12.02.2022, kategorie: Ohlášky

SYNODA - KONKRÉTNÍ KROKY

SYNODA - KONKRÉTNÍ KROKY
Pardubice

Možnost zapojení se do synody ve farnosti Pardubice

V naší farnosti nabízíme dvě možnosti, jak se zapojit do synodálního procesu – do vlastních pracovních skupinek:

 1. skrze stávající společenství, které se již schází. Stačí jen, aby vedoucí této skupiny (moderátor skupiny) kontaktoval farního koordinátora, který ho seznámí s vlastním průběhem skupinek včetně výstupů. 
 2. nebo jednotlivě se přihlásit koordinátorovi. Následně budou vytvořeny pracovní skupinky, které budou pracovat na základě připravené metodiky.

V obou případech je třeba se přihlásit do 31. prosince na adrese koordinátora: synoda.pardubice@volny.cz

Zkušenost ukazuje, že je dobré pro větší pochopení synodálního procesu sejít se s moderátory skupinek a projít s nimi vedení skupinky včetně výstupu. Nabízíme krátké setkání „školení pro moderátory“ včetně předání vlastních materiálů (k dispozici jsou v příloze)

 

Praktické vedení setkání v rámci synody

Pracovní skupinka

 • je složena minimálně z 5 osob, maximálně 8 osob.
 • má svého moderátora
 • sejde se třikrát (vlastní metodika jednotlivých setkání je stanovena)
 • délka jednotlivých setkání by neměla překročit 90 min

 

Program 3 setkání pracovní skupinky:

1. setkání

 • představení členů skupinky
 • co očekáváme od zkušenosti synodálního procesu?
 • představení 10 -ti témat
 • modlitba za průběh synody
 • společné hledání a výběr jednoho tématu, na které se členové pracovní skupinky zaměří a připraví se na 2. setkání
 • společná závěrečná modlitba

Po 1. setkání je třeba respektovat čas pro osobní reflexi jednotlivců nad zvoleným tématem. Aby v atmosféře osobní modlitby a aktuálních zkušeností, které jedinec prožívá, měl možnost uzrát projev Božího Ducha. Proto doporučujeme, aby mezi 1. a 2. setkáním uběhl minimálně 1 týden času, tj. příležitosti k osobnímu zamyšlení a naslouchání Duchu Svatému.

  

2. setkání

 • Společná modlitba za průběh synody
 • Četba úryvku Písma svatého
 • Chvíle pro ztišení
 • 1. kolo sdílení členů skupinky na vybrané téma
 • Chvíle pro ztišení
 • 2. kolo sdílení
 • Modlitba díkůvzdání

 

3. setkání

 V rámci setkání se vypracuje závěrečné shrnutí dosavadní společné práce a odeslání koordinátorovi na jeho e-mailovou adresu.

 

Několik charakteristik, které jsou vyžadovány od osoby, jež se stane moderátorem pracovní skupinky:

Jelikož tato osoba má moderovat setkání, je zapotřebí, aby se jednalo o člověka s otevřenou myslí a srdcem, který je nekonfliktní povahy a nebude se snažit strhnout pozornost všech zúčastněných osob na vlastní představy, náměty a celkově pojetí práce ve skupinkách. 

Současně je třeba, aby se jednalo o osobu, která dokáže udržet „pracovní tempo“ skupinky (tj. kázeň) a bude v tomto ohledu neustále podporovat ostatní členy při všech setkáních.

Doporučujeme tedy setkání v domácnostech některého z členů skupinky nebo na faře.

 

SYNODA – Termíny

Do 31. prosince 2021:

 1. Přihlašování pracovních skupinek koordinátorovi
 2. Přihlašování se jednotlivých farníků
 3. Přihlašování moderátorů ke „školení“

Do 10. ledna 2022 - Proběhne dle domluvy zájemců „školení moderátorů“

Do 28. února 2022 - Probíhají setkání pracovní skupinek

Do 15. března 2022 - Koordinátor odešle výstupy ze skupinek do Hradce Králové

FORMULÁŘ - výstupy ze skupinky

***

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru