Hlavní menu:


26.06.2009, autor: Pavla Pecnová, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Pouť rodin

Poutě

Milé rodiny,

chcete si i letos na konci prázdnin udělat hezký výlet s dalšími rodinami farnosti?
Zveme Vás v sobotu 5. 9. na

4. Pouť rodin pardubické farnosti a výlet kolem řeky Doubravy

Pouť začneme mší svatou v kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech v 9.30 hodin jako poděkování za prožité prázdniny a abychom si vyprosili od Pána pomoc do dalšího školního roku.
Po mši svaté pojedeme do obce Bílek, kterou protéká řeka Doubrava. Společně se projdeme krásnou přírodou kolem této říčky a v přilehlém okolí strávíme společně pěkné odpoledne, které zakončíme táborákem a opečením přinesených buřtíků.

Sopoty
Jsou částí obce Sobíňov, která leží mezi Ždírcem nad Doubravou a Chotěboří. Mapka bude k dispozici na internetových stránkách farnosti i na stolcích vzadu v kostelích. Barokní kostel Navštívení Panny Marie v Sopotech byl vystavěn v letech 1749 – 1752. Sopoty se staly známým poutním místem. Dějiny Sopot jako poutního místa začínají však již v roce 1652, kdy se ženil hrabě Viktorín z Wollsteinu s Johanou Terezií rozenou Kustosch ze Studence. Johana Terezie vykonala před svatbou pouť do Sopot, při které darovala kostelu kopii milostného obrazu Panny Marie pasovské. K obrazu začaly brzy přicházet zástupy poutníků…

Přírodní rezervace Údolí Doubravy
Trasa vede romantickými místy i nalezišti chráněných rostlin a živočichů. Zdejší dramatické skalní útvary jsou oblíbeným cílem horolezců a dravá říčka zajatá v úzkém korytu vytváří nezapomenutelnou podívanou.
Náš výlet začneme v bývalém lomu u Bílku, kde se dříve těžila orthorula používána na stavební účely. Budeme pokračovat do tajuplného údolí, ke kterému se váže řada pověstí. Např. Pověst o Sokolohradu připomíná bývalý strážní hrádek při Liběcké kupecké stezce. Mikšova jáma upomíná na místo, kde se ztratil uloupený poklad loupeživého pána ze Sokolohradu. Čertův stolek varuje před upřednostňováním laciného bohatství.
Řeka rychle nabírá spád, objevují se četné peřeje a vodopády. Řeka na úseku 1340 metrů překonává výškový rozdíl asi 55 metrů. Na protějším břehu je netradiční útvar, který byl pojmenován jako Obří hrnec. Vznikl postupným vymíláním vody a vířivým pohybem úlomků hornin.
Cestou podél řeky je sklaní věž, které se říká Čertův stolek. Pod jejím vrcholem se nalézá malá puklinová jeskyně…..

Těšíme se na všechny, na rodiny, na prarodiče s vnoučaty i na ty, kterým již děti odrostly a přijedou, aby pobyli a prožili pěkný den se spolufarníky …..

Pavla Pecnová


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 605 219 634 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2020