Hlavní menu:


22.06.2016, kategorie: Ohlášky

Přizvání k modlitbě - obraz Božího milosrdenství

Přizvání k modlitbě - obraz Božího milosrdenství

 

V rámci Svatého roku milosrdenství (08. 12. 2015 – 20. 11. 2016) putuje po naší diecézi, ale i farnosti obraz Božího milosrdenství. Cílem této pastorační iniciativy je, aby jak rodiny, tak jednotlivci si našli čas ke společné modlitbě.  Během jednoho týdne je příležitost si obraz vystavit na čestném místě bytě a má denně věnovat určitý čas modlitbě nebo čtení Božího slova. Texty "putují" s vlastním obrazem. Rodiny, které tento obraz měli ve svém bytě, mají krásné zkušenosti pokoje a milosti.

Chceme Vás přizvat zvláště v čase dovolených a prázdnin k zapojení se v rámci putování obrazu v naší farnosti. Oslovujeme ty, kteří již se zapojili, ale také zveme ty, kteří tuto zkušenost ještě neudělali.

Během prázdnin bude příležitost si vybrat termín a zapsat se v kostele sv. Bartoloměje jako doposud, možnost je též v kanceláři ať osobně nebo telefonicky.  Vlastní předání putovního obrazu si jednotliví lidé domluví na základě telefonu, který je uveden v seznamu jak u obrazu, tak v kostele.

Předem děkujeme všem, kteří se zapojili a zapojí!

 


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018