09.11.2018, kategorie: Ohlášky

Svátost nemocných

Svátost nemocných
Kostel sv. Bartoloměje

V sobotu 10. listopadu v 09:00 hod. bude při mši svaté v kostele sv. Bartoloměje udílena svátost nemocných. Vzhledem k tomu NEBUDE výjimečně mše sv. v 06:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Od 08:30 hod. bude příležitost ke svátosti smíření. Zájemci se mohou zapsat do archu na stolku pod kůrem v kostele sv. Jana Křtitele, sv. Bartoloměje i sv. Jiljí nebo na faře. Následně po této slavnosti bude malé pohoštění na farním sále (můžete-li přispět něčím upečeným na společný stůl, předem děkujeme).

Podmínky k přijetí svátosti nemocných jsou tyto:

pokřtěný katolík, vážně nemocný (i větší obtíže stáří jsou zde považovány za nemoc) a po předchozím přijetí svátosti smíření. Těm nemocným, kterým jejich nemoc nedovolí přijít na toto společné udílení svátosti nemocných, rádi udělíme svátost nemocných u nich doma nebo v nemocnici, pokud o ni projeví zájem.

 

 
 
Nahoru