Hlavní menu:


15.05.2018, autor: P. Filip Dušek, kategorie: Ohlášky

Setkání nad Biblí

"Nastav druhou tvář" (Mt 5)

Ježíš řekl: "kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou".

Jak tomu máme rozumět, když chceme být věrní Ježíšovým slovům?
Pokud chceme být dobří křesťané, musíme si vše nechat líbit?
Musíme být tolerantní ke všem?
V pondělí 21. května v 18 hod. u sv. Jana Křtitele se pokusíme zjistit, jak to Ježíš myslel a jak žít ve věrnosti jeho slovům.

Přednáší a diskuzi vede P. Filip Dušek

 

 


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018