29.07.2008, kategorie: Fotogalerie

Nové zvony 01

V rámci poutní slavnosti sv. Bartoloměje

V rámci poutní slavnosti sv. Bartoloměje v neděli 24. srpna v 09.00 hod. požehná apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero dva nové zvony pro arciděkanský kostel sv. Bartoloměje. Následovat bude slavnostní bohoslužba a krátký koncert, v jehož závěru zazní nové zvony.

NOVÉ ZVONY:

1. Vilém z Pernštejna, zakladatel města
a. kmotr zvonu: Vilém hrabě Teobald Czernín
b. váha 620 kg
c. průměr 104 cm
d. výška 100 cm
e. ladění gis 1

2. Arnošt z Pardubic, arcibiskup pražský
a. kmotr zvonu: arcibiskup Karel Otčenášek
b. váha 340 kg
c. průměr 88 cm
d. výška 90 cm
e. ladění h 1

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru