Hlavní menu:


03.11.2017, kategorie: Ohlášky

Svátost nemocných

Kostel sv. Bartoloměje

V sobotu 4. listopadu v 09:00 hod. bude příležitost při mši svaté v kostele sv. Bartoloměje přijmout svátost nemocných.

Vzhledem k tomu NEBUDE výjimečně mše sv. v 06:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Před mší svatou v kostele sv. Bartoloměje bude

08:15 hod. setkání Večeřadla Panny Marie

08:30 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

Zájemci se mohou zapsat do archu na stolku pod kůrem v kostele sv. Jana Křtitele, sv. Bartoloměje i sv. Jiljí nebo na faře. Následně po této slavnosti bude malé pohoštění na farním sále (můžete-li přispět něčím upečeným na společný stůl, předem děkujeme). 


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018