se poznávat a tak si mohli také více pomáhat.
Tak začala setkání na naší faře, která jsme nazvali SENIORKLUB. Byla to přátelská posezení s modlitbou, zpěvem, čtením zajímavých článků a vzájemným vyprávěním, co kdo prožil a co ho oslovilo. P. Kindermann mezi nás rád přišel, odpovídal na naše otázky a seznamoval nás s děním v naší farnosti, v diecézi a v církvi, čímž prohluboval naše vědomosti. Poprvé jsme se sešli 3. ledna 1993.

Celý článek ...
01.02.2008, autor: Helena Kosová, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Opravy stavebních objektů v roce 2007

Ze života farnosti

Opravy stavebních objektů v roce 2007

V letošním roce se opět pokračovalo v opravách stavebních objektů pardubické farnosti. Na kostele Panny
Marie Sedmibolestné a ambitu byla dokončena fasáda a restaurování vitráží s tím, že některé opravy a
nedokončené práce budou provedeny letos. Ještě budou restaurovány oltáře v kaplích ambitu a vstupní
dveře do kostela a zákristie. Tím by my měly být venkovní práce u Kostelíčka dokončeny, protože ohradní
zeď a pozemek kolem kostela je majetkem města, které snad už letos počítá s opravou ohradní zdi.
Na farní budově byla z finančních důvodů opravena pouze jižní a západní fasáda, drobné nedodělky budou řešeny letos současně s opravou severní fasády a dokončením úprav farní zahrady. Tato doznala výrazné změny díky sponzorům.
Kostel sv. Jiljí je uzavřený a již byly zahájeny práce na celkové rekonstrukci restaurátorským průzkumem nástěnných maleb v presbytáři. Bude provedeno odvětrání vlhkého zdiva, oprava dlažby a omítek, osazena nová vitrážní okna a pracuje se na novém obětním stole a ambonu, pokud to finanční možnosti dovolí dočkáme se i nových lavic.

Celý článek ...
01.02.2008, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Příprava dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření a svatého přijímání 2008

Ze života farnosti

Příprava dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření a svatého přijímání - 2008
Vážení rodiče!
Významnou událostí v životě věřících dětí je počátek jejich svátostného života, kterému předchází tzv. příprava dětí k prvnímu svatému přijímání. Pokud o ni v letošním roce pro své dítě uvažujete a dosud jste ho nepřihlásili, věnujte, prosíme, pozornost následujícím řádkům, ve kterých vám chceme přiblížit pojetí přípravy a předpoklady k ní. Vysvětlení je obšírné zvláště z toho důvodu, že příprava neproběhne klasicky známým způsobem.
Příprava dětí ke svátostnému životu je především záležitostí rodičů, kterým v tom má účinně pomáhat farnost. Proto farář nebo administrátor pověřený vedením farnosti zodpovídá za nabídku této pomoci, která se zpravidla realizuje vyhlášením tzv. „přípravy dětí k prvnímu svatému přijímání“. Tento termín je tradiční a v minulosti se neprojevil jako účinný žádoucím způsobem. Větší procento dětí končilo přijetím prvního a tím i posledního svatého přijímání (u některých došlo k ukončení svátostného života s nástupem puberty). Hlavním nedostatkem tohoto pojetí bylo opomíjení role a motivace rodičů.

Celý článek ...
01.02.2008, autor: Suk, kategorie: Zpravodaj 01/2008
Betlémské světlo 2007

Betlémské světlo 2007

Ze života farnosti

Betlémské světlo 2007

Je 22. prosince, čas, kdy lidé zaplnili ulice, obchody i nákupní centra ve snaze nakoupit dárky pod vánoční stromeček a spoustu jídla na vánoční stůl. Ale také čas, kdy skauti přivezli na pardubické nádraží světlo z Betléma. Jako každý rok skautky z 6.střediska ve spolupráci s místní Charitou vyrazily do domovů starých, opuštěných a nemocných klientů.

Celý článek ...
01.02.2008, autor: P. Antonín, P. Tomáš a jáhen Míla, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Postní doba v naší farnosti 2008

Ze života farnosti
01.02.2008, autor: M. Rohlíková, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Přečtěte si novinky z Augsburgu

Augsburgské okénko

Přečtěte si novinky z Augsburgu

Nudíte se? Nekupujte si medvídka mývala, ale zabruste opět na webové stránky naší farnosti a jukněte se, co je nového v odkazu Augsburg.
V Augsburgu proběhlo „střídání stráží,“ přišel nový kaplan P.Pastuszka. Ve farnosti mají též novou pastorační asistentku, díky níž se otvírá pardubické mládeži možnost kontaktování konkrétní osoby pro rozvoj přátelství s jejich vrstevníky v Augsburgu. Ve článku „Zprávy z mateřské školky“, který (a také další) pro Vás přeložila Maruška Metelková, najdou maminky dětí zajímavé nápady, např. jak v německu předškoláci oslavili Svatomartinské posvícení.

Celý článek ...
01.02.2008, autor: jáhen Míla, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Hledá se.....

Augsburgské okénko

Hledá se…

Nástěnka je oknem do naší farnosti. Starost o ní vyzdvihuje i otec biskup Dominik ve svém pastýřském listu k roku nové evangelizace, ve kterém zmiňuje mezi prostředky nové evangelizace také informační tabule na našich kostelích.
Před půl rokem odešel ze služby kostelníka Erik Makúch. Byl nahrazen třemi kostelníky, kteří připravují věci na mši svatou. Nebyla však ještě předána péče o nástěnky. Prozatím se toho chopil jáhen Míla, kterému ale v novém roce přibyly další povinnosti, a tak by rád tuto záslužnou činnost předal někomu dalšímu.

Celý článek ...
01.02.2008, autor: Prokop Netušil, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Ministranský silvestr na faře

Ministranti

Ministrantský Silvestr na faře

Po děkovné mši 31.12 jsme šli, my ministranti, na faru. Srovnali jsme stoly a začali jsme společně připravovat k večeři tousty. Šlo to ale pomalu, protože jsme měli jen jeden toustovač. Udělali jsme si tedy manufakturu. Vítek, Adam a Marek připravovali tousty, obložené toustové pečivo dávali na tác, a Lukáš je pokládal do toustovače. Já jsem byl „časoměřič“. Brzy jsme ale zjistili, že by jsme se tímhle tempem nenavečeřeli ani do Nového roku a proto zajel Míla s Adamem k Netušilům půjčit další toustovač, kde se mohly připravit najednou čtyři tousty. Když ho přinesli, manufaktura se výrazně zrychlila. Za chvíli jsme se tak mohli navečeřet. Po jídle se Míla ještě zeptal jestli někdo nechce přidat toust. Adam a Martin chtěli.

Celý článek ...
01.02.2008, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Karneval

Ministranti
01.02.2008, autor: P. Tomáš, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Jste vyslanci Kristovi

Ministranti
01.02.2008, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Blahopřání

Ministranti
01.02.2008, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Inzeráty

Ministranti
01.02.2008, autor: K. Tajovský, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Červánky po půlročním působení

Charita - Misie

Červánky po půlročním působení

Respitní, neboli odlehčovací zařízení Červánky v Třebosicích vstoupilo do druhého pololetí svého působení. Na otázku, čím přispělo k pomoci našim občanům, lze odpovědět takto: Kdo využil služby našeho zařízení, byl spokojen. Spokojenost se musí vždy násobit minimálně dvěma, neboť pomoc v respítních zařízení je vždy určena tomu, komu přímo pomáháme, tzn. občanovi, který nemůže být doma sám bez dohledu a je podle potřeby fyzicky přítomen v odlehčovacím zařízení a pak tomu, kdo se o svého blízkého běžně stará. Tomu pomáháme tím, že si může od náročné péče odpočinout, popřípadě může chodit do práce.

Celý článek ...
01.02.2008, autor: P. Pavel Zahradníček, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Octava Dies

Charita - Misie

ZPRAVODAJSTVÍ VATIKÁNSKÉHO TELEVIZNÍHO CENTRA OCTAVA DIES
k dispozici i v archivu na internetu
Každý týden můžete sledovat zhruba půlhodinové obrazové zpravodajství z nejdůležitějších událostí týkajících se církve, Vatikánu a Svatého otce s názvem „Octava dies“. Zpravodajství připravuje Vatikánské televizní centrum, českou verzi zpracovává TV NOE (je financována z darů diváků TV NOE) a mimo odvysílání v nedělní premiéře je pořad Octava dies umístěn i do archívu na www.TV-MIS.cz, kde je ho možno ho přehrát nebo stáhnout do počítače kdykoliv a to v různé kvalitě, dle rychlosti internetového připojení.

Celý článek ...
01.02.2008, autor: K. Tajovský, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Tříkrálová sbírka 2008

Charita - Misie

Tříkrálová sbírka 2008

V letošní Tříkrálové sbírce jsme díky obětavým koledníkům vybrali 400 680,- Kč. I když se na Pardubicku nepodařilo sehnat větší počet koledníků, bylo jich o něco méně než v loňském roce, lidé byli štědřejší a dávali do pokladniček větší finanční částky. Na výrazném zvýšení výtěžku ze sbírky mělo vliv zapojení měst a obcí z širšího okolí Pardubicka a Farních charit Luže a Chrast.
Příklady výtěžku některých měst a obcí:
Pardubice 143 959 Kč, Chrast 88 448 Kč, Luže 73 344 Kč, Sezemice 26 003,50 Kč, Moravany 23 499 Kč, Holice 23 052 Kč, Horní Jelení 17 165 Kč, Srch 9 053 Kč, Starý Máteřov 8 462 Kč, Lázně Bohdaneč 6 951,50 Kč, Dřenice 3 795,50.
Výtěžky po jednotlivých pokladničkách jsou zveřejněny na internetu:
http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice
Děkujeme všem občanům za příspěvky do tříkrálových pokladniček, dobrovolníkům za pomoc při organizování sbírky a doplňujících akcí, a všem účinkujícím na doprovodných kulturních, osvětových nebo odborných programech.

Celý článek ...
01.02.2008, autor: Zuzana Petrášová, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Velikonoční "Misijní pohled"

Charita - Misie
01.02.2008, autor: Zuzana Petrášová, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Poděkování

Charita - Misie
01.02.2008, kategorie: Zpravodaj 01/2008

Kalendář

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018