Hlavní menu:


07.06.2012, kategorie: Ohlášky

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně

Pořad bohoslužeb o Slavnosti Těla a Krve Páně v Pardubicích:

18:00 hod.      -           Kostelíček (následně průvod kolem kostela)

18:00 hod.      -           sv. Bartoloměj (s následnou adorací v kostele)

      (večerní mše svatá u sv. Jana NEBUDE)

 


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018