Hlavní menu:


06.08.2019, kategorie: Ohlášky

MŠE SVATÁ U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. DOMINIKA

Kostel sv. Bartoloměje
MŠE SVATÁ U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. DOMINIKA

Společenství terciářů Řádu bratří kazatelů vás zve ke společnému slavení mše svaté u příležitosti svátku sv. Dominika ve čtvrtek 8. srpna v 18:00 hod. u sv. Bartoloměje. Mše svatá bude slavena ke cti zakladatele sv. Dominika. Všichni jsou srdečně zváni spolu s námi prožít tento svátek.


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018