Hlavní menu:


04.09.2017, kategorie: Ohlášky

Po prázdninové začínání...

Termíny začátků jednotlivých programů a setkání

* SVÁTOST SMÍŘENÍ - Děti + rodiče - Sobota 02. září v 17:00 hod. - kostel sv. Bartoloměje                 

* ADORACE - Úterý 05. září v 18:30 hod. - kostel sv. Jana Křtitel

MŠE SVATÁ V NEMOCNICI - Středa 06. září v 14:30 hod. - kaple Oáza

* SETKÁNÍ zájemců o křest dospělého - Středa 06. září v 19:00 hod. - fara  

SETKÁNÍ zájemců o svátost biřmování - Čtvrtek 07. září v 19:00 hod. - fara

SKAUTSKÁ SCHŮZKA  (vlčata)Čtvrtek 07. září v 16:30 hod. - fara/klubovna

* SKAUTSKÁ SCHŮZKA  (světlušky) - Pátek 08. září v 15:30 hod. - fara/klubovna         

* SKAUTSKÁ SCHŮZKA  (skautky) - Pátek 08. září v 17:30 hod. - fara/klubovna

* MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA - Pátek 08. září v 16:00 hod. - fara

* HODINY NÁBOŽENSTVÍ v týdnu od Pondělí 11. září (dle programu) - fara/Saleziánský klub                   

* SETKÁNÍ SENIORKLUBU - Středa 13. září v 14:30 hod. - fara


* FARNÍ KAVÁRNA (po mši svaté v 09:00) Neděle  01. října v 10:00 hod. - fara                

* POLEDNÍ BOHOSL. U SV. JANA - Pondělí 02. října v 12:00 hod. - kostel sv. Jana Křtitele

 

Ke stažení: _________________________Program_zacatky_zari_A4.doc, 49 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018