Hlavní menu:


13.10.2015, kategorie: Ohlášky

Národní eucharistický kongres

Brno
Národní eucharistický kongres

PŘEVZETÍ VSTUPENEK KATEGORIE  D  -  bude probíhat osobním převzetím při příchodu na Nám. Svobody v Brně od 8.00 hod. ráno v sobotu 17. 10. 2015. (Každý si může vyzvednout vstupenku sám pro sebe i jednotlivě)

Takto bylo možné rozhodnout - protože počty přihlášených kategorie D odpovídají kapacitě záboru - prostorám, kde budou věřící našich farností při mši sv. (Nám. Svobody a přilehlé ulice s velkoplošnými obrazovkami)

Uzavřené sektory budou pouze pro skupiny A, B1, B2, B3 a do nich budou přicházet přihlášení na základě svých “uniforem“ (bez „uniformy“ pořadatelé do vyhrazeného prostoru nikoho nepustí), pouze hlavní pozvané hosty na jméno s pozvánkou. Sk. C handicapovaní na invalidním vozíčku mají vstup s 1 osobou -  doprovodem.

K převzetí vstupenek 17. 10. od 8.00 hod. v Brně nebudete potřebovat Vaši objednávku ani žádný jiný doklad.

Předprogram začíná v 9:00 hod., mše sv. v 10:30 hod. 

  • Místa k sezení na Náměstí Svobody nejsou.
  • V případě deštivého počasí mějte s sebou pláštěnky namísto deštníků, které brání přítomným ve výhledu
  • v přilehlých ulicích v blízkosti Nám. Svobody bude dostatečný počet mobilních WC
  • Po mši svaté, přibližně ve 12:30 hod., bude krátký eucharistický průvod ulicí Masarykovou a Orlí na Zelný trh, kde bude NEK zakončen vyznáním víry, obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním. Zakončení ve 13:30 hod.

 ***

Ke stažení: NEK_KONECNE-POKYNY.doc, 36 kB; List-biskupu_NEK-Synoda.pdf, 59 kB; NEK_15_Novena.pdf, 612 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018