Hlavní menu:


14.03.2020, kategorie: Ohlášky

Přání na neděli...

Pardubice
Přání na neděli...

Kde a s kým se tuto neděli setkáme?

Drazí moji farníci, sestry a bratři, milé děti.

Ve středu 26. února jsme společně ve velkém počtu při bohoslužbách Popeleční středy přijali pozvání Ježíše na cestu do Jeruzaléma, cestu obrácení a návratu k pramenům naší víry.

Na 1. neděli postní jsme byli s Kristem na poušti, abychom viděli, jak se zachovat v pokušení. Před týdnem nás Kristus pozval na horu Tábor, abychom jej zahlédli v jeho oslaveném těle a stejně jako učedníci, dokázali zvládat nepříjemné situace.

A nyní stojíme před nedělí, která bude jiná, kterou nikdo nezažil. Boží slovo nás vede k Jakubově studni, kde se Ježíš setkává se Samaritánkou. Díky novým skutečnostem, které se vyvíjely od středy, (zde děkuji svým spolupracovníkům a členům pastorační rady za jejich podněty) se ptáme: Kde a s kým se tuto neděli setkáme? Jistě nejen na našem farním webu jsou různé nabídky a možnosti, jak můžeme prožít bohoslužbu. Nejdůležitější však je, abychom vytvořili každý u sebe prostor pro setkání s Pánem a nechali se jím obdarovat, jako to prožila Samaritánka.

  • Dle rozhodnutí pana biskupa Jana budeme slavit mše svaté v obvyklém pořadu bez účasti lidu. V 09:00 hod. budu slavit v naší kapli na faře pravidelnou intenci: „Za živé i zemřelé farníky“, zvláště tentokrát budu prosit Pána, abyste prožili pravé setkání s Pánem, tak jako to prožila Samařská žena s poznáním, kde a v kom je pravý zdroj života!
  • Spojme se každý večer ve 20:00 hod. v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele a další úmysly. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, Korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Přeji nám všem, kteří přijmeme radu „Být doma“ s osobní zodpovědností vůči situaci ve světě, ať nás setkání s živým Pánem a drahými posune dále na cestě do Jeruzaléma i k sobě samým. 

Do zítřejší neděle i dnů příštích vám žehná

                                                                  P. Antonín

P. S. Využívám tuto nezvyklou situaci k doléčení, abych se mohl opět ve zdraví s vámi setkávat.

 

 

Ke stažení: 200314_Prani-na-nedeli.docx, 37 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018