Hlavní menu:


01.06.2018, kategorie: Ohlášky

Slavnost Těla a krve Páně

Pardubice - Třebosice

PARDUBICE

V neděli 3. června po mši sv. v 09:00 hod. se opět uskuteční eucharistický průvod od 09:50 hod. do 10:30 hod. mezi farním kostelem sv. Bartoloměje a klášterním kostelem Zvěstování Panny Marie s adorační zastávkou u Mariánského sloupu uprostřed Pernštejnského náměstí.

V klášterním kostele po krátkém ukončení průvodu začne mše svatá asi v 10:30 hod.


TŘEBOSICE

V neděli 3. června v 10:00 hod. v kostele v Třebosicíh po slavnostní bohoslužbě bude již tradiční průvod ke čtyřem oltářům na návsi.


MIKULOVICE

Mše sv. tuto neděli v 10:30 hod. v Mikulovicích vyjímečně NEBUDE.

Ke stažení: 180603_TRE_Bozi_Telo_plakat.docx, 97 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018