Hlavní menu:


26.06.2009, autor: Jana Remešová s rodinou, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Křest a 1. sv. přijímání

Ze života farnosti

KŘEST A 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Dovolte mi, abych touto cestou velmi poděkovala důstojnému otci Antonínu Forbelskému, paní Zuzaně Petrášové za Aničku
Antonii Pasovskou a její křest. Byla to pro nás všechny neopakovatelná, přenádherná událost a přáli bychom si, aby trvala stále. Naše „pocity“ nejdou vyjádřit!!!

Radost, hřejivé chvění u srdce-po celém těle.... při zaznění
nádherných tónů scholy -cetiletých a slzy dojetí při předání
„dárečku“ malé scholičky Anně Antonii, při pohledu do naplněného kostela, kde stály maminky s napečenými dobrotami a Vy všichni, kteří jste se přišli o tu radost podělit s námi. Vám všem patří velké poděkování!

Tuto jedinečnou událost jsme si mohli přece jenom zopakovat o
týden později, kdy šly děti k 1. Svatému přijímání. Měli jsme přípravu na 1. Svaté přijímání zhodnotit. Říci, co nám chybělo, náročnost.... Jedním slovem nám nechybělo „nic“. Vše bylo do všech detailů připravené, promyšlené... Každé setkání bylo jiné, krásné a vždy nám bylo moc příjemně na dušičce. Za to všechno patří také poděkování Všem, kteří se na přípravě dětí k 1. Svatému přijímaní podíleli!

Přijměte ještě jednou Všichni velké poděkování a budeme se
vždy těšit na společná setkání.

Jana Remešová s rodinou

P.S. „Děkujeme Ti Pane Bože, že jsi po celý rok vedl naše kroky a dovedl je, až ke svému stolu,u kterého můžeme být společně s Tebou… .“ „Děkujeme Ti Svatý Petře za slunečný den, který je nádherně zachycen na fotografiích (CD) a ty nám budou tuto slavnost stále připomínat… .“


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 605 219 634 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2020