Hlavní menu:


15.02.2013, kategorie: Ohlášky

Postní almužna

K plodnému prožití postní doby je opět nabízena forma známá z tradice církve – postní almužna. Nabízí možnost něčeho se zřeknout ve prospěch druhého. Papírové pokladničky jsou k dispozici v kostele na stolíku pod kůrem.

Vybrané peníze jsou určeny na základě rozhodnutí pastorační rady:  50% na projekt sanaci rodin (zajišťuje Oblastní charita), 25% pro křesťanskou školu NOE v Pardubicích a 25% příspěvek na údržbu varhan v našich kostelích.  Sběr pokladniček proběhne 7. dubna o 2. neděli velikonoční.  

Ke stažení: Postni_almuzna_2013.pdf, 411 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018