Hlavní menu:


26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Loučení v klášterním kostele + poděkování

Ze života farnosti

Loučení v klášterním kostele

Setkávali jsme se s ním po čtyři roky během dětských mší svatých, po dva roky s námi prožíval napjaté losování s nadějí na výhry, doprovázené slzami smutku těch, co nebyli vylosováni. Tuto neděli to byly spíše slzy dojetí, které v kostele kanuly, když jsme se s páterem Tomášem v Pardubicích loučili. Tentokrát i on mohl zažít na vlastní kůži, jaké to je vyhrát - vyhrál hned třikrát! To se to bude v Chrudimi fotit! A k tomu mu patří ještě velké srdce (pravé pardubické perníkové - jak jinak?) - všichni se snažili vyjádřit aspoň špetku vděku za to, že nám tu byl po celou dobu příkladem skromnosti a poctivosti.


Poděkování

Chtěl bych poděkovat Pánu Bohu i Tomášovi
• za společné roky prožité jak v Praze v semináři, kde Tomáš byl nejen bohoslovec mé rodné diecéze, ale též generálním prefektem všech bohoslovců,
• také za naše setkání v Jičíně – mám rodišti a Tomášově kaplanském místě,
• tak konečně za čtyři roky společného prožívání naší kněžské služby zde na Pardubické vinici. Jsem opravdu velice rád, že jsme zde mohli společně sloužit a též čerpat z pastoračních zkušeností Tomáše.
• děkuji za Tomášovu pečlivost i pozornost při květinové výzdobě kostela

Přeji mu, aby na svém novém „nedalekém“ místě se co nejrychleji sžil s farníky a i nadále požehnaně působil je službách Božích.

S vděčností a díky

P. Antonín


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 605 219 634 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2020